Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen.

Wat kost het?

 • Bij een aanvraag waarvan de bouwkosten € 2.500,- of minder zijn, bedragen de legeskosten €181,25
 • Bij een aanvraag waarvan de bouwkosten meer dan € 2.500,- zijn, bedragen de legeskosten €181,25 vermeerderd met 2,62% van de bouwkosten boven de €2.500,-.

Zie ook Bouwen en verbouwen, conceptaanvraag/principeverzoek.

Wat moet ik doen?

Voordat u een vergunning aanvraagt

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen ('vergunningcheck').

Voordat u een omgevingsvergunning daadwerkelijk aanvraagt, kunt u uw verzoek op informele wijze door de gemeente laten toetsen. Dit kan door het aanvragen van een conceptaanvraag/principeverzoek.

Vergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u uw aanvraag digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link).

Wij informeren u over uw digitale aanvraag via de berichtenbox op de website Jeleefomgeving.nl(externe link). U krijgt een mail van noreply@jeleefomgeving.nl als er een bericht voor u klaar staat. Lukt het niet om in te loggen, neem dan contact met ons op.

Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Vragen? 

Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen. Heeft u daarna specifieke of aanvullende vragen, dan kunt u een afspraak maken bij de afdeling Klant Contact Centrum.

Tijdens de afspraak zijn vooralsnog alleen de volgende gegevens van belang:

 • Wat wilt u (ver)bouwen?
 • Het adres waarop ver- of gebouwd wordt.
 • De afmetingen (bij benadering) van wat u wilt (ver)bouwen.

Hoe werkt het?

Vergunningvrij bouwen

Meestal hebt u geen vergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf. Het bijgebouw mag niet hoger zijn dan 5 meter.

Wilt u een dakkapel of dakraam plaatsen? Dan gelden voor de voorkant van het huis strengere regels dan voor de achterkant.De volgende bouwwerken kunnen onder voorwaarden vergunningvrij zijn, o.a. als ze op het achtererf staan:

 • antenne-installaties
 • bouwketen, steigers
 • collectoren voor warmteopwekking, zonnepanelen
 • dakkapellen
 • dakramen
 • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
 • magazijnstellingen
 • overbruggingsconstructies
 • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter
 • schuttingen
 • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
 • tuinmeubilair
 • vlaggenmasten
 • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken

Weigeren van de vergunning

In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
 • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
 • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
 • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.

Aanvullende informatie

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen worden wekelijks gepubliceerd. Kijk voor meer informatie bij Bekendmakingen.