Tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide komt een nieuwe natuurbrug die deze natuurgebieden met elkaar verbindt.

Samen met de ontkluisde Rode Beek en natuurbrug Feldbiss over de Buitenring Parkstad Limburg ontstaat zo één groot gebied met 2.100 hectare natuur. Dit gebied krijgt de naam Heidenatuurpark. De nieuwe natuurbrug komt te liggen over de Europaweg-Noord en gaat ook Heidenatuurpark heten. Deze nieuwe natuurbrug wordt als onderdeel van de Buitenring aangelegd als extra kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ploegam en zijn afgelopen februari gestart. Het is de bedoeling dat de natuurbrug eind dit jaar is afgebouwd. Vanaf juli zal de Europaweg-Noord ter plaatse van de natuurbrug enige maanden afgesloten zijn. Omleidingsroutes worden dan ook ingesteld.

Achtergrondinformatie

Door de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg worden twee belangrijke Natura 2000-gebieden (Brunssummerheide en Teverenerheide) verder van elkaar gescheiden. Voor deze gebieden gelden reptielen en amfibieën als voornaamste doelsoort. Bij de aanleg van de Buitenring was het streven om nieuwe aantasting van de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Het ecoduct Feldbiss over de nieuwe N300 (voormalig N299) is bij de aanleg van de Buitenring al gerealiseerd. Dit ecoduct verbindt de Brunssummerheide met de Brandenberg. Om de Brandenberg ook met de Tevenerheide te verbinden, en daarmee dus de Brunssummerheide met de Teverenerheide, is nog een stap nodig: een ecoduct over de Europaweg Noord. De naam voor het ecoduct is Natuurbrug Heidenatuurpark. 

Natuur verbeteren

Ook tussen de nieuwe natuurbrug en natuurbrug Feldbiss gaan we de natuur verbeteren. De Brunssummerheide heeft onder andere droge en natte heidevelden, hoogveen en vennen. Deze natuur zorgt voor biodiversiteit en houdt CO2 en water vast. Maar de heidevelden dreigen dicht te groeien met bomen. Diersoorten die afhankelijk zijn van heide, zoals reptielen en kevers, gaan niet door bos heen. Zij hebben een open verbinding nodig. Daarnaast halen bomen veel vocht weg bij natte heide. Om te zorgen voor een goed leefgebied voor kwetsbare dieren zoals de zandhagedis, gladde slang, kamsalamander en aardbok is het nodig om bepaalde bomen te kappen. Het gaat vooral om naaldbomen en om exoten: bomen die van nature niet in Nederland voorkomen. Zo krijgt de heide weer de ruimte om te ontwikkelen.