HOME  |  Mens Ontwikkel Bedrijf  |  Wat doen wij?

Wat doen wij?

Zoals de naam al zegt: wij ontwikkelen mensen. Het Mens Ontwikkel Bedrijf heeft als doel mensen weer een kans te geven op een betaalde baan. Dat doen we samen met lokale ondernemers en vrijwilligersorganisaties.

Hoe gaan we te werk?

Wie bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf (ISD BOL) een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt als onderdeel van het aanvraagtraject beoordeeld op zijn of haar arbeidsfitheid. Ligt de arbeidsfitheid tussen de 30 en 80%, dan komt de bijstandsaanvrager in aanmerking voor een ontwikkeltraject bij het Mens Ontwikkel Bedrijf. Dat ontwikkeltraject kan twee jaar duren, afhankelijk van de ‘arbeidsfitheid’ van de kandidaat.

Onze prioriteit ligt bij kandidaten die bijstand ontvangen. We richten ons daarbij op de mensen die tussen de 30 en 80 % arbeidsfit zijn. Dat wil zeggen mensen die geen recente werkervaring hebben, maar met ondersteuning wel kans hebben op een betaalde baan. We laten kandidaten vaak intern wennen aan een werkritme, aan werken in een team en aan het accepteren van autoriteit voordat we hen ‘naar buiten’ sturen.

Soms is het nodig dat kandidaten eerst (onder begeleiding) een aantal problemen aanpakken: bijvoorbeeld een verslaving, schulden of en onstabiele thuissituatie. Het kan altijd voorkomen dat we er tijdens een ontwikkeltraject achter komen dat een betaalde baan voor een kandidaat toch geen haalbare optie is. In dat geval proberen we de kandidaat te begeleiden naar andere vormen van participatie zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Ontwikkelfasen

De ontwikkeling van onze kandidaten is opgesplitst in 4 ontwikkelfasen.

  1. Ontwikkelfase 1 is de startfase van het ontwikkeltraject. Dat begint met een sportactiveringstraject waarbij de mensen, zowel fysiek als mentaal, in beweging worden gebracht. Daarna organiseren we intern voor de kandidaten bij het Mens Ontwikkel Bedrijf een aantal activiteiten om het arbeidsritme weer oppakken. Onder andere, in een groep leren werken en andere basale werknemersvaardigheden. De ontwikkeling van de kandidaten wordt nauwlettend gevolg en waar nodig bijgestuurd. We willen de kandidaten in deze fase letterlijk weer in beweging brengen.
     
  2. Ontwikkelfase 2 start met een bewustwordingstraject. Doel van dit traject is bewust worden en versterken van de eigen kwaliteiten van de kandidaat. Het is een actief traject van 7 weken. Tijdens 6 van de 7 weken organiseren we 2 keer per week een (sportieve) activiteit, een theoretische les/workshop of brengen we een bezoek aan een non-profit organisatie. Daarna gaan de kandidaten over van een interne ontwikkelplek naar een externe ontwikkelplek. Die externe ontwikkelplek is veelal bij een vrijwilligersorganisatie (non-profit) in Landgraaf. Een win-win situatie; wij hebben ontwikkelplekken waar de kandidaten in een ‘rustige’ omgeving werkervaring op doen en de vrijwilligersorganisaties krijgen hulp. De kandidaten worden begeleid vanuit de organisatie waar ze geplaatst zijn. Onze ontwikkelcoaches houden periodiek contact om de voortgang van de kandidaten te volgen en waar nodig bij te sturen.
     
  3. Ontwikkelfase 3 wordt gebruikt om de uiteindelijke richting te bepalen. Wij kijken naar een ontwikkelplek die past bij zijn/haar beroepswens en aansluit bij zijn/haar opleidingsachtergrond en ervaring. In deze fase zoeken we bedrijven in Landgraaf die voor onze kandidaten ontwikkelplekken ter beschikking willen stellen. Daar waar opleiding nodig blijkt te zijn, zetten we deze ook in. Het mag duidelijk zijn dat het werktempo bij bedrijven hoger ligt. In deze fase kan een ontwikkelplek een voorfase zijn voor een betaalde baan. De perfecte kans voor een kandidaat om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Is er op deze plek geen kans op een betaalde baan, dan wordt de kandidaat overgeplaatst naar een ontwikkelplek waar dat wel het geval is.
     
  4. In ontwikkelfase 4 moeten de werknemersvaardigheden die zijn aangeleerd, tot resultaat leiden. Inzet van deze fase is het verkrijgen van een betaalde baan. Verder wordt in deze fase aandacht besteed aan sollicitatievaardigheden. We organiseren workshops waarin kandidaten leren een goed cv te maken, een vacature te lezen en ook hoe men een sollicitatiegesprek voert. Van de kandidaat verwachten wij inzet om een baan te krijgen. We helpen hen om wekelijks bedrijven te benaderen, via e-mail en/of met een bezoek. Op die manier willen we zo snel mogelijk uitstroom naar de arbeidsmarkt realiseren. We koppelen actief lokale werkgevers met de kandidaten. Bovendien werken we samen met banenmakelaars van ISD BOL, het ‘Werkgevers Service Punt’ (WSP) en uitzendbureaus om gepaste vacatures en ontwikkelplekken bij bedrijven in de regio Parkstad te vinden.

Gemiddeld kan het ontwikkeltraject van een kandidaat twee jaar duren. Dat geldt niet voor iedereen en niet elke kandidaat doorloopt alle fasen. Het is maatwerk, afgestemd op de werkervaring en capaciteiten van de kandidaat. Deelname aan een ontwikkeltraject is niet vrijblijvend, er wordt volledige medewerking verwacht van de kandidaat. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden