Vanaf 14 oktober is een nieuwe noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 
 

Meer informatie en de nieuwe noodverordening vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.