In 2023 vervangen wij in de Monnetstraat het riool met huisaansluitingen. Daarna richten we de straat opnieuw in. Het groot onderhoud in de Beneluxstraat, Stikkerstraat en Briandstraat is begin dit jaar al uitgevoerd.

Werkzaamheden

Zoals aangegeven vervangen wij dit jaar in de Monnetstraat het oude riool inclusief huisaansluitingen. Dat betekent ook dat wij de huidige rijbaan en trottoirs volledig vernieuwen. Dat betekent dat alles op de schop gaat. Uiteraard proberen wij de overlast te beperken. 

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

Mede op basis van de inbreng van bewoners hebben wij een schetsontwerp gemaakt. Dit betreft zowel de Monnetstraat als de Beneluxstraat, Stikkerstraat en Briandstraat. Op de tekening ziet u in donkergrijs gearceerde kleur de asfaltverharding op de wegen. De paarsblauwe stroken zijn parkeerplaatsen met zwarte stenen. De lichtbruine vakken zijn parkeerplaatsen met gebakken roodbruine stenen. De lichtgrijze stroken zijn de loopstroken (trottoirs) De groene vlakjes zijn plantstrookjes of gras.

In de toelichting op het schetsontwerp leest u een uitgebreide beschrijving van hetgeen op de tekening staat. 

Inmiddels is het definitief ontwerp van de Monnetstraat gereed. Ook op deze tekening ziet u in grijze kleur de asfaltverharding op wegen en troittoirs. De gekleurde vakken zijn de parkeerplaatsen. 

Hebt u moeite met het lezen of begrijpen van de tekeningen of de toelichting? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.