Iedereen moet kunnen meedoen in Landgraaf. Daarom moet de communicatie naar onze inwoners duidelijk en begrijpelijk zijn. Wij doen ons best om onze brieven eenvoudig en begrijpelijk te maken. Dat geldt ook voor de informatie op onze website, in onze folders en andere gemeentelijke informatiebronnen.

In Nederland heeft 14 procent van de bevolking (2,5 miljoen mensen) moeite met de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en daardoor vaak ook met digitale vaardigheden. In Landgraaf is dat ongeveer 6 procent van de volwassenen. Moeite hebben met de basisvaardigheden, ‘laaggeletterd’ zijn, heeft als gevolg dat je moeilijk mee kunt doen in de samenleving. Dat heeft ook een grote impact op de maatschappij. Daarom vinden wij het als gemeente belangrijk hier aandacht aan te besteden.

Niet helemaal kunnen meedoen heeft gevolgen

Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven. Alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving. Een gedeelte van hen heeft alleen moeite met taal, een ander gedeelte heeft alleen moeite met rekenen. Het grootste gedeelte (1.333.350 volwassenen in ons land) heeft moeite met rekenen én taal. Opvallend hierbij is dat méér dan de helft van de laaggeletterden in de leeftijd van 16 tot 65 jaar Nederlands als moedertaal heeft. Meer dan de helft heeft een betaalde baan. Een groot gedeelte van de laaggeletterden omschrijft zijn of haar gezondheidstoestand als ‘matig tot slecht’. 

Taal, lezen, schrijven, rekenen, en tegenwoordig ook computervaardigheden heb je nodig bij alles wat je doet. Denk bijvoorbeeld aan de (klein)kinderen voorlezen of zelfstandig met het openbaar
vervoer reizen. Als je moeite hebt met deze basisvaardigheden kun je je onzeker voelen. Mensen schamen zich soms ervoor. Laaggeletterden vinden minder snel een baan, leven minder gezond, of hebben minder grip op hun geldzaken. Sommigen komen in een sociaal isolement terecht. Laaggeletterdheid heeft dus grote invloed op het persoonlijke leven en de kwaliteit van het leven.

Aan de slag met laaggeletterdheid

Er heerst een taboe op laaggeletterdheid. Dit taboe willen wij doorbreken door iedereen over het onderwerp te informeren. De medewerkers van de gemeente worden hier ook over geïnformeerd. Zij krijgen tips zodat ze het probleem kunnen herkennen. En ze leren naar wie ze iemand kunnen doorverwijzen.

Dit artikel komt uit de Gemindezake van april 2023 met thema 'Visie op dienstverlening' . Kijk voor meer informatie op de pagina Gemindezake.

Blijf op de hoogte!

  • Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf? Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief
  • Wilt u actief geïnformeerd worden over vergunningen, bouwplannen, verkeersbesluiten e.d. in uw eigen buurt of straat? Klik dan op de pagina Berichten over uw buurt op Overheid.n(externe link)l op de knop ‘Meld u aan voor de e-mailservice’.