HOME  |  Mens Ontwikkel Bedrijf  |  Wat doen wij?

Wat doen wij?

Zoals de naam al zegt: wij ontwikkelen mensen. Het Mens Ontwikkel Bedrijf heeft als doel mensen weer een kans te geven op een betaalde baan. Dat doen we samen met lokale ondernemers en vrijwilligersorganisaties.

Hoe gaan we te werk?

Wie bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf (ISD BOL) een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt als onderdeel van het aanvraagtraject beoordeeld op zijn of haar arbeidsfitheid. Ligt de arbeidsfitheid tussen de 30 en 80%, dan komt de bijstandsaanvrager in aanmerking voor een ontwikkeltraject bij het Mens Ontwikkel Bedrijf. Dat ontwikkeltraject kan twee jaar duren, afhankelijk van de ‘arbeidsfitheid’ van de kandidaat.

Onze prioriteit ligt bij kandidaten die bijstand ontvangen. We richten ons daarbij op de mensen die tussen de 30 en 80 % arbeidsfit zijn. Dat wil zeggen mensen die geen recente werkervaring hebben, maar met ondersteuning wel kans hebben op een betaalde baan. We laten kandidaten vaak intern wennen aan een werkritme, aan werken in een team en aan het accepteren van autoriteit voordat we hen ‘naar buiten’ sturen.

Soms is het nodig dat kandidaten eerst (onder begeleiding) een aantal problemen aanpakken: bijvoorbeeld een verslaving, schulden of en onstabiele thuissituatie. Het kan altijd voorkomen dat we er tijdens een ontwikkeltraject achter komen dat een betaalde baan voor een kandidaat toch geen haalbare optie is. In dat geval proberen we de kandidaat te begeleiden naar andere vormen van participatie zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Ontwikkelfasen

De ontwikkeling van onze kandidaten is opgesplitst in 4 ontwikkelfasen.

  1. Ontwikkelfase 1 is de startfase van het ontwikkeltraject. Daarvoor hebben we intern bij het Mens Ontwikkel Bedrijf voor de kandidaten een aantal activiteiten georganiseerd om het arbeidsritme weer oppakken, onder andere in een groep leren werken en andere basale werknemersvaardigheden. De ontwikkeling van de kandidaten wordt nauwlettend gevolg en waar nodig bijgestuurd. We willen de kandidaten in deze fase letterlijk weer in beweging brengen.
     
  2. In ontwikkelfase 2 gaan de kandidaten over van een interne ontwikkelplek naar een externe ontwikkelplek. Die externe ontwikkelplek is veelal bij een vrijwilligersorganisatie (non-profit) in Landgraaf. Dat is een win-win situatie voor ons én voor de vrijwilligersorganisatie. Wij hebben ontwikkelplekken waar onze kandidaten in een ‘rustige’ omgeving werkervaring op doen en de organisaties krijgen hulp. De kandidaten worden begeleid vanuit de organisatie waar ze geplaatst zijn. Onze ontwikkelcoaches houden periodiek contact om de voortgang van de kandidaten te volgen en waar nodig bij te sturen.
     
  3. In ontwikkelfase 3 maken we de overstap naar een ontwikkelplek in een productieomgeving bij een reguliere lokale ondernemer. Hierbij doen we een beroep op het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de ondernemers. De ontwikkelcoaches van het Mens Ontwikkel Bedrijf hebben regelmatig contact met de ondernemers/werkgevers over de vorderingen van onze kandidaten en sturen waar nodig bij. In deze fase kan een ontwikkelplek een voorfase zijn voor een betaalde baan. Een perfecte kans voor een kandidaat om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Is er op deze plek geen kans op een betaalde baan, dan wordt de kandidaat overgeplaatst naar een ontwikkelplek waar dat wel het geval is of wij gaan samen op zoek naar een betaalde baan.
     
  4. Kandidaten in ontwikkelfase 4 zijn aan het einde van hun ontwikkeltraject bij het Mens Ontwikkel Bedrijf. Met deze kandidaten wordt actief gezocht naar een betaalde baan. Daarbij wordt het Mens Ontwikkel Bedrijf ondersteund door de banenmakelaars van ISD BOL, uitzendbureau Tempo Team en het Werkgevers Service Punt (WSP). De kandidaten blijven werken op een ontwikkelplek, terwijl we samen op zoek gaan naar een betaalde baan. Er is hulp voor hen bij het maken van een cv en ze worden zelf ook gestimuleerd om contact te zoeken met uitzendbureaus en te solliciteren op vacatures.

Gemiddeld kan het ontwikkeltraject van een kandidaat twee jaar duren. Dat geldt niet voor iedereen en niet elke kandidaat doorloopt alle fasen. Het is maatwerk, afgestemd op de werkervaring en capaciteiten van de kandidaat. Deelname aan een ontwikkeltraject is niet vrijblijvend, er wordt volledige medewerking verwacht van de kandidaat. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden