HOME  |  Mens Ontwikkel Bedrijf  |  Historie

Historie

De historie van het Mens Ontwikkel Bedrijf start in 1998. Twee woningverenigingen richtten samen met de gemeente Landgraaf de Stichting Buurt Beheer Bedrijf Landgraaf (BBBL) op. BBBL voerde werkzaamheden uit voor bedrijven en particulieren in Landgraaf. De maatschappelijke doelstelling; mensen met een beperking (vanuit WOZL) een plek binnen het bedrijf te geven, stond hoog in het vaandel. BBBL bood ook trajecten aan waarbij mensen vanuit de bijstand een kans kregen om arbeidservaring op te doen. Incidenteel resulteerde dit in een arbeidscontract binnen het bedrijf. BBBL heeft later onder verschillende namen geopereerd: Klussendienst 3L, 3XB en 3XB Diensten.

In februari 2013 werd de stichting BBBL voortgezet in Stichting Gemeentelijk Werkbedrijf Landgraaf (GWBL). GWBL werd steeds minder een klussenbedrijf en de nadruk kwam meer te liggen op het ontwikkelen van mensen om ze daarmee meer kans te geven op de arbeidsmarkt.

Re-integratietrajecten

Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht, een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De gemeente Landgraaf legde een deel hiervan, namelijk de re-integratie, bij het GWBL. Die re-integratie was voorheen uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf (ISD BOL). GWBL ging voortvarend met deze opdracht aan de slag en zocht in de uitvoering ondersteuning bij plaatselijke ondernemers en vrijwilligersorganisaties. Veel bijstandsontvangers werden met succes naar de arbeidsmarkt begeleid.

Desondanks verzocht GWBL de gemeente in oktober 2015 om de uitvoering van de re-integratie te heroverwegen. De financiële afhankelijkheid van de gemeente en de gekozen rechtsvorm waren daarvoor de belangrijkste redenen. Mede op advies van het Raad van Toezicht van het GWBL is de stichting geliquideerd en zijn de re-integratie activiteiten overgenomen door het Gemeentelijk Werkbedrijf Landgraaf (nu dus Mens Ontwikkel Bedrijf), als onderdeel van de gemeente Landgraaf.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden