Wij werken hard in het onderhoud van wegen en riolen. Dit jaar vervangen wij in de Monnetstraat het riool met huisaansluitingen en voeren wij in de Beneluxstraat, Stikkerstraat en Briandstraat groot onderhoud uit.

Planning van de werkzaamheden

Briandstraat 
Op maandag 14 maart start KWS Infra Eindhoven met de reconstructie van de Briandstraat (tussen Putstraat en Marshallstraat). Deze duren naar verwachting tot en met vrijdag 25 maart. Ze worden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 18:00 uur. 

Tijdens de werkzaamheden is het werkgebied volledig afgesloten voor verkeer. De woningen aanliggend aan het werkvak blijven te voet en per fiets bereikbaar. 

Beneluxstraat
Op maandag 21 februari start KWS Infra Eindhoven met de reconstructie van de Beneluxstraat. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 18 maart. Ze worden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 18:00 uur. Wij zijn uiteraard afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden. 

Tijdens de werkzaamheden is het werkgebied volledig afgesloten voor verkeer. De woningen aanliggend aan het werkvak blijven te voet en per fiets bereikbaar. 

Zo gauw werkzaamheden starten in de andere straten, werken wij deze projectpagina bij. Bewoners van de straten worden uiteraard ook per brief door de aannemer geïnformeerd. 

Werkzaamheden

 • Monnetstraat
  Zoals aangegeven vervangen wij dit jaar in de Monnetstraat het oude riool inclusief huisaansluitingen. Dat betekent ook dat wij de huidige rijbaan en trottoirs volledig vernieuwen.
 • Beneluxstraat, Stikkerstraat en Briandstraat
  In de Beneluxstraat, Stikkerstraat en een gedeelte van de Briandstraat (tussen de Putstraat en Marshallstraat) vernieuwen we in het kader van het zogenaamde ‘groot onderhoud’ de huidige rijbaan en het trottoir. 

Het vervangen van riolen en vernieuwen van wegen, trottoirs en bijbehorende openbare ruimte betekent dat alles op de schop gaat. Uiteraard proberen wij de overlast te beperken. Beide projectenonderdelen stemmen wij dan ook zo goed mogelijk op elkaar af. 

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

Mede op basis van de inbreng van bewoners hebben wij een schetsontwerp gemaakt. Op de tekening ziet u in donkergrijs gearceerde kleur de asfaltverharding op de wegen. De paarsblauwe stroken zijn parkeerplaatsen met zwarte stenen. De lichtbruine vakken zijn parkeerplaatsen met gebakken roodbruine stenen. De lichtgrijze stroken zijn de loopstroken (trottoirs) De groene vlakjes zijn plantstrookjes of gras.

In de toelichting op het schetsontwerp leest u een uitgebreide beschrijving van hetgeen op de tekening staat. 

Naar aanleiding van dit schetsontwerp hebben wij een aantal opmerkingen/aanvullingen ontvangen van bewoners van de Stikkerstraat. Deze hebben geresulteerd in een paar kleine aanpassingen:

 • In de Stikkerstraat voor de woningen met huisnummers 1-29 komen toch haakse parkeervakken.
  In ons schetsontwerp hadden wij voorgesteld de huidige schuine/haakse parkeerplaatsen bij de huisnummer 1-29 te vervangen door zogenaamde 'langsparkeerplaatsen'. Diverse bewoners behouden liever de huidige schuine/haakse parkeervakken. Wij hebben besloten tegemoet te komen aan dit verzoek. Er worden haakse parkeervakken gerealiseerd inclusief vakindeling door middel van witte klinkers. Tussen de haakse parkeervakken en de rijbaan komt een strook van dikke trottoirtegels waarmee de rijbaan en de parkeervakken van elkaar worden gescheiden. 
 • Bij de huisnummers 31-39 komen haakse parkeervakken. 
  De huidige parkeervakken worden een klein beetje verlengd zodat ze voldoen aan de richtlijnen en de parkeervakken beter bereikbaar worden. De weginrichting wordt hetzelfde als bij de huisnummer 1-29. 
 • In de Beneluxstraat tussen de Monnetstraat en Stikkerstraat worden geen versmallingen gerealiseerd.
  In het schetsontwerp waren hier twee versmallingen opgenomen. Deze versmallingen gingen ten koste van een paar parkeerplaatsen. Diverse bewoners hebben aangegeven de parkeerplaatsen hier zoveel mogelijk te willen behouden. Daarom is besloten deze versmallingen niet te realiseren. De weginrichting blijft daardoor nagenoeg hetzelfde als in de huidige situatie. De weg wordt wel voorzien van een vakindeling door middel van markering en de rijbaan wordt met ca 50 cm versmald. 
 • Bij het grasveld wordt aan de kant van de Beneluxstraat een smalle strook van sierbeplanting aangebracht.
  De breedte hiervan varieert van 1 tot ca 3 meter. Hierdoor ontstaat er een scheiding tussen de rijbaan en het grasveld waardoor men niet meer zomaar overal de rijbaan op kan lopen. In het algemeen heeft het toepassen van dergelijke beplanting ook een gunstig effect op de rijsnelheden. 

Deze aanpassingen vindt u terug in het definitieve schetsontwerp. Het adviesbureau werkt dit definitieve schetsontwerp nu verder uit in een definitief ontwerp. Als het college van burgemeester en wethouders dit ontwerp heeft goedgekeurd, plaatsen wij dit ook op deze projectpagina. De bewoners ontvangen uiteraard een brief hierover. 

Hebt u moeite met het lezen of begrijpen van de tekeningen of de toelichting? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.