HOME  |  Over Landgraaf  |  Huisvesting vergunninghouders

Huisvesting vergunninghouders

De gemeente Landgraaf verstrekt al sinds 2005 woonruimte aan 'vergunninghouders' in het kader van de 'taakstelling reguliere huisvesting vergunninghouders' die door het Rijk wordt opgelegd. De provincie is toezichthouder. Voldoet de gemeente niet aan deze halfjaarlijkse taakstelling dan volgt een boete.

Algemeen

Vergunninghouders of statushouders zijn asielzoekers die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij verhuizen binnen 14 weken bij voorkeur vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) naar reguliere huisvesting. Indien dit niet mogelijk is kunnen ze ook verhuizen naar een tijdelijke, sobere doorstroomlocatie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf heeft op 26 januari 2016 besloten om een doorstroomlocatie te creëren in basisschool Gravenrode (Achter den Winkel 2) voor maximaal 35 vergunninghouders. Van daaruit kunnen ze doorstromen naar duurzame, reguliere huisvesting. Is de situatie in het land van herkomst weer veilig, dan gaan ze terug naar hun eigen land.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over dit onderwerp en een lijst met de gebruikte afkortingen.
Algemene informatie is te vinden op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA ».

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden