Wij werken hard in het onderhoud van wegen en riolen. Naar verwachting vervangen wij in 2022 in de Monnetstraat het riool met huisaansluitingen en voeren wij in de Beneluxstraat, Stikkerstraat en Briandstraat groot onderhoud uit.

Werkzaamheden

  • Monnetstraat
    Zoals aangegeven vervangen wij volgend jaar in de Monnetstraat het oude riool inclusief huisaansluitingen. Dat betekent ook dat wij de huidige rijbaan en trottoirs volledig vernieuwen.
  • Beneluxstraat, Stikkerstraat en Briandstraat
    In de Beneluxstraat, Stikkerstraat en een gedeelte van de Briandstraat (tussen de Putstraat en Marshallstraat) vernieuwen we in het kader van het zogenaamde ‘groot onderhoud’ de huidige rijbaan en het trottoir. 

Het vervangen van riolen en vernieuwen van wegen, trottoirs en bijbehorende openbare ruimte betekent dat alles op de schop gaat. Uiteraard proberen wij de overlast te beperken. Beide projecten stemmen wij dan ook zo goed mogelijk op elkaar af. 

Schetsontwerp

Mede op basis van de inbreng van bewoners hebben wij een schetsontwerp gemaakt. Op de tekening ziet ui n de donkergrijs gearceerde kleur de asfaltverharding op de wegen. De paarsblauwe stroken zijn parkeerplaatsen met zwarte stenen. De lichtbruine vakken zijn parkeerplaatsen met gebakken roodbruine stenen. De lichtgrijze stroken zijn de loopstroken (trottoirs) De groene vlakjes zijn plantstrookjes of gras.

In de toelichting op het schetsontwerp leest u een uitgebreide beschrijving van hetgeen op de tekening staat. 

Hebt u moeite met het lezen of begrijpen van de tekeningen of de toelichting? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.