HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws

Nieuws

 • Bekendmakingen week 15

  (10-04-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Openstelling op- en afrit Hoogstraat

  (04-04-2019)

  De op- en afrit van de Buitenring naar en vanuit Brunssum aan de Hoogstraat gaan vanaf circa eind mei bij wijze van proef open. 

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 14

  (03-04-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Villapark De Bousberg naar fase twee

  (28-03-2019)

  De woningen van Villapark De Bousberg fase 1 zijn verkocht en de bouw is in volle gang. Een mooi moment om te starten met de tweede fase. Wethouder Ramon Lucassen is hier heel blij mee: ‘Hierdoor kunnen we weer verder met een mooie woningbouwlocatie in Landgraaf. Wonen ‘te gast in het landschap’ staat centraal. En duurzaamheid en aandacht voor de omringende natuur zijn belangrijke kenmerken.’

  Lees verder
 • Kermis Schaesberg krijgt ‘facelift’

  (28-03-2019)

  De kermis in Schaesberg vindt dit jaar plaats van zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 mei en wordt georganiseerd in samenwerking met Kermisorganisatie & Advies Rob Meijers. Wethouder Freed Janssen: ‘De gemeente Landgraaf wil graag dat haar inwoners zich op een aantrekkelijke kermis kunnen verheugen. Overal in Nederland verdwijnen de oude dorpskermissen van weleer. Ook in Schaesberg was sprake van een neerwaartse spiraal. De samenwerking met de heer Meijers moet de kermis van Schaesberg een kwaliteitsimpuls geven. Deze vraagt om een andere manier van organiseren en vormgeven. De gemeente Landgraaf vindt het de moeite waard om deze nieuwe aanpak bij wijze van proef voor Schaesberg uit te proberen.’

  Lees verder
 • Emotie mag, agressie niet!

  (28-03-2019)

  Het is zo vanzelfsprekend; mensen in de dienstverlening met respect benaderen. Tenslotte doen zij gewoon hun werk. Dat vinden we allemaal, maar de praktijk is helaas niet altijd zo. Wij merken de afgelopen jaren dat agressie en geweld tegenover onze medewerkers toeneemt. Dat kan natuurlijk niet. Burgemeester Raymond Vlecken heeft een uitgesproken mening hierover: ‘De gemeentelijke dienstverlening is essentieel voor het functioneren van onze samenleving. Ze moet voor iedereen in gelijke mate toegankelijk zijn. Onze ervaring leert dat agressie en geweld niet alleen de betreffende medewerker raken, maar er ook voor zorgt dat hij of zij het werk niet goed kan uitvoeren. Dit gedrag raakt daarmee ook de integriteit van de gemeente en indirect het functioneren van onze rechtsstaat. Daarom hebben we voor een ‘zero tolerance’ beleid gekozen bij agressie en geweld tegenover onze medewerkers.’ De burgemeester vervolgt: ‘Emotie mag, agressie niet. Iedere overtreding heeft gevolgen; we laten niets ongemoeid voorbijgaan.’

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 13

  (27-03-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Inloopavond spoorverdubbeling op 15 april

  (26-03-2019)

  Op maandagavond 15 april organiseert de Provincie Limburg, samen met de gemeente Landgraaf, de gemeente Heerlen en ProRail de vijfde informatieavond over de voorgenomen spoorverdubbeling op het traject Heerlen–Landgraaf. Tijdens deze inloopavond bent u tussen 18.00 en 21.00 uur van harte welkom in het Burgerhoes in Landgraaf. 

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 12

  (21-03-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Snoei,- en kapwerkzaamheden na veiligheidscontrole bomen

  (21-03-2019)

  In 2018 heeft een inspectie plaatsgevonden van circa 9000 gemeentelijke bomen. Deze inspectie was gericht op het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s die bomen veroorzaken.

  Lees verder
 • Sportdorp Nieuwenhagen lanceert 7 nieuwe sport- en beweegactiviteiten

  (21-03-2019)

  Na de succesvolle sportweek in oktober 2018 lanceert de werkgroep ‘Sportdorp Nieuwenhagen’ in samenwerking met lokale aanbieders dit jaar vanaf april 7 ‘nieuwe’ sport- en beweegactiviteiten. Sportdorp Nieuwenhagen is een initiatief van SVN Landgraaf en andere verenigingen uit de wijk. Gemeente Landgraaf, Huis voor de Sport Limburg en The MoveFactory ondersteunen het project. Doel van het project is om door het aanbieden van nieuwe beweegactiviteiten meer inwoners in Nieuwenhagen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

  Lees verder
 • Speciaal e-mailadres voor facturen

  (21-03-2019)

  De gemeente Landgraaf heeft per 1 oktober 2018 het e-mailadres facturen@landgraaf.nl opengesteld in gebruik genomen. Externe relaties kunnen hun facturen en vragen daarover rechtstreeks aan de behandelende afdeling mailen. Het behandelproces is hierdoor beter en sneller geworden. Vragen kunnen overigens ook telefonisch gesteld worden via 14 045.

  Lees verder
 • Digitale informatieborden

  (18-03-2019)

  In het verleden had u als burger of ondernemer de mogelijkheid om reclame te maken op de digitale informatieborden op de invalswegen van Landgraaf. Op deze borden werden ook gemeentelijke berichten geplaatst over komende evenementen binnen de gemeente. Deze digitale informatieborden zijn al enige tijd buiten gebruik. Over enkele maanden worden echter nieuwe borden geplaatst.

  Lees verder
 • Uitgever officiële gemeentegids

  (14-03-2019)

  Wij willen u erop attenderen dat FMR Producties/LokaalTotaal de officiële uitgever is van de Landgraafse gemeentegids. De acquisitie voor de volgende editie loopt en tevens is de uitgever bezig met het actualiseren van het adressengedeelte van de gids. 

  Lees verder
 • Tweede themakrant

  (14-03-2019)

  De tweede themakrant van de gemeente Landgraaf wordt komende week huis aan huis bezorgd. Deze editie heeft als thema: Werk in de wijk. U maakt kennis met onze de afdeling Beheer Openbare Ruimte, kortweg BOR, waar ongeveer 150 medewerkers ervoor zorgen dat onze gemeente een schone en veilige leefomgeving blijft.

  Lees verder
 • Boomfeestdag

  (14-03-2019)

  Op woensdag 13 maart was het weer Boomfeestdag! Dit jaar waren de leerlingen van openbare basisschool Wereldwijs aan de beurt om hun handen uit de mouwen te steken. Ze plantten diverse soorten struiken en bomen aan de Exdel/hoek Vlekkenkamp ter hoogte van de grafheuvel. Daarbij kregen ze hulp van leden van de twee Landgraafse IVN-verenigingen, Stichting Bosbeheer Landgraaf, Natuurmonumenten en IKL Limburg.

 • Bekendmaking week 11

  (13-03-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Plantdag levensbomenbos uitgesteld

  (13-03-2019)

  De geplande plantdag komende zaterdag, 16 maart, van het levensbomenbos in het Bert Janssen Park aan de Veeweg in Abdissenbosch gaat helaas niet door. Door de extreme regen van de afgelopen tijd is het terrein veel te nat geworden om de 36 levensbomen te planten. De bomen hebben in deze omstandigheden onvoldoende kans om te overleven. De plantdag wordt daarom uitgesteld. 

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 10

  (07-03-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • ‘Centraal tellen’ bij de verkiezingen

  (07-03-2019)

  Op woensdag 20 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. De gemeente Landgraaf doet bij deze verkiezingen mee aan het experiment ‘centraal tellen’. Dit betekent dat woensdag 20 maart, na de sluiting van de stembussen om 21.00 uur, in de stemlokalen alleen wordt geteld hoeveel stemmen elke partij heeft behaald. Op grond daarvan wordt diezelfde avond een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend gemaakt. De definitieve telling van de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht, gebeurt de volgende dag in sporthal Terwaerden. Dan gaan 7 telteams aan de slag met het tellen van alle stembiljetten die in de 22 stembureaus van onze gemeente zijn uitgebracht.

  Lees verder
 • Toegankelijkheid stemlokalen

  (07-03-2019)

  De Kieswet is op een aantal onderdelen gewijzigd. Eén van die onderdelen is de toegankelijkheid van de stemlokalen voor mindervaliden. Voor een kiezer met een beperking moet niet maar een gedeelte van het aantal stemlokalen, maar moeten álle stemlokalen toegankelijk zijn. De speciale checklist die hiervoor gebruikt wordt, is dan ook aangepast.

  Lees verder
 • Vergunning zonnepark Abdissenbosch verleend

  (28-02-2019)

  De gemeenteraad van Landgraaf heeft woensdag 27 februari 2019 definitief ingestemd met de ontwikkeling van het zonnepark op de voormalige stortplaats, het Kreupelbusch, in Abdissenbosch. Dit betekent dat de vergunning voor het zonnepark definitief verleend kan worden. Deze vergunning geldt alleen voor het zonnepark.

  Lees verder
 • Controle hondenbelasting

  (28-02-2019)

  Vanaf 1 maart voeren controleurs van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGw) de jaarlijkse controle uit op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. De controleurs bellen bij u aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!

  Lees verder
 • App en e-mailservice bekendmakingen

  (27-02-2019)

  Wist u dat u via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte kunt blijven van bekendmakingen van de overheid en dus ook van gemeente Landgraaf? Kijk voor meer informatie bij de pagina Bekendmakingen.

 • Bekendmakingen week 9

  (27-02-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Samen werken aan een veilige buurt

  (27-02-2019)

  Op initiatief van de beheerders van de WhatsApp buurtpreventiegroepen ‘Oud Nieuwenhagen’ en ‘Frans Erenslaan en omgeving’ vond op donderdag 21 februari in de Harmoniezaal een voorlichtingsbijeenkomst plaats over inbraakpreventie. Aanleiding was de opvallende toename van het aantal woninginbraken in de afgelopen maanden, met name in deze buurten. 

  Lees verder
 • Aanslagbiljet 2019

  (25-02-2019)

  Onlangs heeft de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) de aanslagbiljetten van 2018 verzonden.

  Lees verder
 • Informatie van Rd4

  (22-02-2019)

  Op maandag 4  maart en dinsdag 5 maart wordt vanwege carnaval geen afval aan huis ingezameld.

  Lees verder
 • Landgraaf stimuleert elektrisch rijden

  (21-02-2019)

  Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt hard. Dat is positief, want elektrisch rijden is beduidend duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Daarom plaatst de combinatie Nuon - Heijmans 2500 nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg. Elektrisch rijden zorgt voor een schonere en stillere omgeving. Vandaar dat we dat, als gemeente Landgraaf, graag willen stimuleren.

  Lees verder
 • Carnaval in het Burgerhoes

  (20-02-2019)

  Carnaval komt eraan! Onderstaand treft u een overzicht aan van onze activiteiten in het Burgerhoes. Meer carnavalsactiviteiten in de evenementenkalender.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 8

  (20-02-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 7

  (14-02-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Carnavalsgalaconcert in Burgerhoes uitverkocht

  (11-02-2019)

  Op zaterdag 23 februari staat om 20.00 uur het 25e carnavalsgalaconcert op de agenda. Onder het motto ‘de sjtadsprinses nuëdigt oet’ zal Harmonie Caecilia Nieuwenhagen zorgdragen voor de hoofdmoot van dit concert. Als speciale gasten zijn aanwezig, de winnaar van het OLCK, 45èlf en Jack Vinders (Clara Zoerbier).

  Lees verder
 • Chatten met de gemeente

  (11-02-2019)

  Gemeente Landgraaf is vandaag gestart met een proef met live chat op de gemeentelijke website. Dit betekent dat u met de knop 'Waarmee kan ik u helpen' (rechtsonder) rechtstreeks vragen kunt stellen aan medewerkers van het Klant Contact Centrum.

  Lees verder
 • Loting levensbomenbos Bert Janssenpark

  (07-02-2019)

  Onlangs heeft wethouder Marlies Dreissen, in het bijzijn van ambtenaren Hub Dohmen en Frank Kapsenberg, de loting verricht voor het levensbomenbos in het Bert Janssenpark. Er waren maar liefst 57 aanmeldingen voor de 36 beschikbare bomen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 6

  (07-02-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Conferentie ‘Landgraaf één tegen eenzaamheid’

  (31-01-2019)

  Eenzaamheid scoort hoog in Landgraaf. Maar liefst 15.000 volwassenen in Landgraaf voelen zich wel eens eenzaam. En wat betreft eenzaamheid onder jongeren, scoort Landgraaf hoger dan de rest van Zuid-Limburg. Eenzaamheid is van alle leeftijden. De gemeente Landgraaf wil eenzaamheid vroegtijdig signaleren en aanpakken.

  Lees verder
 • IBA informatiemarkt

  (31-01-2019)

  Op dinsdag 19 en woensdag 20 februari vindt de tweede editie van de IBA Informatiemarkt plaats. Vanaf de zomer van 2020 tot het najaar van 2021 presenteert IBA Parkstad de projecten die bewijzen dat Parkstad een regio is om trots op te zijn. De IBA 50 projecten komen nu in een versnelling en daarover wil IBA de inwoners van Parkstad tijdens de informatiemarkt graag informeren. Deze is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de IBA 50 projecten en nieuwsgierig is naar de toekomst van Parkstad.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 5

  (30-01-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 4

  (23-01-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Koninklijk lintje voor mevrouw Belinda Essers

  (22-01-2019)

  Zaterdagmiddag 19 januari heeft burgemeester Raymond Vlecken een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Belinda Essers bij gelegenheid van haar 40-jarig jubileum bij Gymnastiekvereniging PHDES. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange verdiensten en tomeloze inzet bij deze vereniging.

  Lees verder
 • Gratis startersevent voor ondernemers

  (17-01-2019)

  StartersCentrum Limburg organiseert op donderdag 7 februari van 19.00 uur tot 22.00 uur in Business Center Roerpoort in Herten (gemeente Roermond) een startersavond voor iedereen in Limburg die overweegt als zelfstandig ondernemer te starten of recent is gestart.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 3

  (16-01-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Gezondheidsmarkt op 26 januari

  (10-01-2019)

  Op zaterdag 26 januari vindt, in het kader van het gemeentelijk project ‘Gezond in Nieuwenhagen’, van 13.00 uur tot 17.00 uur in en rondom wijkpunt SUN-plein een grote gezondheidsmarkt voor jong en oud plaats.

  Lees verder
 • Lintje voor dhr. Wiel Winthagen

  (09-01-2019)

  Zondagmiddag, 6 januari, heeft burgemeester Raymond Vlecken tijdens het Nieuwjaarsconcert een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Wiel Winthagen bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid bij Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen. De heer Winthagen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn  verdiensten en tomeloze inzet bij de harmonie als bestuurslid, secretaris en vrijwilliger in diverse commissies.

  Lees verder
 • Vrijwilligers gezocht voor hulp bij paddentrek

  (09-01-2019)

  IVN De Oude Landgraaf en IVN Ubach over Worms zijn op zoek naar vrijwilligers die vanaf half februari tot ongeveer half april de kikkers en padden willen helpen bij hun jaarlijkse trek naar het water. Helpende handen om de diertjes veilig op hun bestemming te laten aankomen, zijn van harte welkom!

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 2

  (09-01-2019)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Regenboogvlag wappert op Burgerhoes

  (08-01-2019)

  De regenboogvlag wappert op het Burgerhoes om aandacht te besteden aan het feit dat je openlijk mag uitkomen voor je seksuele voorkeur. Helaas merken we dat de sociale acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT) vaak nog te wensen over laat. Onze gemeenteraad heeft in 2014 unaniem de motie 'Omarm LHBT beleidskaders' aangenomen. Wij dragen als gemeente Landgraaf uit dat voor ons elke inwoner, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, gelijk is!

 • Laatste kans: inschrijving levensbomenbos Bert Janssenpark

  (03-01-2019)

  Op vrijdag 18 januari sluit de inschrijving voor de adoptie van een boom in het levensbomenbos Bert Janssenpark. Tot die tijd kunt u nog op onze projectpagina terecht voor meer informatie en het inschrijfformulier. Ook liggen er geprinte exemplaren bij de receptie in ons Burgerhoes.

 • Informatiebijeenkomst voor veteranen uit Landgraaf

  (03-01-2019)

  De gemeente wil samen met de Landgraafse veteranen onderzoeken of er voldoende belangstelling is om een veteranenorganisatie van de grond te tillen. 

  Lees verder
 • De Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs

  (03-01-2019)

  Bent u gezond genoeg om een rijbewijs te halen of uw rijbewijs te verlengen? Dit beoordeelt het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) met de Gezondheidsverklaring. Deze verklaring vervangt de ‘eigen verklaring’ en is op een aantal punten vernieuwd.

  Lees verder
 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Vlecken

  (02-01-2019)

  Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in het Burgerhoes heeft burgemeester Raymond Vlecken zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. Uiteraard door te beginnen met iedereen een gezond, gelukkig en succesvol 2019 te wensen.

  Lees verder
 • Lintje voor de heer Wiel Moonen

  (02-01-2019)

  Dinsdagmiddag 1 januari heeft burgemeester Raymond Vlecken een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Wiel Moonen bij gelegenheid van zijn afscheid bij het kerkbestuur. De heer Moonen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn talrijke verdiensten en tomeloze inzet bij diverse organisaties.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 52 en week 1

  (31-12-2018)

  De volgende bekendmakingen zijn op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Werkbezoek Kamerlid Rens Raemakers

  (21-12-2018)

  Tweede Kamerlid Rens Raemakers is vrijdag (21 december) op werkbezoek bij de gemeente Landgraaf geweest. Dat bezoek stond in het teken van de Landgraafse aanpak van het nieuwe peuterstelsel en van talentontwikkeling. Hij werd hierover bijgepraat door wethouder Alex Schiffelers, gemeentesecretaris Hans Rijvers en senior-beleidsmedewerker Joyce Dahlmans.

  Lees verder
 • Situatie woonwagenbewoners

  (21-12-2018)

  De twee woonwagenbewoners die een standplaats claimen in Landgraaf hebben medestanders opgeroepen hen te ondersteunen in de strijd voor behoud van hun cultuur. Ze hebben opgeroepen om massaal naar de parkeerplaats aan de Moltweg te komen. Burgemeester Raymond Vlecken heeft vastgesteld dat deze oproep volgens de Wet Openbare Manifestaties (WOM) moet worden beschouwd als een oproep tot een manifestatie.

  Lees verder
 • Duurzaamheidstraject op basisscholen in Landgraaf

  (19-12-2018)

  De jeugd heeft net als duurzame energie de toekomst. Jonge inwoners kunnen als vliegwiel fungeren voor bewustwording en gedragsverandering. Kinderen voelen zich vaak meer verbonden met de natuur en onze aarde dan volwassenen, ze zijn puur en enthousiast.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 51

  (19-12-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Inzameling kerstbomen

  (13-12-2018)

  Op maandag 7 januari worden de kerstbomen ingezameld. Leg de kerstboom vóór 7.00 uur buiten op de plek waar u normaal ook uw container neerzet. Bij hoogbouwlocaties is dit naast de verzamelcontainer.

  Lees verder
 • Jaarwisseling en vuurwerk

  (13-12-2018)

  Oud en Nieuw is een feest. Het is echter ook het moment van het jaar voor overlast en ongelukken voor mens en dier. Burgemeester Raymond Vlecken, verantwoordelijk voor Openbare orde en Veiligheid, vraagt u een beetje op elkaar te letten. Want Oud en Nieuw is een feest, en dat is pas echt leuk als het veilig, zonder schade en schoon blijft.

  Lees verder
 • Informatie van Rd4

  (13-12-2018)

  Vrijdag 21 december, maandag 24 december en maandag 31 december zijn alle locaties vanaf 15.00 uur gesloten. Op eerste en tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag de gehele dag.

  Lees verder
 • Afvalbakken en verzamelcontainers afgesloten rondom jaarwisseling

  (13-12-2018)

  Om brandstichting te voorkomen, worden de grijze afvalbakken en de ondergrondse papier- en textielcontainers van Rd4 rondom de jaarwisseling afgesloten. In de loop van woensdag 2 januari worden ze weer opengesteld. In verband met de veiligheid verzoeken wij u geen los afval naast de bakken en containers te plaatsen.

  Lees verder
 • Noodverordening gemeentehuis

  (13-12-2018)

  Burgemeester Raymond Vlecken heeft vanmiddag een noodverordening afgegeven. Deze verordening met bijbehorende situatietekening vindt u in onderstaande pdf's.

  Lees verder
 • Update woonwagens voor Burgerhoes

  (13-12-2018)

  De twee woonwagens die sinds donderdagmiddag 6 december voor het Burgerhoes aan het Sweelinckplein stonden, zijn donderdagmiddag 13 december tussen 17.00 en 18.00 uur weggesleept naar de rand van de gemeente. Van daaruit kunnen de broers Soering en hun partners verder rijden.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 50

  (12-12-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Woonwagengezinnen voor Burgerhoes

  (07-12-2018)

  Twee woonwagengezinnen staan sinds donderdagmiddag 6 december met twee caravans op het plantsoen aan het Sweelinckplein.

  Lees verder
 • College houdt vast aan afspraken over Randweg Abdissenbosch

  (06-12-2018)

  De Provincie Limburg heeft besloten om de Randweg Abdissenbosch aan te wijzen als een van de infrastructurele projecten, die voorlopig niet uitgevoerd worden. Reden: er is te weinig geld om alle geplande infrastructurele projecten uit te voeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten laten weten het hier niet mee eens te zijn.

  Lees verder
 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

  (06-12-2018)

  Het gemeentebestuur van Landgraaf nodigt u graag uit voor de openbare nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op dinsdag 1 januari vanaf 11.30 uur in het Burgerhoes.

  Lees verder
 • Intrekken ontwerpbestemmingsplan ‘De Bousberg 2018’

  (06-12-2018)

  Op woensdag 21 november hebben we het ontwerp van het bestemmingsplan ‘De Bousberg 2018’ gedurende 6 weken ter inzage gelegd in het Burgerhoes en dit op de gebruikelijke wijze bij u bekend gemaakt. 

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 49

  (05-12-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Inschrijving levensbomenbos Bert Janssenpark

  (05-12-2018)

  Op maandag 10 december starten wij met de inschrijving voor de adoptie van een boom in het levensbomenbos Bert Janssenpark. Uitgebreide informatie en het inschrijfformulier vindt u op onze website».

 • Bekendmakingen week 48

  (29-11-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bouwbezichtiging voortgang renovatie wijkcentrum Eikske

  (28-11-2018)

  De renovatie van het wijkcentrum het Eikske aan de Strijthagerweg/hoek Pijler vordert gestaag. Op zaterdag 15 december kunt u het gebouw van 10.00 uur tot 12.00 uur van binnen bekijken en met eigen ogen de voortgang van de werkzaamheden zien.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 47

  (21-11-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Hippe meidenmodezaak Deems wint Giraf-Award

  (21-11-2018)

  Op de Ondernemersdag Heerlen-Landgraaf, die plaats vond op dinsdag 20 november, kreeg Doris Duspara de prijs voor haar innovatieve manier om mode op een eigentijdse wijze te verkopen.

  Lees verder
 • Mijnsteenbank en tijdvenster, een blik in het verleden en de toekomst

  (21-11-2018)

  Op vrijdag 16 november onthulden de wethouders Marlies Dreissen, Ramon Lucassen en Alex Schiffelers met trots een permanente herinnering aan Staatsmijn Wilhelmina aan de Vakschoolweg in Landgraaf. Zij deden dit samen met Kelly Regterschot, algemeen directeur van IBA Parkstad. Het ensemble bestaat uit een mijnsteenbankje en een tijdvenster.

  Lees verder
 • Samen voor een duurzame omgeving

  (21-11-2018)

  In diverse gemeenten in Limburg zijn energiecoöperaties opgericht, waarin de leden zich bezighouden met het besparen van energie en het organiseren van collectieve inkoopacties. Denk bijvoorbeeld aan acties voor energiebesparing of isolatiemaatregelen. Door samen te werken en de krachten te bundelen, kunnen de leden van de coöperatie van elkaar leren, elkaar helpen en daarmee energie en kosten besparen en tegelijk iets betekenen voor de inwoners van hun eigen gemeente.

  Lees verder
 • ‘Bewoners’ van het Burgerhoes aan het woord

  (21-11-2018)

  In het ‘hoes’ van de burgers van Landgraaf, het Burgerhoes, vindt u niet alleen de gemeente, maar ook diverse andere bewoners. Een aantal van die bewoners is al aan het woord geweest in artikelen op onze website en sociale media. Daarin stellen we telkens dezelfde vragen waarmee we terug én vooruit kijken. Het woord is aan Rik Maenen, bestuurslid van het Service Gilde Landgraaf.

  Lees verder
 • Meldingsformulier 20 november niet beschikbaar

  (19-11-2018)

  Op dinsdag 20 november vindt onderhoud plaats aan het meldingensysteem van de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat u tot de namiddag geen meldingen kunt doorgeven via ons online meldingsformulier of via de app MijnGemeente.

  Lees verder
 • Lintjes voor Jo en John Michorius

  (19-11-2018)

  Zondagmiddag 18 november heeft burgemeester Raymond Vlecken een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de tweelingbroers Jo en John Michorius uit Landgraaf tijdens de viering van het Patronessefeest van Fanfare St. Elisabeth. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees verder
 • Burgertop Limburg

  (15-11-2018)

  Op maandag 26 november 2018 is de eerste Burgertop Limburg. Op drie verschillende locaties in onze provincie steken Limburgers de koppen bijeen om de agenda voor de toekomst te bepalen. 

  Lees verder
 • Zonnepark Abdissenbosch

  (15-11-2018)

  De gemeente Landgraaf heeft een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid in de regio. Wij streven ernaar om, samen met de andere Parkstadgemeenten, in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Een van de projecten om dit doel te realiseren is het voornemen om op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, Het Kreupelbusch, een zonnepark en windpark te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf is bereid, onder een aantal belangrijke voorwaarden, medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van beide initiatieven. Zo moeten beide projecten vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen en de projecten moeten voordeel opleveren voor omwonenden.

  Lees verder
 • Verkeersmaatregelen bij BS Op gen Hei

  (15-11-2018)

  Afgelopen maandag zijn op en nabij het schoolplein van basisschool Op gen Hei door wethouder Freed Janssen drie nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de verkeerssituatie rondom de schoolingang veiliger wordt. Wethouder Freed Janssen is tevreden met het resultaat: ‘Onze kinderen een veilige weg naar school bieden, heeft een hoge prioriteit. Ik ben dan ook heel blij dat we samen met de school en de omwonenden een aantal oplossingen hebben gevonden, waarmee we die veiligheid vergroten’.

  Lees verder
 • Leerlingen Charlemagne College Eijkhagen bezoeken Burgerhoes

  (15-11-2018)

  75 leerlingen van de brugklas van het tweetalig onderwijs Charlemagne College Eijkhagen gingen op donderdag 8 november en vrijdag 9 november aan de slag met activiteiten rondom het thema ‘wat doet een gemeente en wat is haar rol in de (Eu)regio’. Daar paste een bezoek aan het Burgerhoes uiteraard goed bij. Wethouder Alex Schiffelers ontving de groep in de Raadzaal en vertelde daar vol enthousiasme over het thema.

  Lees verder
 • Vooraankondiging inschrijving levensbomenbos Bert Janssenpark

  (15-11-2018)

  Op maandag 10 december starten wij met de inschrijving voor het ‘levensbomenbos’. In dit bos kunnen 36 inwoners van Landgraaf een boom adopteren en planten ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis zoals een huwelijk, geboorte of overlijden. Een boom die een speciale herinnering levend houdt. Wij geven u graag alvast wat meer informatie.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 46

  (14-11-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Neemt u het initiatief?

  (08-11-2018)

  Gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat inwoners zelf activiteiten organiseren. Want u weet het beste waar u en uw buren behoefte aan hebben. Wij faciliteren en ondersteunen graag ideeën die positief bijdragen aan het wij-gevoel in de gemeente en het imago van de gemeente. Dus, hebt u een goed idee voor een activiteit, een evenement of een verbetering van uw buurt? Weet u hoe u mensen bij elkaar kunt brengen en te motiveren mee te doen? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op een financiële bijdrage.

  Lees verder
 • Bijzondere onthulling van een bijzonder initiatief

  (08-11-2018)

  In september werd tijdens Burendag in de buurt Achter den Winkel een bijzonder initiatief geboren. Tijdens deze gezellige dag gaven de kinderen in de buurt aan dat ze graag een schone speelplek en woonomgeving willen, maar dat er helaas steeds meer overlast van hondenpoep is. Ze organiseerden een heuse tekenwedstrijd om dit onder de aandacht te brengen met een positieve ‘boodschap’ voor de buurtbewoners. Als gemeente vonden we dit zo’n spontane en originele actie, dat van alle creaties van de drie prijswinnaars een bordje is gemaakt.

  Lees verder
 • In de Bende ook open in 2019

  (08-11-2018)

  De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe zwembad zijn in volle gang. De sporthal is onlangs gesloopt, het aanbestedingstraject is opgestart en we verwachten na de bouwvak 2019 te kunnen starten met de feitelijke bouwwerkzaamheden, die ongeveer een jaar zullen duren. Zolang het nieuwe zwembad er nog niet is, blijft zwembad In de Bende open (onvoorziene omstandigheden daargelaten) en gaan alle activiteiten gewoon door. Alle doelgroepen kunnen dan na realisatie van het nieuwe doelgroepenbad een-op-een overstappen naar de nieuwe locatie.

  Lees verder
 • Intensieve samenwerking gemeente en politie

  (08-11-2018)

  Mede door verschuivingen in taken en bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouders en handhavers en de politie (wijkagenten) is samenwerking steeds belangrijker. De ‘verbindingsdag(en)’ en de daaruit voortvloeiende gezamenlijke acties die de gemeente en de politie uitvoeren, zijn goede voorbeelden van deze samenwerking. Wij willen u hierover graag iets meer vertellen.

  Lees verder
 • Uitnodiging ondernemersdag Heerlen – Landgraaf

  (07-11-2018)

  Bent u ondernemer en heeft u interesse in een leuke, leerzame en gezellige dag? Gemeente Heerlen en gemeente Landgraaf nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse ondernemersdag op dinsdag 20 november. Dit jaar zijn wij te gast op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 45

  (07-11-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Online afspraak maken dinsdag niet mogelijk

  (05-11-2018)

  Op dinsdag 6 november vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan het afsprakensysteem. Hierdoor kunt u op deze dag geen afspraak maken via het online afsprakensysteem op onze website.

  Uiteraard blijft het mogelijk om telefonisch een afspraak maken; zie Contact en openingstijden.

 • Opening Bert Janssenpark

  (01-11-2018)

  Onder grote belangstelling werd op vrijdag 26 oktober het Bert Janssenpark geopend, een eerbetoon aan oud-burgemeester Bert Janssen, die bijna achttien jaar zeer gewaardeerd burgemeester was van onze gemeente.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 44

  (31-10-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Ongeluk Mensheggerweg

  (30-10-2018)

  Het college van B en W heeft dinsdag 30 oktober ingestemd met de evaluatie van het ongeluk aan de Mensheggerweg. Deze evaluatie is via een raadsinformatiebrief met bijlagen naar de gemeenteraad gestuurd.

  Lees verder
 • Stroomstoring groot deel Landgraaf opgelost

  (29-10-2018)

  Update 12.00 uur: de stroomstoring is opgelost.

  Update 11.50 uur: uit contact met Enexis blijkt dat het ongeveer 1200 huishoudens betreft uit Nieuwenhagen, Ubach over Worms tot aan Rimburg. Een deel van deze huishoudens heeft inmiddels weer stroom. Enexis werkt er hard aan om ook de andere huishoudens zo snel mogelijk van stroom te voorzien.

  Update 10.55 uur: een deel van Landgraaf is getroffen door een stroomstoring. De bedoeling is dat het getroffen gebied spoedig weer elektriciteit zal hebben. Volgens de informatie van Enexis kan dit 2-3 uur duren. De meest recente informatie vindt u op de website van Enexis ».

 • 'Bewoners’ van het Burgerhoes aan het woord

  (25-10-2018)

  In ons Burgerhoes wonen diverse partners samen met de gemeente in één ‘hoes’. Die partners, de ‘bewoners’, komen aan het woord. Niet alleen om zich nog eens voor te stellen, maar ook om terug én vooruit te kijken. De beurt is aan ISD BOL.

  Lees verder
 • Uitnodiging Dag van de Mantelzorg Landgraaf

  (25-10-2018)

  Gemeente Landgraaf verrast haar mantelzorgers!

  Op vrijdag 16 november staat de gemeente Landgraaf weer uitgebreid stil bij de ondersteuning die mantelzorgers het hele jaar door geven aan hun naaste. Het thema van deze Landgraafse Dag van de Mantelzorg is ‘Verras de mantelzorger’. Bent u mantelzorger? Dan vindt u het vaak vanzelfsprekend om te zorgen voor uw zieke partner, kind of buurtgenoot. U vraagt niet snel aandacht voor uzelf. Deze Dag van de Mantelzorg is voor ons een goede reden om alle mantelzorgers van onze gemeente in het zonnetje te zetten en u te bedanken voor uw inzet. Op deze dag is alle aandacht voor u!

  Lees verder
 • Expositie ‘Kring 89’ in Burgerhoes

  (25-10-2018)

  Op vrijdag 2 november opent wethouder Alex Schiffelers (Kunst & Cultuur) om 19.30 uur een expositie van schildersgroep ‘Kring 89’ in het Burgerhoes.

  Lees verder
 • Werkzaamheden Buitenring Parkstad Limburg

  (25-10-2018)

  Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Buitenring Parkstad Limburg (N300) op het weggedeelte tussen Landgraaf en Brunssum. Dit weggedeelte wordt in definitieve vorm (twee keer twee-baans) gebracht en naar verwachting op vrijdag 2 november aan het einde van de dag in gebruik genomen. Tevens wordt de tijdelijke verbinding van de Buitenring naar de Rimburgerweg (Brunssum) verwijderd en op een deel van de toeristenweg wordt nog een asfaltverharding aangebracht.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 43

  (24-10-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 42

  (18-10-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Schooljeugd aan de slag met preventielessen

  (18-10-2018)

  Dit schooljaar zijn we in de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Landgraaf gestart met preventielessen. De lessen, die gegeven worden door politiemensen, gaan over de politie, Halt, verkeer, diefstal, vandalisme, vuurwerk, drugs, alcohol, geweld en pesten en sociale media. 

  Lees verder
 • Starter op de koopwoningmarkt? Check onze starterslening!

  (15-10-2018)

  Onlangs heeft de gemeente besloten de deelname aan het provinciaal impulsplan: 'Starters: een eigen thuis!' te verlengen. Marlies Dreissen, verantwoordelijk wethouder Wonen, is blij: ‘Landgraaf is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Met de mogelijkheid van een starterslening verbeteren we de positie van starters op de koopwoningmarkt en stellen wij ze in staat tóch een eigen woning in Landgraaf te kopen. Het is een steuntje in de rug voor mensen die nu te weinig hypotheek kunnen krijgen. Er is een bedrag beschikbaar van in totaal € 500.000,-.’

  Lees verder
 • Geboortekoffertje uitgereikt aan kersverse ouders van Jovana

  (15-10-2018)

  Op vrijdag 12 oktober ontvingen de trotse ouders van de op 1 oktober geboren Jovana Ubachs een geboortekoffertje uit handen van burgemeester Raymond Vlecken en Brian Clear, kazernechef bij brandweer Zuid-Limburg. Dit gebeurde in het kader van de jaarlijkse brandpreventieweken waarbij dit jaar extra aandacht wordt gevraagd voor brandveiligheid bij jonge gezinnen. In elke Zuid-Limburgse gemeente is aan de ouders van het eerstgeboren kindje in oktober, een geboortekoffertje aangeboden. Het koffertje bevat, naast informatie over brandveiligheid, o.a. een rookmelder en een rompertje.
   

  Lees verder
 • Vanmiddag meldingsformulier niet beschikbaar

  (11-10-2018)

  Vandaag, 11 oktober vindt van 12.00 tot circa 14.00 uur onderhoud plaats aan het meldingensysteem van de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat u binnen deze tijden geen meldingen kunt doorgeven via ons online meldingsformulier of via de app MijnGemeente.

  Lees verder
 • Informatiebijeenkomst voor amateursportorganisaties over wijziging btw-sportvrijstelling

  (11-10-2018)

  In samenwerking met Huis voor de Sport Limburg organiseren wij in het Burgerhoes op maandag 29 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur een bijeenkomst voor amateursportorganisaties over de ‘wijziging btw-sportvrijstelling’. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de wijzigingen en de mogelijkheden van de landelijke subsidieregeling voor amateursportorganisaties.

  Lees verder
 • Open Dag partners Burgerhoes

  (11-10-2018)

  Zaterdag 27 oktober aanstaande opent het Burgerhoes opnieuw zijn deuren. Iedereen is van harte welkom tussen 13.00 en 17.00 uur. U kunt deelnemen aan  workshops en demonstraties en uiteraard kennis maken met de medewerkers en docenten. Het wordt een middag vol creatieve activiteiten en er is volop gelegenheid voor de bezoekers om vragen te stellen. 

  Lees verder
 • Naeve de Kerk-tour van Frans Pollux naar Waubach

  (11-10-2018)

  Tijdens de bewonersbijeenkomsten over de herinrichting van de Oude Markt en omgeving in Waubach heeft de gespreksleider van de bijeenkomsten, Frans Pollux, afgesproken een lied te schrijven over Waubach en de Oude Markt. Dat lied zal door hem gezongen worden tijdens de officiële heropening van de Oude Markt en omgeving.

  Lees verder
 • Hoe start u een energiecoöperatie?

  (11-10-2018)

  Wat is een energiecoöperatie? Een energiecoöperatie houdt zich bezig met energiebesparing en het organiseren van collectieve inkoopacties (bijvoorbeeld voor zonnepanelen, isolatiemaatregelen of zonneboilers) om zo uw huis te verduurzamen en bijvoorbeeld te investeren in duurzame projecten. De gemeente Landgraaf organiseert een workshop waarin u informatie krijgt over het opstarten van een energiecoöperatie. De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten. Wanneer zich voldoende deelnemers aanmelden voor de workshop, start de eerste bijeenkomst eind november.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 41

  (10-10-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Oude Markt Waubach wordt sfeervol dorpsplein

  (08-10-2018)

  Dinsdagavond 25 september presenteerde de gemeente de definitieve plannen voor de herinrichting van de Oude Markt en omgeving in Waubach aan bewoners, ondernemers en omwonenden. Deze bijeenkomst was de laatste in een reeks bijeenkomsten waarbij men input kon leveren voor deze herinrichting. De opkomst van de avond was goed. Men kon vragen stellen en er werden kritische kanttekeningen geplaatst. Frans Pollux was de gespreksleider van de avond en zorgde voor wat humor tussen de serieuze zaken door. Diverse zaken uit het definitief ontwerp werden toegelicht, waaronder het materiaalgebruik (kleur, vorm, etc.), de verkeerscirculatie, de hemelwaterafvoer, de beplanting en het parkeren in de omgeving. Ook de bijzondere elementen die op het plein geplaatst worden, kwamen aan bod; een lichtkunstwerk samen met een brug over de waterbuffer en een mobiel podium. Naar de (flexibele) overkapping op het plein voor evenementen, waar eerder over gesproken is, wordt nog nader onderzoek gedaan.

  Lees verder
 • Uitnodiging opening Bert Janssenpark

  (04-10-2018)

  Op vrijdag 26 oktober vindt bij de ingang aan de Veeweg om 15.30 uur de officiële opening plaats van het Bert Janssenpark. Reeds vorig jaar besloot het college de overleden oud-burgemeester te eren door het park naar hem te vernoemen. Bij een geplante levensboom voor Bert Janssen wordt nu een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan hem. Ook nieuwe straatnaamborden, die de herinnering aan Landgraafs oud-burgemeester levend houden, worden in gebruik genomen. Iedereen is van harte welkom om bij deze openingshandeling aanwezig te zijn.

  Lees verder
 • Oudste inwoonster van Landgraaf én Limburg viert 107e verjaardag

  (04-10-2018)

  Namens het college bracht wethouder Alex Schiffelers zondag 30 september een bezoek aan mevrouw Höller om haar te feliciteren met haar verjaardag. Zij vierde haar 107e verjaardag! Ze is daarmee de oudste inwoonster van Landgraaf én Limburg. Deze gebeurtenis ontging ook de provincie Limburg niet. Van gouverneur Theo Bovens ontving mevrouw Höller een boeket bloemen met een handgeschreven felicitatie.

  Lees verder
 • Mantelzorgcompliment 2018

  (04-10-2018)

  De gemeente Landgraaf waardeert het werk van de mantelzorgers enorm. Wij proberen daarom de mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen. Het mantelzorgcompliment is één van de manieren waarop we dit doen. Voor 2018 bestaat dit compliment uit een geldbedrag van € 100,- en naar keuze een tegoedbon van € 25,- voor Theater Landgraaf of de Oefenbunker Landgraaf.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 40

  (03-10-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Vooraankondiging ondernemersdag Heerlen – Landgraaf 2018

  (27-09-2018)

  Bent u ondernemer en heeft u interesse in een leuke, leerzame en gezellige dag, reserveer dan alvast dinsdag 20 november in uw agenda.

  Lees verder
 • Controle zonnepanelen

  (26-09-2018)

  Heeft u meegedaan aan het zonnepanelenproject Parkstad dat gestart is vanaf januari 2017? Waarschijnlijk heeft u gehoord of gelezen over de controle van de 2.800 zonnepaneleninstallaties binnen het dit project.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 39

  (26-09-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Open dag bij Rd4

  (20-09-2018)

  Rd4 bestaat dit jaar 20 jaar en opent op zondag 7 oktober haar deuren voor publiek. Van 10.00 tot 16.00 uur kunt u terecht op de hoofdlocatie, de op- en overslag en het textielsorteercentrum, allemaal gelegen aan de Nijverheidsweg in Heerlen (industrieterrein de Beitel). De open dag staat geheel in het teken van duurzaamheid.

  Lees verder
 • Huldiging of felicitatie bij bijzondere gelegenheden

  (20-09-2018)

  Bij bijzondere gelegenheden werkt het college van burgemeester en wethouders graag mee aan een kleine huldiging of felicitatie.

  Lees verder
 • Speciaal e-mailadres voor facturen

  (20-09-2018)

  De gemeente Landgraaf heeft per 1 oktober het e-mailadres facturen@landgraaf.nl opengesteld. Vanaf die datum kunt u uw facturen digitaal aan ons laten toekomen en ook vragen over facturen rechtstreeks mailen naar de crediteurenadministratie.

  Lees verder
 • Week tegen Eenzaamheid

  (20-09-2018)

  Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de landelijke campagne Week tegen Eenzaamheid, van 27 september t/m 6 oktober, vragen we aandacht voor dit probleem. Op de website van Samen tegen eenzaamheid » vindt u meer informatie over dit onderwerp.

  Lees verder
 • Aanpak wateroverlast De Dormig

  (20-09-2018)

  Om toekomstige wateroverlast in de buurt De Dormig te voorkomen, wordt op dit moment een nieuwe fundering voor wateropvang aangelegd in de Ridderstraat, Jonkheerstraat en Heggenstraat. Deze straten, alle drie gelegen in de buurt Lichtenberg, wateren namelijk af naar de nabijgelegen buurt De Dormig. Bij hevige regenval kampte De Dormig niet alleen met een overbelast riool maar ook met, vanwege de lagere ligging, een hevige toestroom van water uit de hoger gelegen straten in de Lichtenberg. Een nieuw, vernuft funderingssysteem moet mede een einde maken aan de waterproblematiek.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 38

  (19-09-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Zet een streep door discriminatie!

  (13-09-2018)

  Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in een situatie niet toe doen. Discriminatie is verboden volgens Nederlandse, Europese en internationale wetten.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 37

  (12-09-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Moeite met lezen en schrijven? Daar kunnen we samen iets aan doen

  (06-09-2018)

  In Landgraaf wonen ongeveer 4000 mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Als iemand beter kan lezen en schrijven, worden veel dingen een stuk makkelijker. Denk aan reizen met de trein, de bijsluiter van de medicijnen lezen of die brief van de gemeente.

  Lees verder
 • Uw gemeente controleert adressen

  (06-09-2018)

  Een juist woonadres is van groot belang. Overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt het juiste adres een bepalende rol.

  Lees verder
 • Niet te snel! Ook met 30 kom je er wel!

  (06-09-2018)

  Sinds woensdag 5 september pronken aan de Kakertsweg vier prachtige, nieuwe banners. Bevestigd aan lichtmasten, attenderen ze weggebruikers op het naleven van de rijsnelheid in een 30km zone. Voor het eerst in Landgraaf gebruiken we deze hiervoor speciaal ontworpen banners; doeken van twee meter hoog en tachtig centimeter breed met daarop de tekst ‘Niet te snel. Ook met 30 kom je er wel’.

  Lees verder
 • Startersdag voor aankomende en pas gestarte ondernemers

  (06-09-2018)

  Stichting StartersCentrum Limburg is het eerste aanspreekpunt voor startende ondernemers en zzp’ers in Limburg. Het StartersCentrum ondersteunt iedereen die een eigen bedrijf wil starten en adviseert ondernemers die startproblemen ondervinden. Dit wordt mogelijk gemaakt door een uniek samenwerkingsverband tussen Limburgse gemeenten en een aantal regionale partners.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 36

  (05-09-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Nieuwe coöperatie voor jeugdhulp: JenS

  (04-09-2018)

  De Basis jeugdhulp in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal wordt met ingang van 1 januari 2019 uitgevoerd door JenS (Jong en Sterk). Een coöperatie waarin de stichtingen XONAR, Mondriaan, Radar, Koraal, MeanderGroep Zuid Limburg, Alcander Heerlen en Welsun Landgraaf verenigd zijn.

  Lees verder
 • Dementie? We zijn zelf het medicijn!

  (31-08-2018)

  'We zijn zelf het medicijn' is een campagne van Alzheimer Centrum Limburg. Boodschap van de campagne: met een gezonde(re) leefstijl kun je in 30 procent van de gevallen dementie voorkomen. Veel mensen weten dit niet. Om méér mensen daarvan bewust te maken, loopt tot eind 2018 de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’.

  Lees verder
 • Plan voor Energiepark in Abdissenbosch

  (29-08-2018)

  Bodemzorg Limburg, de eigenaar van het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, heeft de gemeente Landgraaf medewerking gevraagd een energiepark te ontwikkelen op het voormalige stortterrein Abdissenbosch. Het  beoogde ‘Energiepark Abdissenbosch’ bestaat uit een zonnepark van 10 tot 12 hectaren. Daarnaast wil NPG Energy op het terrein drie windmolens bouwen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 35

  (29-08-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Jos B aangehouden

  (27-08-2018)

  De 55-jarige Jos B die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen is zondagmiddag in Spanje aangehouden. Hij zit vast in een Spaanse politiecel en zal op termijn worden overgeleverd aan Nederland.

  Lees verder
 • Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten 2018

  (24-08-2018)

  Heeft u veel ziektekosten en een laag inkomen? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten. De hoogte van de vergoeding is € 90,-. Om de vergoeding te krijgen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. 

  Lees verder
 • Programma open Monumentendag

  (24-08-2018)

  Op zaterdag 8 en zondag 9 september is het weer Open Monumentendag. In Landgraaf vinden de onderstaande activiteiten plaats waarbij u van harte welkom bent!

  Lees verder
 • Diamanten huwelijk echtpaar Bracht

  (24-08-2018)

  Op maandag 20 augustus vierde het uit Rotterdam afkomstige echtpaar Bracht hun 60-jarig huwelijk op kasteel Stijthagen. Voor mevrouw Bracht is dit een zeer bijzondere locatie waar zij mooie herinneringen aan heeft. Als jongere zus van kunstenaar Aad de Haas, die van 1952 tot 1972 in het kasteel heeft gewoond, heeft zij er menig uur doorgebracht. Een deel van de kunstwerken van Aad de Haas zijn nog steeds te bewonderen in het Burgerhoes van Landgraaf. Geïnteresseerden zijn altijd welkom.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 34

  (22-08-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Doorbraak in onderzoek Nicky Verstappen

  (22-08-2018)

  In het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is sprake van een belangrijke doorbraak. De donor van de verdachte sporen die zijn aangetroffen op de kleding van Nicky Verstappen is bekend. Het gaat om Jos Brech, een man van 55 jaar.

  Lees verder
 • Vervangen zitelementen voorkant Burgerhoes

  (20-08-2018)

  Vanaf week 36 worden de zitelementen aan de voorkant van het Burgerhoes (Sweelinckplein) vervangen.

  Lees verder
 • Raadsinformatiebrief ongeluk Mensheggerweg

  (17-08-2018)

  Het college van B en W heeft vrijdag 17 augustus een raadsinformatiebrief over de het ongeval aan de Mensheggerweg naar de gemeenteraad gestuurd.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 33

  (15-08-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Landgraaf sluit zich aan bij Statiegeld Alliantie

  (09-08-2018)

  In het belang van een betere en schonere omgeving sluit Landgraaf zich aan bij de Statiegeld Alliantie. Deze alliantie streeft de invoering van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes na. Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen. Tevens streven we als gemeente naar duurzaamheid mede door het hergebruik van grondstoffen.

  Lees verder
 • Landgraaf eerste Nederlandse gemeente met Heliscreen

  (09-08-2018)

  De gemeente Landgraaf heeft onlangs een Heliscreen (soort zuiveringsinstallatie) geplaatst in de Kraangracht. Hiermee is Landgraaf de eerste Nederlandse gemeente die een Heliscreen plaatst. Bovendien is deze Heliscreen de grootste in capaciteit. In Amerika en Engeland zijn Heliscreens wettelijk voorgeschreven.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 32

  (08-08-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • ‘Bewoners’ van het Burgerhoes aan het woord: bibliotheek Landgraaf

  (02-08-2018)

  Deze keer is Bibliotheek Landgraaf aan het woord. Ook een van de partners waarmee de gemeente samen in één ‘hoes’ woont. Directeur Marij Eijdems beantwoordt onze vragen en kijkt op een mooie manier vooruit.

  Lees verder
 • Mogelijk problemen bij inloggen met DigiD

  (02-08-2018)

  Op dit moment zijn er terugkerende DDoS-aanvallen op DigiD. Tijdens deze aanvallen kan het tijdelijk niet mogelijk zijn om in te loggen bij DigiD. Wij adviseren u in zo’n geval later opnieuw in te loggen. Onze excuses voor het ongemak.
   

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 31

  (01-08-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Kolken en putten drogen uit

  (26-07-2018)

  In deze droge periode ontvangen we regelmatig meldingen dat ratten gesignaleerd zijn. Ratten leven in het riool en doen daar goed werk, ze ruimen etensresten en vetten op die in het riool terechtkomen. Zonder ratten zou het riool vaker verstopt zijn. Maar met dit warme weer drogen kolken en (schrob)putjes uit waardoor er een luchtstroom op gang komt. Ratten signaleren dit en vinden op deze manier de weg naar buiten. Als een rat naar buiten komt, is de kans aanwezig dat hij de weg terug niet meer vindt en gaat zwerven op zoek naar water en voedsel. Wist u dat een rat buiten het donkere riool maar ca. 60 cm zicht heeft?

  Lees verder
 • Uw identiteit is goud waard

  (26-07-2018)

  Identiteitsfraude is een serieus en groeiend probleem; uw identiteit is tegenwoordig goud waard. Wie zich immers op betrouwbare wijze kan identificeren heeft toegang tot een groot aantal diensten en producten. Genoeg reden om voorzichtig om te gaan met uw identiteitspapieren. De gegevens van uw identiteitspapieren mogen alleen worden verwerkt als het absoluut nodig is. Houd de overheidscampagne van een tijd geleden in gedachten; ‘laat u niet zomaar kopiëren’.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 30

  (25-07-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Concert Orlando Festival in Burgerhoes

  (25-07-2018)

  Kamermuziek ensemble Duo Prism verzorgt op maandag 13 augustus een lunchconcert ‘Orlando in de Regio’ in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes. De uitvoering begint om 13.00 uur en de entree is gratis. U bent van harte welkom!

  Lees verder
 • Nationaal hitteplan van kracht

  (23-07-2018)

  Vanaf vandaag is in heel Nederland het Nationaal Hitteplan actief. Aanhoudend warm weer kan een gezondheidsrisico vormen voor kinderen, ouderen en chronisch zieken.

  Lees verder
 • Femke Schuuring tekent kampioenenboek

  (19-07-2018)

  Femke danst als dansmarieke bij VV de Parkstad Böck. Ze is National Master solo gardedans bambino's (4 tot en met 7 jaar) en Euro Master solo gardedans bambino's (4 tot en met 7 jaar). Wat een prestatie! Genoeg reden voor wethouder Freed Janssen om Femke op 12 juli in het Burgerhoes te ontvangen voor haar handtekening in het Boek der Kampioenen.

  Lees verder
 • Studenten Wijkleerbedrijf nemen diploma in ontvangst

  (19-07-2018)

  Op donderdag 12 juli ontving de eerste groep studenten van het Wijkleerbedrijf hun diploma. Zij zijn gestart in augustus 2016 en hebben de volledige opleiding doorlopen. Een prestatie om trots op te zijn. Deze trots straalt wethouder Alex Schiffelers ook uit als hij de studenten en docenten toespreekt: ‘Ik wens jullie van harte proficiat en ik spreek mijn oprechte complimenten uit voor studenten, docenten en coördinatoren van het Wijkleerbedrijf’.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 29

  (18-07-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Expositie Armen Kalashian

  (17-07-2018)

  Van dinsdag 17 juli tot en met vrijdag 17 augustus exposeert de heer Armen Kalashian in ons Burgerhoes. Zijn bijzondere werken zijn gemaakt van stro in de thema's iconen, kerken en bloemen.

  Lees verder
 • Taalproject Nederlands alfabetiseren blijkt groot succes

  (11-07-2018)

  Op donderdag 5 juli heeft wethouder Christian Wilbach certificaten uitgereikt aan de eerste groep cursisten van het taalproject Nederlands alfabetiseren. Deze cursus bereidt statushouders voor op de verplichte inburgeringscursus. Het project heeft twee bijzondere aspecten: het initiatief is afkomstig van een vrijwilliger en ook de lessen worden volledig gegeven door een groep zeer gedreven vrijwilligers. Welsun ondersteunt het project.

  Lees verder
 • Nieuwe mobiele led-wagens

  (11-07-2018)

  Sinds kort bezit de gemeente twee nieuwe mobiele led-wagens waarop in full colour op afstand teksten en afbeeldingen kunnen worden geplaatst. We zetten deze tekstwagens in bij evenementen, wegwerkzaamheden en eventuele calamiteiten.

  Lees verder
 • Gemeentezaken, afspraak maken!

  (11-07-2018)

  Sinds januari is onze manier van dienstverlening aangepast. Voor het afhalen van uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs, maar ook met een eenvoudige informatievraag of voor het ophalen van een formulier kunt u gewoon binnenlopen in het Burgerhoes op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 28

  (11-07-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Rotonde geadopteerd

  (09-07-2018)

  In aanwezigheid van wethouder Marlies Dreissen (Openbare Ruimte) is de rotonde aan de Grensstraat-Europaweg onlangs geadopteerd door de heer Peer Heiligers, eigenaar van ‘Heiligers Renovatiebouw, Stucwerken en Tegelwerken’ gevestigd aan de Kantstraat 77 in Landgraaf.

  Lees verder
 • Update herinrichting Oude Markt Waubach

  (05-07-2018)

  De gemeente werkt aan de voorbereiding en planning van de herinrichting van de Oude Markt en omgeving in hartje Waubach. Onderstaand informeren wij u over de stand van zaken op dit moment.

  Lees verder
 • Nieuwe gemeentegids

  (05-07-2018)

  De gemeentegids 2018-2019 ligt op verschillende plekken in onze gemeente voor u klaar. Samen met de uitgever, FMR Producties/LokaalTotaal, is besloten de papieren gids in een kleinere oplage te produceren en niet langer huis-aan-huis te verspreiden. Dit is milieuvriendelijk en past bij onze ambitie om een duurzame gemeente te zijn.

  Lees verder
 • Hoe betaalt u in het Burgerhoes?

  (05-07-2018)

  Onlangs kwamen enkele Nederlandse gemeenten in het nieuws omdat ze digitaal betalen, pinnen dus, als enige mogelijkheid aanboden. Daarover heeft de landelijke politiek terecht zijn bedenkingen geuit. Hoe zit dat bij uw gemeente in het Burgerhoes?

  Lees verder
 • Woningtoezicht tijdens uw vakantie

  (05-07-2018)

  Voor inwoners van Landgraaf is het mogelijk om tijdens vakantieafwezigheid extra toezicht op de woning te laten uitoefenen. De toezichthouders van de afdeling Toezicht en Handhaving houden dan een extra oogje in het zeil. Wanneer u van deze service gebruik wilt maken, dan kunt u zich hiervoor via deze website aanmelden.

  Lees verder
 • Verspreiding ViaLimburg met gemeentepagina in weekend tijdens vakantieperiode

  (04-07-2018)

  Voor een periode van negen weken vindt de verspreiding van de ViaLimburg plaats in de weekenden. Voor het eerst in het weekend van 7 en 8 juli. In de ViaLimburg, editie Landgraaf, staat wekelijks onze gemeentepagina met gemeentenieuws.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 27

  (04-07-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Uitspraak Kort Geding inkoop jeugdhulp

  (02-07-2018)

  De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal kunnen op de ingeslagen weg verder met de aanbesteding Basishulp Jeugd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank op het kort geding, dat was aangespannen door een aantal aanbieders van jeugdhulp. De uitspraak van de Rechtbank betekent dat de uitgezette aanbestedingsprocedure voor de inkoop Basishulp Jeugd overeind blijft. De deadline om in te schrijven is 6 juli a.s..

  Via de website www.heerlen.nl/inkoopjeugdhulp zijn het persbericht en het vonnis van de rechtbank in te zien.

 • De Cavemanrun Ice Edition keert terug in Landgraaf!

  (27-06-2018)

  De organisatie van de Cavemanrun en de gemeente Landgraaf slaan de handen opnieuw in elkaar: er komt een tweede editie van de Cavemanrun Ice Edition in Landgraaf! Deze vindt plaats op 15 september. En inschrijving is al mogelijk: 20 april is de inschrijving geopend. Wil je erbij zijn? Wacht dan niet te lang: vol is vol.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 26

  (27-06-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Vacature Adviesraad Werk & Inkomen Landgraaf

  (25-06-2018)

  Er is een vacature bij de Adviesraad Werk & Inkomen. We zijn op zoek naar een enthousiast, maatschappelijk betrokken, communicatief en actief lid met een breed netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de gemeenschap van Landgraaf.

  Lees verder
 • Lintje voor mevrouw Mariet Kölgen

  (25-06-2018)

  Zondagmiddag 24 juni heeft burgemeester Vlecken bij gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van IVN De Oude Landgraaf een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Kölgen, woonachtig in Heerlen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar talrijke verdiensten voor deze IVN-afdeling, waarvoor ze al 35 jaar actief is.

  Lees verder
 • 'Bewoners’ van het Burgerhoes aan het woord

  (21-06-2018)

  In ons Burgerhoes wonen diverse partners samen met de gemeente in één ‘hoes’. Die partners, de ‘bewoners’, komen aan het woord. Niet alleen om zich nog eens voor te stellen, maar ook om terug én vooruit te kijken. De beurt is aan SeniorWeb.

  Lees verder
 • Incident Mensheggerweg

  (21-06-2018)

  Het college van B en W heeft vandaag, donderdag 21 juni, een brief aan de gemeenteraad gestuurd met uitleg over de aanrijding met dodelijke afloop, maandag aan de Mensheggerweg. In de bijlagen de brief en het persbericht van het Openbaar Ministerie. 

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 25

  (20-06-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Voorkom een parkeerboete van € 95, gebruik de parkeerschijf!

  (20-06-2018)

  De medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving van onze gemeente controleren regelmatig het parkeren in de blauwe zone.

  Lees verder
 • Landgraaf aangeslagen na incident Mensheggerweg

  (18-06-2018)

  'Wat begon als een mooi feest, eindigde in een drama. We zijn allemaal zeer aangeslagen door dit nieuws. Dit is verschrikkelijk. Ik wil mijn medeleven uitspreken naar de nabestaanden.' Burgemeester Raymond Vlecken verwoordde namens iedereen bij de gemeente Landgraaf de gevoelens van verdriet en ontzetting na het incident maandagochtend op de Mensheggerweg.

  Lees verder
 • Pinkpop nog tot en met 2040 in Landgraaf

  (15-06-2018)

  Pinkpop blijft nog zeker twee decennia in Landgraaf. Gemeente Landgraaf en organisator Festivals Limburg B.V. hebben tijdens de openingsdag van Pinkpop 2018, vrijdag 15 juni, het verlengingscontract ondertekend.

  Lees verder
 • De ‘gebundelde krachten’ van Landgraaf

  (14-06-2018)

  Op het Sweelinckplein bij de hoofdingang van het Burgerhoes is de ‘stier’ teruggekeerd. Het circa 5 meter hoge beeld stond voor de verbouwing van het Burgerhoes aan de andere kant van het plein, maar heeft nu een mooie prominente plek gekregen bij de ingang.

  Lees verder
 • Uitnodiging afscheidsreceptie griffier Frans Aerts

  (14-06-2018)

  Op donderdag 28 juni neemt Frans Aerts, griffier van de gemeente Landgraaf, afscheid van onze gemeente. Hij gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Ter gelegenheid hiervan biedt de raad hem een feestelijke receptie aan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 24

  (13-06-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Wandelpaden rondom Pinkpopterrein afgesloten

  (12-06-2018)

  Vanmiddag om 16.00 uur worden de wandelpaden rondom het Pinkpopterrein en de Wilhelminaberg afgesloten. In de loop van maandag 18 juni gaan de paden weer open.

 • Nieuw convenant WijkLeerbedrijf Landgraaf

  (11-06-2018)

  Op 31 mei tekenden de samenwerkende partners in het WijkLeerbedrijf Landgraaf een convenant voor voortzetting van het WijkLeerbedrijf voor de periode tot en met september 2019. De partners in het project zijn Arcus, MeanderGroep, Levanto, Radar, Calibris Advies en de gemeente Landgraaf. De partijen spreken in het convenant de intentie uit om de convenantperiode te gebruiken om te komen tot een structurele, duurzame inbedding van het WijkLeerbedrijf Landgraaf binnen de ‘nulde’ en eerstelijnsvoorzieningen in Landgraaf.

  Lees verder
 • Ondertekening ‘Alles is gezondheid’

  (11-06-2018)

  De gemeente Landgraaf ondersteunt de samenwerking met de stichting Avond4Daagse Landgraaf. Op de afsluitende wandelavond verbond de Avond4daagse Landgraaf twaalf belangrijke spelers met elkaar die gezamenlijk het verschil kunnen maken op het gebied van gezondheid. Met de ondertekening van het verbond ‘Alles is gezondheid’ beloofden alle partners te streven naar een gezamenlijke aanpak om bewustwording te creëren bij jongeren voor een gezondere levensstijl. Samen met de stichting Avond4Daagse en alle andere partners ontstaat er zo ruimte voor deze gezamenlijke aanpak. Want de Avond4Daagse is het bewijs: Beweging is niet alleen gezond, maar vooral ook heel leuk. Door het samen te doen. 

  Lees verder
 • Kinderen leveren grote bijdrage aan onderwijsagenda Landgraaf

  (08-06-2018)

  Kinderen die mee vergaderen met een gemeente is toch wel een uniek gegeven. Maar niet in de gemeente Landgraaf. Onder het mom van ‘Kinderen in het primair onderwijs mogen hun stem laten gelden’ vond vrijdagochtend 8 juni de allereerste Kinderraadsvergadering plaats in de Raadzaal van gemeente Landgraaf. Bovenbouw kinderen (groepen 6, 7 & 8) van verschillende Landgraafse basisscholen, allemaal onderdeel van onderwijsstichting MOVARE, leverden een bijdrage aan de Lokaal Educatieve Agenda.

  Lees verder
 • Nieuwe Privacywetgeving voor verenigingen

  (07-06-2018)

  Op woensdag 6 juni organiseerden wij, in samenwerking met Huis voor de Sport Limburg, de bijeenkomst ‘Is uw vereniging AVG-proof?’. AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 inging.

  Lees verder
 • Uniek Pinkpop-kunstwerk onthuld

  (07-06-2018)

  Donderdag 7 juni is aan de voet van de Wilhelminaberg een uniek kunstwerk onthuld door de echtgenote van de heer Jan Smeets, kunstenaar Rick Dörenberg en wethouder Marlies Dreissen (Openbare Ruimte). Het alom bekende beeldmerk van Pinkpop maakt nu deel uit van het zogenaamde Beleefpad. Onder andere ook de heer Jan Smeets, wethouder Ramon Lucassen (Toerisme), wethouder Freed Janssen (Evenementen) en wethouder Alex Schiffelers (Kunst en cultuur) waren getuige van deze feestelijke gebeurtenis.

  Lees verder
 • Samen voor een veilig Pinkpop!

  (06-06-2018)

  Ook bij deze 49e editie van ’s werelds langstlopende openluchtfestival is ‘Samen voor een veilig Pinkpop’ het uitgangspunt van alle partners die samen aan de voorbereidingen van Pinkpop werken.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 23

  (06-06-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Landgraaf gaat als 'JOGG-gemeente' de strijd aan met overgewicht van kinderen en jongeren

  (04-06-2018)

  Vorige week vond de Landgraafse Avond4daage plaats. Honderden wandelaars, jong en oud,  namen deel aan dit voor Landgraaf nieuwe en zeer zeker geslaagde evenement. De Avond4daagse was tevens de aftrap van de zogenoemde JOGG-gemeente die Landgraaf vanaf 2018 is. JOGG staat voor ‘Jongeren op gezond gewicht’ en is een beweging die streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde(re) leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Landgraaf deelt deze ambitie en daarom gaan we ons inspannen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

  Lees verder
 • Onthulling uniek Pinkpop-kunstwerk

  (01-06-2018)

  In de aanloop naar Pinkpop 2018 vindt op donderdag 7 juni om 13.00 uur aan de voet van de Wilhelminaberg de onthulling plaats van een uniek kunstwerk. Het alom bekende beeldmerk van Pinkpop neemt vanaf die dag als cortenstalen uitsnede een plek in op het Beleefpad bij de Wilhelminaberg.

  Lees verder
 • Vrijwilligershulp bij paddentrek groot succes

  (31-05-2018)

  Begin dit jaar plaatsten we op onze website en in de social media namens IVN een oproep voor helpende handen bij de jaarlijkse trek naar het water van kikkers en padden. Onlangs heeft IVN de balans opgemaakt.

  Lees verder
 • Actief Plus: hulp nodig bij invullen vragenlijst?

  (31-05-2018)

  Voor 65-plussers in Nieuwenhagen en Lichtenberg is het project ‘Actief Plus’ van start gegaan. Belangrijkste doel is meer mensen gezond en vitaal te houden door te bewegen. Om dat ook te bereiken, krijgen deelnemers aan het project Actief Plus drie keer een bewegingsadvies op maat. 

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 22

  (30-05-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Nieuws van Waterschap Limburg inzake (verwachte) buien in Limburg

  (29-05-2018)

  De extreme buien van de afgelopen week hebben voor heel wat overlast gezorgd in veel (Zuid-) Limburgse gemeenten. Ook deze week verwachten we nog nieuwe buien. Het Waterschap en de gemeente zijn druk doende om allerlei voorzorgsmaatregelen te treffen om hulp te kunnen bieden waar mogelijk.

  Lees verder
 • Help IVN Ubach over Worms bij inventarisatie Vliegend Hert in Landgraaf

  (25-05-2018)

  IVN Ubach over Worms wil een beter inzicht krijgen in de plekken waar het Vliegend Hert voorkomt en heeft daarbij uw hulp nodig!

  Lees verder
 • Expositie Stichting Kunstkring Parkstad

  (24-05-2018)

  Vrijdag 1 juni vindt in het Burgerhoes de officiële opening plaats van de expositie van de Stichting Kunstkring Parkstad. De opening wordt om 19.00 uur verricht door de heer Frans Bremen en de muzikale omlijsting zal worden verzorgd door de groep ‘Autumn leaves’.

  Lees verder
 • Portefeuilles college van B en W

  (24-05-2018)

  Het college van B en W is dinsdag 15 mei geïnstalleerd. Bent u benieuwd welke bestuurder voor welke portefeuilles verantwoordelijk is? Deze vindt u op onze website onder Bestuur en organisatie.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 21

  (23-05-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 20

  (17-05-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Nieuw college B en W

  (16-05-2018)

  Landgraaf heeft een nieuw college van B en W. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de benoeming van Freed Janssen, Christian Wilbach, Alex Schiffelers (allen GBBL) en van Marlies Dreissen en Ramon Lucassen (beiden CDA) als wethouders.

  Lees verder
 • Landelijke actie: NIXzonder ID

  (16-05-2018)

  NIX18 start op donderdag 17 mei een nieuwe, landelijke actie: ‘NIXzonder ID’. Deze actie loopt tot vrijdag 1 juni. Tijdens deze themaweken staat het tonen van ID en het naleven van de leeftijdsgrens centraal. Ook de gemeente Landgraaf vraagt extra aandacht voor het spontaan tonen van het ID door jongeren en de leeftijdscheck door verkopers van alcohol en tabak.

  Lees verder
 • BsGW waarschuwt voor nepbrieven!

  (16-05-2018)

  De BsGW heeft meerdere meldingen ontvangen van valse brieven die door BsGW lijken te zijn verzonden. Echter het gaat hierbij steeds om brieven die niet van BsGW afkomstig zijn. In deze brieven wordt verzocht om een betaling te verrichten.

  Lees verder
 • Omroep Landgraaf en Zwemcentrum In de Bende slaan handen in elkaar

  (16-05-2018)

  De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe zwembad zijn in volle gang. Omroep Landgraaf en Zwemcentrum In de Bende slaan de handen in elkaar en gaan intensief samenwerken om het project, dat naar verwachting ruim anderhalf jaar gaat duren, op een unieke wijze in beeld te brengen. Het beeldmateriaal zal bestaan uit een stuk geschiedenis, informatie over ‘het nu’ en er wordt een blik gegooid naar de toekomst.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 19

  (09-05-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Aanvragen Koninklijke onderscheiding

  (09-05-2018)

  Kent u iemand, die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding? Aanvragen voor Koningsdag 2019 dienen vóór 1 juli 2018 bij de burgemeester in het bezit te zijn. U kunt ook contact opnemen met de secretaresse van burgemeester Vlecken, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 14 045.

  Lees verder
 • Bewoners van het Burgerhoes aan het woord

  (09-05-2018)

  Vorig jaar vond in april de feestelijke opening van het Burgerhoes plaats. In het Burgerhoes wonen diverse partners samen met de gemeente in één ‘hoes’. Nu, een jaar later, komen die ‘bewoners’ aan het woord. Niet alleen om zich nog eens voor te stellen, maar ook om terug én vooruit te kijken. Als eerste is Luc van Haaren van Omroep Landgraaf aan het woord.

  Lees verder
 • Vragen over oprit en afrit Buitenring nabij Hoogstraat

  (09-05-2018)

  In de tweede helft van april vonden de laatste afrondende werkzaamheden plaats aan de Buitenring op Landgraafs grondgebied. Dit deel van de Buitenring is nu klaar en in gebruik. Uitzondering hierop zijn de nabij de Hoogstraat gelegen oprit richting Brunssum en afrit komende uit Brunssum; deze zijn (nog) niet opengesteld voor verkeer. Omdat wij hierover vragen krijgen, lichten wij graag toe waarom dit zo is.

  Lees verder
 • Gemeenteraad bespreekt voordracht wethouders

  (09-05-2018)

  De gemeenteraad bespreekt dinsdagavond 15 mei tijdens een extra raadsvergadering (19.00 uur, raadzaal Burgerhoes) de voordracht van de kandidaat-wethouders.

  Lees verder
 • JOP Hofstraat 'aangekleed'

  (03-05-2018)

  De vaste gasten van de jongeren ontmoetingsplaats (JOP) aan de Hofstraat vonden hun plek er al een tijdje een beetje saai uitzien. Hun voorstel om de JOP of te frissen, werd door welzijnswerkorganisatie Welsun en door de gemeente ingekopt. Geïnspireerd door de serie Family Guy hebben Sander en Fabian met 'grafitti in cartoonlook' van de JOP een fleurige ontmoetingsplek gemaakt.

  Lees verder
 • Energiemakers gezocht voor Landgraaf

  (02-05-2018)

  Samen met de 8 gemeenten van de Stadsregio Parkstad is Landgraaf op zoek naar jonge en oudere ‘energiemakers’. We zoeken een jongere (18-) en een oudere (18+) inwoner die wil vloggen over duurzame projecten in onze gemeente. Aanmelden kan tot en met woensdag 16 mei.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 18

  (02-05-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Informatiebijeenkomst voor verenigingen over nieuwe Europese privacywetgeving

  (02-05-2018)

  Op woensdag 6 juni organiseren wij, in samenwerking met Huis voor de Sport Limburg, de bijeenkomst ‘Is uw vereniging AVG-proof?’. AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 ingaat.

  Lees verder
 • Benoeming nieuwe griffier

  (30-04-2018)

  De gemeenteraad heeft ingestemd met de benoeming van de heer Hans Aussems als griffier van de gemeente Landgraaf. Per 13 augustus is Hans Aussems de opvolger van Frans Aerts, die dan met pensioen gaat.

  Lees verder
 • Lintjesregen 2018

  (26-04-2018)

  In Landgraaf is vandaag aan vier inwoners een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Voor hun verdiensten voor de samenleving zijn zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees verder
 • Inloopavond spoorverdubbeling

  (26-04-2018)

  Op maandagavond 7 mei organiseert Eurekarail samen met de gemeente Heerlen, de gemeente Landgraaf en ProRail de vierde informatieavond over de voorgenomen spoorverdubbeling op het traject Heerlen–Landgraaf. Zij praten dan graag met bewoners en ondernemers over de plannen om het traject geschikt te maken om tweemaal per uur een personentrein van en naar Duitsland te laten rijden.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 17

  (25-04-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • 4 mei herdenkingen

  (25-04-2018)

  Op 4 mei herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van conflictsituaties en vredesoperaties nadien. In Landgraaf vinden onderstaande herdenkingen plaats:

  Lees verder
 • Nostalgisch natuurbeheer in Kapellerbos

  (20-04-2018)

  Op zaterdag 28 april gaat Natuurmonumenten, in samenwerking met vrijwilligers van het Groene Lint en de Groene PK’s, met werkpaarden hout uitslepen in het Kapellerbos in Landgraaf. Het hout wordt naar Scouting Pius XII gebracht en daar als brandhout later verkocht. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij dit groene spektakel. Het duurt van 09.00 tot 14.00 uur. Adres: parkeerplaats Leenderkapelweg, Landgraaf.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 16

  (19-04-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Inwoners Abdissenbosch, gemeente en HEEMwonen samen aan de slag

  (19-04-2018)

  Op maandag 16 april kwamen de drie werkgroepen bij elkaar, die aan de slag gaan met een plan om de buurt Abdissenbosch toekomstbestendig te maken.

  Lees verder
 • Ergernissen over PMD-afval

  (19-04-2018)

  Helaas krijgen we nog steeds klachten van onze inwoners over het aanbieden van het PMD-afval. De klachten zijn divers en gaan over het te vroeg of te laat aanbieden van het PMD-afval, op de verkeerde dagen of op de verkeerde plek. Het veroorzaakt ergernis en vervuilt onze woonomgeving.

  Lees verder
 • Informatie van Rd4

  (12-04-2018)

  Op Koningsdag, vrijdag 27 april, is er geen afvalinzameling en zijn de milieuparken, kringloopwinkels en het servicepunt gesloten.

  Lees verder
 • Gemeentezaken, afspraak maken!

  (12-04-2018)

  Begin dit jaar hebben we de dienstverlening in ons Burgerhoes iets aangepast. U kunt nu op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur zonder afspraak terecht voor het afhalen van uw rijbewijs of reisdocument, het verkrijgen van eenvoudige informatie of het maken van een afspraak. Voor alle andere ‘gemeentezaken’ moet u vooraf een afspraak maken; telefonisch, via de website of aan onze receptie.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 15

  (11-04-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Lintje voor Roger Erkens

  (09-04-2018)

  Zondag 8 april is de heer Roger Erkens, woonachtig in Cuijk, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten. Burgemeester Vlecken heeft de onderscheiding in wijkcentrum 't Eikske uitgereikt.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 14

  (04-04-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Vernielingen aan MTB-route blijven een probleem

  (29-03-2018)

  Mountainbikeclub Discovery uit Landgraaf onderhoudt met een groep vrijwilligers 72 km mountainbikeroute in Parkstad. De club wordt al geruime tijd geconfronteerd met vernielingen aan de MTB-route op het gedeelte dat door Landgraaf gaat. Het achterhalen van de veroorzaker van de vernielingen is zeer lastig. Wij kunnen daarbij uw hulp hard gebruiken.

  Lees verder
 • Inloopavond renovatie wijkcentrum ’t Eikske

  (29-03-2018)

  Begin mei start de renovatie van wijkcentrum ’t Eikske. Op woensdag 11 april organiseren wij voor geïnteresseerden van 18.00 uur tot 20.00 uur een inloopavond in het wijkcentrum (Pijler 13). U bent van harte welkom om de plannen te bekijken en vragen te stellen aan de architect, aannemer en medewerkers van de gemeente.

  Lees verder
 • Afscheid gemeenteraad

  (29-03-2018)

  Dinsdag 27 maart vergaderde de ‘oude’ raad voor de laatste keer en namen we met mooie woorden van de burgemeester en diverse fractievoorzitters/raadsleden afscheid van tien raadsleden: Wil van Oosteroom, Leo Extra, Gaston Huth, Andy Dritty, Sjaak Reumkens, Wim Haan, Irma Koopman, Mona Slob, Ruud Wiertz en John Erkens.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 13

  (28-03-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Informatie van Rd4

  (26-03-2018)

  Op Paasmaandag 2 april wordt geen afval aan huis ingezameld en zijn de milieuparken, kringloopwinkels en het servicepunt gesloten. De afvalinzameling wordt verplaatst.

  Lees verder
 • Afscheid gemeenteraad, installatie nieuwe raad en het duidingsdebat

  (26-03-2018)

  Volgend op de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week is de politieke agenda deze week al aardig gevuld: dinsdag wordt afscheid genomen van de 'oude' gemeenteraad en donderdag volgt de installatie van de nieuwe raad. Ook is er donderdag het duidingsdebat gepland. Beide vergaderingen worden uitgezonden door Omroep Landgraaf.

  Lees verder
 • Verkiezingsuitslag raad definitief vastgesteld

  (23-03-2018)

  Vanmorgen is in een proces verbaal de uitslag van de verkiezingen gemeenteraad vastgesteld.

  Lees verder
 • Gebruiksovereenkomst verlengd

  (22-03-2018)

  Op donderdag 15 maart tekenden wethouder Freed Janssen, plaatsvervangend voorzitter van VV Abdissenbosch de heer Peter Hellebrand en secretaris van VV Abdissenbosch de heer René Krijnen de overeenkomst tot verlenging van de gebruiksrechten voor hun voetbalaccommodatie. Hiermee worden de gebruiksrechten verlengd tot en met 31 december 2025, met een optie tot verlenging tot 31 december 2030.

  Lees verder
 • Verschil tussen buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en politie

  (22-03-2018)

  De gemeente Landgraaf heeft een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst, ofwel BOA’s. Zij zijn belast met het toezicht op en handhaving van de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. Maar wat doen zij eigenlijk? Wat mogen en kunnen ze wel en waar begint de bevoegdheid van de politie. Hier geven wij u meer informatie.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 12

  (21-03-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Cliëntenpanel Landgraaf zoekt nieuwe leden!

  (21-03-2018)

  Het Cliëntenpanel Landgraaf bestaat uit inwoners van Landgraaf die ervaring hebben met hulp vanuit de Wmo, jeugdzorg of Participatiewet. Vanuit die ervaring bieden zij ondersteuning aan en informeren zij de gemeente en de adviesraad Wmo en Jeugd en de adviesraad Werk en Inkomen. Het Cliëntenpanel Landgraaf zoekt op dit moment mensen die hun ervaringen in het panel willen delen. Zij brengen vanuit die ervaringen in kaart wat goed loopt maar ook wat beter kan en hoe het dan beter zou kunnen.

  Lees verder
 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

  (21-03-2018)

  De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Het is een voorlopige uitslag. Vrijdag wordt de definitieve uitslag vastgesteld.

  Lees verder
 • Oproep: meld vuurwerkoverlast!

  (15-03-2018)

  In de afgelopen weken is een aantal meldingen bij de gemeente binnengekomen over vuurwerkoverlast. Deze meldingen komen verspreid uit de gemeente, dus er is niet een specifieke locatie aan te wijzen. De laatste meldingen komen uit de buurten Eijkhagen en Caeciliahof. Het achterhalen van de bron van de overlast is zeer lastig.
   

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 11

  (14-03-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Nieuwe stap naar verbeterde jeugdhulp

  (14-03-2018)

  Dinsdag 13 maart is de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van Basishulp Jeugd van 2019 tot en met 2022 in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal gestart. Door gezamenlijk Basishulp Jeugd in te kopen willen deze gemeenten komen tot betere en efficiëntere hulpverlening aan jeugdige zorgvragers. Een kwalitatief goed georganiseerde jeugdhulp vinden Heerlen, Landgraaf en Voerendaal erg belangrijk. Het verlenen van hulp die goed past bij het kind en het gezin én zo veel mogelijk vanuit de wijk, zijn verbeteringen die de gemeenten via een andere organisatie van de jeugdhulpverlening willen realiseren.

  Lees verder
 • Eerste Landgraafse bijenoase geopend tijdens boomfeestdag

  (14-03-2018)

  Vandaag, op nationale Boomfeestdag, opende wethouder Marlies Dreissen in groengebied De Voort aan de Voortstraat/Puddelerweg de eerste bijenoase in Landgraaf. Met goede hulp van leerlingen van groep 7 van basisschool Op gen Hei werd het bij de bijenoase behorende bord op de juiste plek geplaatst. Vervolgens gingen de kinderen fanatiek aan de slag met het planten van hagen en struiken om ervoor te zorgen dat de toekomstige bijenbewoners er goed kunnen gedijen.

  Lees verder
 • Subsidieregeling Leegstaand Commercieel Vastgoed

  (12-03-2018)

  Op 8 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de subsidieverordening Leegstaand Commercieel Vastgoed Landgraaf. Deze regeling is een van de instrumenten uit de Leegstandsvisie Commercieel Vastgoed Landgraaf 2016-2020. Voor deze regeling heeft de raad voor het jaar 2018 en 2019 een budget van totaal €240.000,- ter beschikking gesteld.

  Lees verder
 • Impuls voor poptalent in Parkstad

  (08-03-2018)

  Jonge popmuzikanten in Parkstad krijgen meer kansen om hun talenten te ontwikkelen. Stichting Popmuziek Parkstad, Oefenbunker en Nieuwe Nor gaan samenwerken in het ‘Parkstad Popstad Talentontwikkelingsplan’. Dit plan wordt mede ondersteund door zes Parkstad gemeenten en de Provincie Limburg. Het gezamenlijk plan zet in op de scouting, begeleiding en doorontwikkeling van poptalenten. Het gaat om een doorlopende leerlijn van jonge talenten op de basisschool tot en met ervaren bandjes en zelfstandige artiesten.

  Lees verder
 • Brief burgemeester Vlecken voor de-eerste-keer-stemmers

  (07-03-2018)

  De primeur van de eerste brief was afgelopen vrijdagochtend voor Indra Hoesen uit Nieuwenhagen. Persoonlijk bezorgd door burgemeester Raymond Vlecken. Indra is een van de 1461 jongeren in Landgraaf die op 21 maart voor het eerst mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om deze 18-plussers erop te attenderen hoe belangrijk het is van je stemrecht gebruik te maken, krijgen ze binnenkort allemaal een persoonlijke brief van de burgemeester.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 10

  (07-03-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Gratis compost

  (07-03-2018)

  Van zaterdag 17 maart tot en met zaterdag 24 maart kunt u per huishouden gratis maximaal 1m³ compost afhalen bij de Rd4-milieuparken.

  Lees verder
 • Gemeente Landgraaf ondertekent convenant ‘Veiligheid in en om Scholen’

  (07-03-2018)

  Organisaties uit onderwijs, overheid en andere veiligheidspartners hebben donderdag 1 maart het convenant Veiligheid in en om Scholen (VIOS) Parkstad getekend. Wethouder John Ringens tekende namens de gemeente Landgraaf het convenant. De partijen gaan samenwerkingsafspraken aan met betrekking tot de veiligheid in en rondom scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en Kerkrade.

  Lees verder
 • Vacaturemarkt bij het Mens Ontwikkel Bedrijf

  (07-03-2018)

  Het Mens Ontwikkel Bedrijf Landgraaf organiseerde donderdag 1 maart, samen met de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL) een vacaturemarkt. Net zoals op een echte ‘markt’ kwam ook hier vraag en aanbod samen. Vanuit de vraag waren 9 (plaatselijke) uitzendbureaus aanwezig. Het aanbod bestond uit Landgraafse cliënten van ISD BOL en kandidaten van het Mens Ontwikkel Bedrijf Landgraaf die op zoek waren naar een betaalde baan.

  Lees verder
 • Uitslagenavond live op Omroep Landgraaf

  (07-03-2018)

  De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen worden woensdagavond 21 maart bekendgemaakt tijdens de inmiddels gebruikelijke verkiezingsavond in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes. Iedereen is welkom op deze avond, die om 21.00 uur begint. Thuis meekijken kan ook want Omroep Landgraaf zendt deze avond live uit. De eerste uitslagen worden rond 21.30 uur verwacht.

  Lees verder
 • Woensdag 14 maart: opening eerste bijenoase en boomfeestdag

  (01-03-2018)

  Woensdag 14 maart staat in Landgraaf de natuur centraal. Die dag wordt in onze gemeente de eerste bijenoase geopend en vieren we nationale Boomfeestdag. Iedereen is van harte welkom om vanaf 9.30 uur een kijkje te komen nemen in het groengebied ‘De Voort’ gelegen aan de Voortstraat/Puddelerweg in Nieuwenhagen. Wethouder Marlies Dreissen (openbare ruimte) verricht de feestelijke opening van de bijenoase en schoolkinderen gaan voor de bijen aan de slag met het planten van hagen en struiken.  

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 9

  (28-02-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • IBA Parkstad nodigt u uit: IBA informatiemarkt op 5 en 6 maart

  (27-02-2018)

  IBA Parkstad laat u zien dat Parkstad een regio is om trots op te zijn. Zij organiseert op maandag 5 en dinsdag 6 maart een informatiemarkt waar hun projecten worden toegelicht. Op maandag 5 maart is de informatiemarkt bestemd voor politici van provincie en gemeentes en voor ondernemers. Op dinsdag 6 maart zijn de bewoners van Parkstad en culturele organisaties van harte welkom.

  Lees verder
 • Update 00.37 uur: stroomstoring Landgraaf

  (24-02-2018)

  00.37 uur. Enexis geeft aan dat men nu overgaat tot de laatste check op de aansluitingen. Deze laatste check zal zeker nog een half uur in beslag nemen. Iedereen bedankt voor het vele geduld en een goede nachtrust toegewenst.

  00.06 uur. Rondom het gebied van de Selma Kuijpersstraat blijkt nog niet alles te functioneren. Bericht van EnexisStoringen was onvolledig. We hopen spoedig de 100% te kunnen geven! De laatste aansluitingen moeten nog plaatsvinden.

  23.11 uur. Nagenoeg alle huishoudens hebben weer stroom behalve enkele huishoudens rondom de Selma Kuijpersstraat.

  22.10 uur. Een deel van Landgraaf is getroffen door een stroomstoring. Enexis geeft aan dat er noodaggregaten worden ingezet. Deze noodaggregaten, die mogelijk beperkte geluidsoverlast zullen bezorgen, zijn reeds onderweg. De bedoeling is dat het getroffen gebied spoedig weer elektriciteit zal hebben.

 • Stichting Landgoed Slot Schaesberg eigenaar van Kasteel Schaesberg en bijbehorend landgoed

  (23-02-2018)

  Woensdag 21 februari was een historische dag voor Slot Schaesberg. Gemeente Landgraaf en Stichting Landgoed Slot Schaesberg (SLSS) tekenden de overeenkomsten waarmee de 6 hectare grond en opstallen van Slot Schaesberg aan de stichting werden overgedragen. De stichting wordt daarmee de vierde eigenaar van het kasteel in ruim 600 jaar roemrijke geschiedenis in het Zuid-Limburgse beekdal.   

  Lees verder
 • Geen lediging GFT-container maandag 26/2 - vrijdag 2/3

  (23-02-2018)

  Rd4 Reinigingsdiensten heeft aangekondigd dat het gft-afval in de week van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart niet wordt opgehaald. U hoeft de GFT-container daarom volgende week niet aan de straat te zetten.

  Lees verder
 • Terugblik live-uitzending Opsporing Verzocht

  (22-02-2018)

  Het was dinsdag 20 februari niet te missen in ons Burgerhoes: de live-uitzending van Opsporing Verzocht over het DNA-verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen en alle opbouw- en voorbereidingswerkzaamheden die ermee gepaard gingen. Voor het eerst in de geschiedenis werd het programma van AVROTROS live uitgezonden op locatie: ons Burgerhoes. Het programma trok die avond bijna 1,4 miljoen kijkers en was daarmee het vijfde best bekeken programma van die avond.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 8

  (21-02-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Expositie in Burgerhoes

  (21-02-2018)

  Van donderdag 1 maart tot en met vrijdag 13 april is in het Burgerhoes de tentoonstelling ‘Penseel- en Knoopstreken’ te zien van de in 2008 overleden Nederlandse kunstenaar Mario de Graaf.

  Lees verder
 • Controle hondenbelasting

  (15-02-2018)

  Vanaf maandag 5 maart voeren controleurs van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGw) de jaarlijkse controle uit op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. De controleurs bellen bij u aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!

  Lees verder
 • Aanslagbiljet 2018

  (15-02-2018)

  In de week van 19 februari verzendt de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) de aanslagbiljetten van 2018.

  Lees verder
 • Wat doet de Adviesraad Wmo & Jeugd ?

  (15-02-2018)

  Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet heeft de gemeente een groot aantal nieuwe taken gekregen in het Sociaal Domein. Om de burgers van Landgraaf actief bij het beleid op deze gebieden te betrekken, heeft de gemeenteraad in 2016 twee adviesraden in het leven geroepen; de Adviesraad Wmo & Jeugd en de Adviesraad Werk & Inkomen. De raden adviseren, zowel gevraagd als ongevraagd, het gemeentebestuur ten aanzien van het beleid en de uitvoering daarvan. Daarmee willen zij, namens de burgers van Landgraaf, positief bijdragen aan de ontwikkelingen in het Sociaal Domein van de gemeente.

  Lees verder
 • Actief Plus biedt 1500 ouderen bewegingsadvies op maat

  (15-02-2018)

  De primeur in Landgraaf is voor 65-plussers in Nieuwenhagen en Lichtenberg en heet ‘Actief Plus’. Meer bewegen, daar gaat het om. Meer bewegen helpt immers mee om mensen gezond en vitaal te houden. Om dat te bereiken, krijgen deelnemers aan het project Actief Plus drie keer een bewegingsadvies op maat. Gratis en zonder verplichtingen.

  Lees verder
 • Donkere dagen offensief Landgraaf

  (15-02-2018)

  In de wintermaanden zien wij vaak een toename in het aantal woninginbraken. Tijdens het donkere dagen offensief zet de politie extra maatregelen in tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven door onder andere extra controles uit te voeren. Twee studenten van het Arcus College, Fon Overeem en Joey Pasveer, hebben een project opgezet om de veiligheid voor onze inwoners extra onder de aandacht te brengen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 7

  (14-02-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Landgraaf gastheer voor Opsporing Verzocht op 20 februari

  (12-02-2018)

  Op dinsdag 20 februari zendt AVROTROS, in het kader van het DNA-verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen, live vanuit ons Burgerhoes het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ uit.

  Lees verder
 • Kieslijsten vastgesteld

  (09-02-2018)

  Op vrijdagmiddag 9 februari zijn de kieslijsten vastgesteld.

  Lees verder
 • Eerste inloopspreekuur voor mantelzorgers in het Burgerhoes

  (08-02-2018)

  Wethouder John Ringens was aangenaam verrast om te zien hoeveel mensen gebruik maken van het inloopspreekuur voor mantelzorgers in het Burgerhoes op maandag 5 februari. Het spreekuur dat maandelijks door het Steunpunt voor Mantelzorgers wordt georganiseerd is verhuisd van de Dr. Calshof naar het Burgerhoes.

  Lees verder
 • Woonwagenstandplaats Vogelzankweg 101 te huur/te koop

  (08-02-2018)

  Conform de ‘Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen in de Gemeente Landgraaf’ biedt de gemeente Landgraaf de woonwagenstandplaats gelegen aan de Vogelzankweg 101 (groot ca 363 m²) te koop dan wel te huur aan.

  Lees verder
 • Start voorverkoop Pinkpopkaarten

  (08-02-2018)

  Op zaterdag 24 februari om 10.00 uur start de voorverkoop van de Pinkpopkaarten voor de 49ste editie van Pinkpop. Ook in het Burgerhoes (Sweelinckplein 1) is die dag een verkooppunt ingericht. De verkoop van de tickets vindt hier alleen plaats op zaterdag 24 februari.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 6

  (07-02-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Elf kieslijsten met 210 kandidaten in Landgraaf

  (06-02-2018)

  Stemgerechtigde inwoners in Landgraaf kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart kiezen uit elf lijsten. In totaal dingen 210 kandidaten mee naar een raadszetel. De gemeenteraad van Landgraaf telt 25 leden.

  Lees verder
 • Informatie van Rd4

  (01-02-2018)

  Op maandag 12 februari en dinsdag 13 februari wordt vanwege carnaval geen afval aan huis ingezameld.

  Lees verder
 • Evenement organiseren? Er is iets veranderd!

  (01-02-2018)

  Met ingang van 1 februari kunt u op een nieuwe manier een evenement melden of een vergunning aanvragen. We maken nu gebruik van de zogenaamde ‘EvenementAssistent’. Dit systeem wordt gebruikt door de 18 gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en zorgt ervoor dat alle belangrijke partijen, zoals de politie, brandweer en hulpverleningsorganisaties, automatisch worden geïnformeerd.

  Lees verder
 • NIX18: ook met carnaval!

  (01-02-2018)

  Ze komen er weer aan, die heerlijke carnavalsdagen. Lol en plezier maken, uit de band springen en de dagelijkse zorgen even opzij schuiven. Het is niet ongebruikelijk dat daarbij iets wordt gedronken. Juist daarom is het ook rond die carnavalsdagen belangrijk te waarschuwen voor de risico’s van drankgebruik door minderjarigen. Een waarschuwing bedoeld voor jongeren zélf, maar ook voor volwassenen die de jeugdige vierders soms een pilsje toestoppen. Niet doen dus!  

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 5

  (31-01-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • DNA-verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen van start

  (26-01-2018)

  Om antwoord te krijgen op de vraag wat er in augustus 1998 op de Limburgse Brunssummerheide met de 11-jarige Nicky Verstappen is gebeurd, begint op zaterdag 24 februari een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Dit is het grootste DNA-verwantschapsonderzoek dat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden.

  Lees verder
 • Carnaval in het Burgerhoes

  (25-01-2018)

  Carnaval staat weer voor de deur! Het Burgerhoes wordt helemaal ondergedompeld in de carnavalskleuren rood, geel en groen.

  Lees verder
 • Inloopspreekuur voor Mantelzorgers nu in het Burgerhoes

  (25-01-2018)

  Het inloopspreekuur dat maandelijks door het Steunpunt voor Mantelzorgers wordt georganiseerd, verhuist naar het Burgerhoes. Het inloopspreekuur op de oude locatie is uit zijn jasje gegroeid doordat er steeds meer mensen de weg naar het Steunpunt voor Mantelzorg hebben gevonden. Een goed teken! Vorig jaar is er veel aandacht geweest voor mantelzorgers, denk aan de Dag van de Mantelzorg, het mantelzorgcompliment en de brochure voor mantelzorgers die in heel Landgraaf is bezorgd.

  Lees verder
 • Vrijwilligers gezocht voor hulp bij paddentrek

  (24-01-2018)

  IVN De Oude Landgraaf en IVN Ubach over Worms zijn op zoek naar vrijwilligers die vanaf half februari tot ongeveer half april de kikkers en padden willen helpen bij hun jaarlijkse trek naar het water. Helpende handen om de diertjes veilig op hun bestemming te laten aankomen, zijn van harte welkom!

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 4

  (24-01-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 3

  (17-01-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Gratis carnavalsgalaconcert in Burgerhoes

  (11-01-2018)

  Op zaterdag 3 februari staat om 20.00 uur het 24e carnavalsgalaconcert op de agenda. Onder het motto ‘t sjtadsprinsenpaar nuudigt oet zal Harmonie Laura zorgdragen voor de hoofdmoot van dit concert.

  Lees verder
 • Subsidies 2018 voor vrijwilligersorganisaties

  (11-01-2018)

  De subsidiebedragen voor vrijwilligersorganisaties voor het nieuwe jaar zijn geïndexeerd en vastgesteld.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 2

  (10-01-2018)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • 'Samenwerken is belangrijk'

  (05-01-2018)

  Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kontaktgroep Industrie & Dienstverlening Landgraaf (KIDL) donderdagmiddag heeft burgemeester Raymond Vlecken een speech gehouden. Hierin heeft de burgemeester onder andere gewezen op het belang van samenwerken.

  Lees verder
 • Bekendmakingen omtrent gemeenteraadsverkiezingen

  (04-01-2018)

   Hieronder een aantal bekendmakingen omtrent de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

  Lees verder
 • Informatie reconstructie Oude Markt Waubach

  (04-01-2018)

  Wij streefden ernaar om voor het Waubachs Dorpsfeest klaar te zijn met de werkzaamheden aan de oude markt in Ubach over Worms. Dit gaat door een aantal factoren niet lukken.

  Lees verder
 • Gemeentezaken? Afspraak maken!

  (04-01-2018)

  Onze dienstverlening is veranderd; wij werken vanaf 2018 op afspraak. Wilt u bijvoorbeeld een paspoort aanvragen, informatie over het aanvragen van een evenement of hebt u bouwplannen? U moet altijd een afspraak maken.

  Lees verder
 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Vlecken

  (02-01-2018)

  Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in het Burgerhoes heeft burgemeester Raymond Vlecken zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. Uiteraard door te beginnen met iedereen een gezond, gelukkig en succesvol 2018 te wensen. Hieronder vindt u de complete toespraak.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 52

  (27-12-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Deel Landgraaf zonder water

  (24-12-2017)

  Een deel van Landgraaf heeft kerstavond geen water. Er is een probleem in het waterleidingnetwerk bij de Reeweg/Bernadettelaan. WML werkt aan een oplossing.

  Lees verder
 • Inzameling kerstbomen

  (20-12-2017)

  Op maandag 8 januari worden de kerstbomen ingezameld. Leg de kerstboom vóór 7.00 uur buiten op de plek waar u normaal ook uw container neerzet. Bij hoogbouwlocaties is dit naast de verzamelcontainer.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 51

  (20-12-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Lever gebruikt (frituur)vet en olie apart in!

  (18-12-2017)

  Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig hernieuwbare energie (biobrandstof) gemaakt kan worden? Gooi het daarom niet in de afvalbak, maar lever het apart in. Dan bent u duurzaam bezig!

  Lees verder
 • Nieuwe knooppunten in Landgraaf

  (15-12-2017)

  Het knooppuntensysteem voor fietsers en andere recreanten is twee Landgraafse knooppunten rijker. Het nationale routenetwerk is uitgebreid met de knooppunten 108 en 109, gelegen aan de grens met Duitsland op de hoek Waubacher Heideweg/Scherpenseeler Veeweg en aan de Maastrichterweg op het plateau van Rimburg.

  Lees verder
 • Gemeentezaken? Afspraak maken!

  (14-12-2017)

  Vanaf 2 januari 2018 verandert er iets in de dienstverlening van het Klant Contact Centrum in het Burgerhoes. Voor het afhalen van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kunt u tijdens onze openingstijden gewoon binnenlopen. Dat willen zeggen dat u welkom bent op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en donderdag tot 19.00 uur. Voor alle andere gemeentezaken moet u een afspraak maken. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.

  Lees verder
 • Post van de gemeente

  (14-12-2017)

  De gemeente Landgraaf wil u graag informeren over een tweetal onderwerpen rondom het organiseren van activiteiten en het zorgen voor elkaar. U ontvangt daarom binnenkort een envelop met twee folders: De folder ‘Goed idee voor een activiteit, samenwerking, evenement of verbetering van de buurt?’ en de folder ‘Samen zorgen voor elkaar’. Hierbeneden vindt u al een korte beschrijving van de inhoud van deze folders. We hopen dat u met deze informatie de weg vindt naar de mogelijkheden die er voor u zijn.

  Lees verder
 • PMD-inzamelpunt PLUS Op de Kamp verdwijnt

  (14-12-2017)

  Per 1 januari 2018 verdwijnt het PMD-inzamelpunt van PLUS Wilma en Jos Arts in Op de Kamp. U kunt uw PMD (plastic, metaalverpakkingen en drankkartons) hier dan niet meer inleveren. Wel blijft uiteraard de reguliere PMD-inzameling bij u thuis van kracht. Eens per twee weken haalt Rd4 de PMD-zak(ken) bij u op. Leg uw zak(ken) voor 8.00 uur 's ochtends buiten. Op de afvalkalender staan de inzameldagen vermeld. U kunt PMD-afval ook gratis inleveren bij de milieuparken.

  Lees verder
 • Afvalbakken en verzamelcontainers afgesloten rondom jaarwisseling

  (14-12-2017)

  Om brandstichting te voorkomen, worden de grijze afvalbakken en de ondergrondse papier- en textielcontainers van Rd4 rondom de jaarwisseling afgesloten. In de loop van dinsdag 2 januari worden ze weer opengesteld. In verband met de veiligheid verzoeken wij u geen los afval naast de bakken en containers te plaatsen.

  Lees verder
 • Kinderen verdienen alle kansen!

  (14-12-2017)

  Schoolreisjes, sporten, muziekles, je verjaardag vieren, een dagje uit. Dit zou voor ieder kind gewoon moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo. Soms hebt u, als ouders, niet genoeg geld om de contributie van de club voor uw kind te betalen. Of uw kind kan niet mee op schoolreis, omdat de rekening van het gas toch echt eerst betaald moet worden. En dat uw kind net nú een rekenmachine nodig heeft, dat lukt deze maand echt niet.

  Lees verder
 • Jaarwisseling en vuurwerk

  (14-12-2017)

  Oud en Nieuw is een feest. Het is echter ook het moment van het jaar voor overlast en ongelukken voor mens en dier. Burgemeester Raymond Vlecken, verantwoordelijk voor Openbare orde en Veiligheid, vraagt u een beetje op elkaar te letten. Want Oud en Nieuw is een feest, en dat is pas echt leuk als het veilig, zonder schade en schoon blijft.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 50

  (13-12-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Colleges Landgraaf, Heerlen en Voerendaal nemen besluit over aanbesteding basis jeugdhulp 2019-2022

  (13-12-2017)

  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Voor Landgraaf, Heerlen en Voerendaal blijft het belang van goede en goed georganiseerde jeugdzorg top prioriteit. Daarom willen deze drie gemeenten er voor zorgen, dat er zo vroeg mogelijk een passend antwoord is op de zorgvraag van een kind, zodat zo veel mogelijk kinderen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving.

  Lees verder
 • Lintje voor de heer F.J.M. Weerts

  (11-12-2017)

  Ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum bij Koninklijke Fanfare Aloysiana ontving de heer F.J.M. (Frans) Weerts afgelopen zondag tijdens de familiedag van de fanfare, een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Raymond Vlecken. De heer Weerts is nu lid in de Orde van Oranje Nassau.

  Lees verder
 • Herindeling Landgraaf-Heerlen van de baan

  (08-12-2017)

  De herindeling Landgraaf-Heerlen is van de baan. De ministerraad heeft vanmiddag besloten het wetsvoorstel in  te trekken en volgt daarmee het negatieve advies van de Raad van State.

  Lees verder
 • Reactie college B&W op besluit ministerraad (herindeling)

  (08-12-2017)

  In onderstaand persbericht geeft wethouder Freed Janssen, namens het college, een eerste reactie op het besluit van de ministerraad om het herindelingsvoorstel Landgraaf-Heerlen niet in te dienen. De ministerraad volgt daarmee het negatieve advies van de Raad van State.

  Lees verder
 • Mantelzorgcompliment 2017

  (07-12-2017)

  De gemeente Landgraaf waardeert het werk van de mantelzorgers enorm. Wij proberen daarom de mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen. Het mantelzorgcompliment is één van de manieren waarop we dit doen. Voor 2017 bestaat dit compliment uit een geldbedrag van € 100,- en naar keuze een tegoedbon van € 25,- voor Theater Landgraaf of de Oefenbunker Landgraaf.

  Lees verder
 • Afvalinzameling 2018: wat verandert er voor u?

  (07-12-2017)

  De komende jaren ligt de focus steeds meer op het verminderen en mogelijk voorkomen van restafval. We willen kostbare grondstoffen die we kunnen verkrijgen uit herbruikbare en recyclebare afvalstromen zo veel mogelijk behouden. Onderstaand zetten we de wijzigingen voor 2018 voor u op een rijtje.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 49

  (06-12-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Zorgaanbieder Virenze vraagt surseance van betaling aan

  (06-12-2017)

  Op dinsdag 5 december is bekend geworden dat zorgaanbieder Virenze surséance van betaling heeft aangevraagd. Dit houdt in dat de zorgaanbieder uitstel van betalingen heeft aangevraagd bij de rechter om een faillissement te voorkomen. Virenze is een zorgaanbieder die geestelijke gezondheidszorg aanbiedt aan volwassenen en kinderen. De zorg die Virenze aan kinderen biedt, wordt gefinancierd door de gemeenten. 

  Lees verder
 • Verzamelcontainers vol? Afval mee naar huis!

  (30-11-2017)

  Op verschillende locaties in onze gemeente zien we regelmatig dat afval naast de verzamelcontainers voor restafval, glas, papier of textiel geplaatst wordt. Het mag duidelijk zijn dat dit niet alleen een rommelig straatbeeld oplevert maar ook veel ergernis voor de omgeving die steeds met rondzwervend afval wordt geconfronteerd.

  Lees verder
 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

  (30-11-2017)

  Het gemeentebestuur van Landgraaf nodigt u graag uit voor de openbare nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op maandag 1 januari vanaf 11.30 uur in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes.

  Lees verder
 • Rondleidingen Burgerhoes

  (30-11-2017)

  De gemeente Landgraaf geeft eind december nog eens twee rondleidingen in het Burgerhoes. De rondleidingen tijdens de Open Dag van het Burgerhoes op 8 april waren snel volgeboekt. Om meer mensen de kans te geven een kijkje te nemen in het bestuurscentrum is besloten nog twee rondleidingen te plannen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 48

  (29-11-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Werkzaamheden aan mailserver

  (28-11-2017)

  Momenteel vinden er werkzaamheden plaats aan de mailserver van onze organisatie. Daardoor is het mogelijk dat u na het versturen van een mailbericht naar gemeente@landgraaf.nl de melding krijgt dat de mailbox vol is. 

  In dat geval adviseren wij u om telefonisch contact met ons op te nemen (zie Contact en openingstijden) of de mail later nogmaals te versturen. 

  Lees verder
 • Registreren naam partij

  (27-11-2017)

  Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren.

  Lees verder
 • Uitslag referendum definitief vastgesteld

  (24-11-2017)

  Vanmorgen is in een proces verbaal de uitslag van de referendumvraag (vraag 1) ongewijzigd vastgesteld.

  Lees verder
 • Bladbakken niet voor snoeiafval en huisvuil!

  (23-11-2017)

  In Landgraaf staan op dit moment 28 bladbakken verspreid over de hele gemeente. In deze bladbakken kunt u overmatige hoeveelheden bladeren kwijt die van gemeentelijke bomen in uw tuin vallen. Helaas constateren we dat er op diverse plekken niet alleen blad in de bladbakken wordt gedeponeerd, maar ook snoeiafval en huisvuil. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Indien de bladbakken gebruikt blijven worden als dumpplaats voor rest- en groenafval (zoals takken, coniferen en overige plantenresten), dan worden de bakken verwijderd.

  Lees verder
 • Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

  (23-11-2017)

  De gemeente Landgraaf heeft een nieuwe leverancier gekozen voor hulpmiddelen in de Wmo. Vanaf 1 januari 2018 worden deze hulpmiddelen geleverd door Medipoint. Voor gebruikers van deze hulpmiddelen verandert er niets. Ze houden gewoon de huidige hulpmiddelen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 47

  (23-11-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Onderhoud aan elektronische formulieren

  (23-11-2017)

  Op dit moment vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan onze elektronische webformulieren met DigiD. Hierdoor worden, in het geval dat u geen inwoner van Landgraaf bent, in de elektronische formulieren niet automatisch uw naam- en adresgegevens ingevuld nadat u met DigiD heeft ingelogd.

  Lees verder
 • Reactie wethouder Freed Janssen op uitslag referendum

  (23-11-2017)

  Wethouder Freed Janssen heeft in een mediaverklaring gereageerd op de uitslag van het referendum over de toekomst van Landgraaf.

  Lees verder
 • Resultaat referendum ‘Toekomst van Landgraaf’ (vraag 1)

  (22-11-2017)

  Burgemeester Raymond Vlecken heeft zojuist de uitslag van de eerste referendumvraag en het opkomstpercentage bekendgemaakt.

  Lees verder
 • Ondernemersdag Heerlen-Landgraaf 2017 een succes

  (22-11-2017)

  Angelique Rekers-Vosseberg heeft letterlijk haar nek uitgestoken door een voormalige watertoren in Rimburg om te toveren tot een uitkijktoren met een brasserie. Door aanleg van nieuwe natuur en wandelpaden is dit “nieuwe” toeristische pareltje niet meer weg te denken als toeristische bestemming.

  Lees verder
 • Resultaat referendum 'Toekomst van Landgraaf' (vraag 1, 2 en 3)

  (22-11-2017)

  Burgemeester Raymond Vlecken maakte woensdagavond de uitslag van het referendum over de toekomst van Landgraaf bekend.

  Lees verder
 • Lintje voor de heer L.W.J. (Leo) Pieters

  (20-11-2017)

  Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum bij het Gregoriaans koor Schola Cantorum Sancti Petri et Pauli ontving de heer L.W.J. (Leo) Pieters afgelopen zaterdag tijdens de viering van het Sint Caeciliafeest, een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Raymond Vlecken. De heer Pieters is nu lid in de Orde van Oranje Nassau.

  Lees verder
 • Acquisitie officiële gemeentegids van start

  (20-11-2017)

  Wij willen u erop attenderen dat de acquisitie voor de volgende editie van de officiële gemeentegids van Landgraaf deze week start.

  Lees verder
 • Uitspraak na klacht

  (20-11-2017)

  De Referendumcommissie heeft uitspraak gedaan in een klacht van de heer Simons over de gemeentelijke communicatie rond het referendum.

  Lees verder
 • Bekendmaking uitslag referendum

  (20-11-2017)

  De resultaten van het gemeentelijk referendum over de toekomst van Landgraaf zijn woensdagavond bekend.

  Lees verder
 • Duurzaam vervoer bij Toezicht en Handhaving

  (16-11-2017)

  In oktober nam wethouder Freed Janssen de eerste elektrische auto in gebruik bij de gemeente Landgraaf. De afdeling Toezicht en Handhaving vervangt de bestaande auto’s, op basis van fossiele brandstoffen, achtereenvolgens door elektrische auto’s.

  Lees verder
 • Samen bewegen bij Park ter Waerden

  (16-11-2017)

  Bewegen is gezond en leuk. Samen bewegen is goed voor de conditie en levert vaak leuke contacten op. Om meedoen voor iedereen mogelijk te maken, investeert de gemeente Landgraaf in zogenaamde algemene voorzieningen. Dat zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. De beweegactiviteiten bij Park ter Waerden zijn hier een voorbeeld van.

  Lees verder
 • Rotonde geadopteerd

  (16-11-2017)

  De rotonde aan de Heerlenseweg-Melchersstraat is onlangs geadopteerd door las -en constructiewerkbedrijf Dörenberg Horse Products & Construction, gevestigd aan Havik 1 op industrieterrein Abdissenbosch.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 46

  (15-11-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Lekkage Hompertsweg

  (14-11-2017)

  Vanwege een lekkage aan de Hompertsweg hebben meerdere huishoudens tijdelijk geen of vervuild water. Het is nog onbekend hoelang de storing gaat duren. Voor informatie verwijzen we naar de website van de WML» .

 • Uitspraken Referendumcommissie

  (13-11-2017)

  De Referendumcommissie heeft maandag uitspraak gedaan in twee klachten over gemeentelijke communicatie rond dat referendum. Die waren ingediend door de heer Reichrath en door de stichting Voor Fusie!.

  Lees verder
 • Het Mens Ontwikkel Bedrijf nodigt u uit!

  (09-11-2017)

  Het Gemeentelijk Werkbedrijf Landgraaf heeft een nieuwe naam en een nieuwe locatie. De organisatie heet nu: Mens Ontwikkel Bedrijf. De nieuwe naam zegt alles over de manier van werken; ze ontwikkelen mensen. Kandidaten die zich bij het Mens Ontwikkel Bedrijf melden, ontwikkelen zich vanuit een uitkeringssituatie naar een betaalde baan. Dat doen ze niet alleen in het nieuwe pand, maar ook bij lokale ondernemers en vrijwilligersorganisaties.

  Lees verder
 • Appeltjes van Oranje

  (09-11-2017)

  Het Appeltje van Oranje is een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor bestaande, succesvolle sociale initiatieven die erin slagen verschillende groepen mensen op een bijzondere manier bij elkaar te brengen.

  Lees verder
 • Waardering voor mantelzorgers

  (09-11-2017)

  'Gezellig!' was een veel gehoorde reactie deze week bij de Dag van de Mantelzorg. 'Fijn dat er vandaag aandacht is voor mensen die de zorg van anderen op zich nemen', was een andere veel gemaakte opmerking. En dat was ook juist de bedoeling van de ochtend. Even niet zorgen, even ontspannen en genieten van een leuk moment. De liedjes van Paul van Loo zorgden voor een gezellige noot. Een kleine attentie als blijk van waardering mocht ook niet ontbreken.

  Lees verder
 • Reactie

  (09-11-2017)

  Het college van B en W heeft vandaag de brief beantwoord van het college van Heerlen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 45

  (08-11-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Ondernemersdag Heerlen-Landgraaf 2017

  (07-11-2017)

  De Ondernemersdag Heerlen-Landgraaf vindt dit jaar plaats op 21 november van 13.30 tot 18.30 uur bij  Mondo Verde. Er is gekozen voor het thema Leisure. De Stadsregio Parkstad Limburg was in 2016 de winnaar van de Tourism for Tomorrow prijs. Heerlen en Landgraaf hebben er samen met VVV Zuid Limburg, partners van de stadsregio en de ondernemers, door bundeling van krachten voor gezorgd dat de regio op een vernieuwende en inspirerende wijze op de kaart is gezet. 

  Lees verder
 • Landgraaf krijgt ‘Bert Janssen Park’

  (07-11-2017)

  Landgraaf eert de in augustus overleden oud-burgemeester Bert Janssen door een park naar hem te vernoemen. Bert Janssen was tussen 1993 en 2010 burgemeester van Landgraaf. Dat heeft het Landgraafse college van B en W vandaag besloten.

  Lees verder
 • Conferentie (V)echtscheidingen

  (02-11-2017)

  Het komt steeds vaker voor dat een echtscheiding ontaardt in een vechtscheiding. Een echtscheiding, en zeker een vechtscheiding, is niet alleen voor de betrokken ex-partners, kinderen en hun omgeving bijzonder ingrijpend, maar ook instanties en hulpverleners krijgen te maken met de nadelige effecten en emoties van zo'n scheiding. Hoe kunnen we er echter voor zorgen dat de nadelige gevolgen voor het kind zo beperkt mogelijk blijven? Dat was de centrale vraag van de conferentie, die de gemeente Landgraaf en welzijnsinstelling Welsun hebben georganiseerd.

  Lees verder
 • Verplaatsing weekmarkt Waubach

  (02-11-2017)

  De weekmarkt in Waubach wordt met ingang van vrijdag 10 november verplaatst van de Hovenstraat naar de Nieuwe Markt.

  Lees verder
 • Voorkom een parkeerboete van € 90, gebruik de parkeerschijf!

  (02-11-2017)

  De medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving van onze gemeente controleren regelmatig het parkeren in de blauwe zone. In de blauwe zone mag u een beperkte tijd, mét een parkeerschijf, binnen de parkeervakken parkeren. Buiten deze vakken geldt automatisch een parkeerverbod.

  Lees verder
 • Starter op de koopwoningmarkt? Check onze starterslening!

  (02-11-2017)

  In juni van dit jaar heeft de gemeente de starterslening opnieuw ingevoerd. Met de mogelijkheid van een starterslening verbeteren we de positie van starters op de koopwoningmarkt die een eigen woning binnen Landgraaf willen kopen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 44

  (01-11-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Landgraaf geeft het goede voorbeeld

  (30-10-2017)

  Afgelopen augustus konden twee van onze kandidaten aan de slag bij de gemeente Landgraaf. Jeroen Blommers en George Breuer ontwikkelden zich met behulp van het Mens Ontwikkel Bedrijf tot conciërges en vanaf 1 augustus zijn ze aan de slag gegaan bij de afdeling Facilitair Bedrijf van de gemeente.

  Lees verder
 • Stempassen referendum verspreid

  (30-10-2017)

  De stempassen voor het gemeentelijk referendum van 22 november en de flyer met uitleg worden verspreid binnen Landgraaf. Uiterlijk 8 november heeft iedere stemgerechtige in Landgraaf deze stempas in de bus. Bewaar deze stempas goed, want die heeft u straks nodig om uw stem uit te kunnen brengen. En vergeet op 22 november ook uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs niet.

  Lees verder
 • Verhuizing wijkteam Schaesberg

  (26-10-2017)

  Binnen onze gemeente zijn in iedere kern wijkteams actief waar u terecht kunt voor informatie, advies en ondersteuning ten aanzien van hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 43

  (25-10-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Openbare hoorzitting van de Referendumcommissie

  (25-10-2017)

  Op dinsdag 31 oktober 2017 om 14.00 uur vindt in de Raadzaal van het Burgerhoes in Landgraaf een openbare hoorzitting van de Referendumcommissie plaats.

  Lees verder
 • Voortgang werkzaamheden aan het Sweelinckplein

  (19-10-2017)

  De werkzaamheden aan het Sweelinckplein worden hervat. Volgende week koppelen de nutsbedrijven de bluskelder af. De week erna gaat aannemer Van Boekel in het gebied binnen de bouwhekken aan de slag. Op dit moment hebben we nog voldoende materiaal in depot om dit gedeelte af te werken.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 42

  (18-10-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Buurtbewoners praten mee over de toekomst van Abdissenbosch

  (18-10-2017)

  Op maandag 30 oktober organiseren wij van 19.00 uur tot 21.00 uur in ‘De Residentie’ een bijeenkomst voor alle buurtbewoners van Abdissenbosch om met hen te praten over de toekomst van hun buurt. De buurtbewoners zijn per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 41

  (13-10-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Fusievoorstel Landgraaf-Heerlen naar Raad van State

  (13-10-2017)

  De ministerraad heeft vandaag besloten om het fusievoorstel Heerlen-Landgraaf naar de Raad van State te sturen.  In een reactie laat wethouder Freed Janssen, namens het college van burgemeester en wethouders, weten diep teleur gesteld te zijn in het besluit van de ministerraad.

  Lees verder
 • Meedenkers gezocht

  (12-10-2017)

  De gemeente Landgraaf is op zoek naar innovatieve bedrijven die mee willen denken over hoe we samen maatschappelijke opgaven kunnen omzetten naar kansen voor burgers en het bedrijfsleven.

  Lees verder
 • Aandacht voor lichtvervuiling tijdens de Nacht van de Nacht

  (12-10-2017)

  De 13e Nacht van de Nacht wordt dit jaar op zaterdag 28 oktober georganiseerd. De Nacht van de Nacht is een initiatief van de natuur,- en milieufederaties en wordt elk jaar georganiseerd om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting.

  Lees verder
 • Burgernet! Doet u ook mee?

  (12-10-2017)

  Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit netwerk krijgen bewoners en werknemers van bedrijven, die zich hebben aangemeld, een oproep als de politie een zoekactie begint. De politie zet Burgernet in bij urgente zaken waarbij de politie een duidelijk signalement heeft, bijvoorbeeld bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermiste personen.

  Lees verder
 • Begroting 2018 in beeld

  (11-10-2017)

  De begroting 2018 gemeente Landgraaf is voor u beknopt in beeld gebracht.

  Lees verder
 • Campagne ‘geen prut in de put’ van start

  (11-10-2017)

  Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met bladeren, verfresten, frituurvet en hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. Om dit probleem onder de aandacht te brengen, is op 9 oktober in heel Limburg de campagne “geen prut in de put” gestart. De campagne duurt tot 3 november.

  Lees verder
 • Landgraaf pakt door op sociaal domein

  (06-10-2017)

  De verbeterde economische situatie van Nederland en het solide financiële beleid van de gemeente Landgraaf maken nu nieuwe impulsen in de gemeente mogelijk. Het Landgraafs college kiest daarbij voor het doorpakken op het sociaal domein. Speciale aandacht in de gemeentebegroting 2018 is er oor de nieuwe Talent-aanpak, bedoeld om kinderen en jongeren alle kansen te geven zich te ontwikkelen.

  Lees verder
 • Dag van de armoede

  (05-10-2017)

  Volgende week is er aandacht voor de Dag van de Armoede die op 17 oktober gehouden wordt. Armoede komt helaas nog regelmatig voor. Ook in Landgraaf wonen mensen die niet veel geld hebben en de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen.  Soms lukt het gewoon niet om een inkomen te hebben waarvan u rond kunt komen, ook niet als u een baan heeft of als zelfstandige werkt. Of er gebeuren dingen in uw leven waar u niets aan kunt doen. U wordt bijvoorbeeld ziek en kunt niet meer werken,  uw  inkomen gaat achteruit maar uw vaste lasten lopen gewoon door. Voordat u het weet zit u in de schulden met alle nare gevolgen van dien.

  Lees verder
 • De Parkstadmonitor valt in de bus

  (05-10-2017)

  Diverse inwoners van onze gemeente ontvangen een dezer dagen een envelop in de brievenbus met daarin een vragenlijst van de Parkstadmonitor, ook wel Burgeronderzoek genoemd. De Parkstadmonitor is een onderzoek dat tweejaarlijks plaatsvindt onder een selectie van onze inwoners van 18 jaar en ouder. Deze groep is willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister. Het is dus toeval wanneer u aangeschreven wordt om deel te nemen aan dit onderzoek. De Parkstadmonitor doen we samen met de andere Parkstadgemeenten. Wij garanderen dat de antwoorden anoniem zijn en alleen voor dit onderzoek worden gebruikt! De vragenlijst kan op papier of digitaal ingevuld worden.

  Het kan voorkomen dat u twee maal geselecteerd bent. We hopen natuurlijk dat u dan beide vragenlijsten wilt invullen, want ze zijn niet hetzelfde.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 40

  (04-10-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Vooraankondiging Ondernemersdag Heerlen-Landgraaf 2017

  (04-10-2017)

  Bent u ondernemer en heeft u interesse in een leuke, leerzame en gezellige dag, reserveer dan alvast dinsdag 21 november in uw agenda. Van 13.30 tot 18.30 uur vindt voor de tweede keer de Ondernemersdag Landgraaf-Heerlen plaats.

  Lees verder
 • Jodiumtabletten in de brievenbus voor kinderen tot 18 jaar

  (03-10-2017)

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Het ministerie biedt de tabletten aan, in een zone van 20-100 km rondom een kerncentrale, om inwoners voor te bereiden op een mogelijk kernongeval. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, zijn ze bij een kernongeval direct beschikbaar. Overigens is de kans op een kernongeval heel klein. De kans op een kernongeval met gevolgen voor Limburg is nog veel kleiner.

  Lees verder
 • Gemeenteraad stelt vragen referendum vast

  (29-09-2017)

  Tijdens zijn vergadering van donderdag 28 september heeft de gemeenteraad bepaald welke vragen tijdens het gemeentelijk referendum worden voorgelegd aan de inwoners van Landgraaf. Op woensdag 22 november kunnen de inwoners tijdens dat referendum aangeven hoe ze over de toekomst van Landgraaf denken.

  Lees verder
 • Feestelijke bijeenkomst voor alle mantelzorgers

  (28-09-2017)

  Op maandag 6 november vindt er, in het kader van de ‘Dag van de Mantelzorg’, van 10.00 - 12.00 uur in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes een feestelijke bijeenkomst plaats voor alle mantelzorgers in onze gemeente. Bent u mantelzorger? Dan verdient u het om in het zonnetje te worden gezet! Schrijf u nu in!

  Lees verder
 • Bezoek van Brandenbergcollege

  (28-09-2017)

  Deze week kreeg het Burgerhoes bezoek van leerlingen van zeven groepen van het Brandenbergcollege. Zij bekeken de tentoonstelling op het Burgerplein, onze Pinkpopzaal en Bibliotheek Landgraaf. Het was niet alleen kijken, de leerlingen moesten ook diverse vragen beantwoorden over alles wat er te zien was.

 • Bekendmakingen week 39

  (27-09-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Lintje voor mevrouw (T.M.J.) Thera Pasmans-Claessen

  (25-09-2017)

  Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum binnen de Alzheimerstichting ontving mevrouw (T.M.J.) Thera Pasmans-Claessen afgelopen donderdag, tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van het Alzheimer Café Parkstad Limburg, een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Raymond Vlecken.

  Lees verder
 • Alles over opvoeden en kids in het Burgerhoes

  (21-09-2017)

  Op zaterdag 7 oktober organiseren bibliotheek Landgraaf, Welsun en de gemeente Landgraaf in samenwerking met vele anderen een kidsmarkt in het kader van de Week van de Opvoeding. De Week van de Opvoeding (2 tot en met 8 oktober) staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Tijdens de kidsmarkt kunt u deelnemen aan workshops over ‘kinderen en emoties’ en ‘bewust ouderschap’. Maar er is meer! Er is een tweedehands kinderkleding- en speelgoedmarkt en er zijn diverse workshops en voorstellingen voor ouders én kinderen.

  Lees verder
 • Energieconvenant Zuid Limburgse gemeenten

  (21-09-2017)

  Donderdag 14 september ondertekenden achttien Limburgse gemeenten het Energieconvenant Zuid-Limburg.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 38

  (20-09-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Vragen minister aan provincie en reactie wethouder Freed Janssen hierop

  (19-09-2017)

  Minister Plasterk heeft een aantal vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Limburg over het fusievoorstel Landgraaf-Heerlen. Lees hier de brief en de reactie op die brief van wethouder Freed Janssen namens B en W van Landgraaf.

  Lees verder
 • Referendumcommissie geïnstalleerd

  (15-09-2017)

  Op 22 november kunnen de inwoners van Landgraaf zich tijdens het gemeentelijk referendum uitspreken over de toekomst van de gemeente. Over de manier waarop iedereen zijn of haar stem kan laten horen, volgt binnenkort nog veel informatie.

  Lees verder
 • Goed idee voor het Burgerinitiatievenfonds? Laat het ons weten!

  (14-09-2017)

  Als gemeente vinden wij het belangrijk dat inwoners zelf met ideeën komen. Want u weet zelf het beste waar u, uw buren en uw wijk behoefte aan hebben. Wij faciliteren en ondersteunen graag ideeën die positief bijdragen aan de leefbaarheid, de sociale samenhang en het wij-gevoel in de gemeente.

  Lees verder
 • Interactieve taalspelletjes voor laaggeletterden

  (14-09-2017)

  Bibliotheek Landgraaf introduceerde maandag 11 september het interactieve programma ‘Onwijs’ waarmee laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, taalspelletjes kunnen spelen. Wethouder John Ringens nam het programma officieel in gebruik. ‘In Landgraaf is één op de 7 mensen laaggeletterd en dat aantal is te hoog. Ik vind het daarom heel goed dat de bibliotheek zich inzet tegen laaggeletterdheid. Het is fantastisch dat allochtone Nederlanders met enthousiasme aan het taalcafé deelnemen. Mijn wens is dat ook autochtone laaggeletterden de stap nemen om de Nederlandse taal te oefenen in de bibliotheek.’

  Lees verder
 • Ergernis bij bewoners om te vroeg aangeboden PMD-afval neemt toe

  (14-09-2017)

  PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) wordt nog steeds op onjuiste dagen buiten gezet. Dit zorgt voor veel overlast en ergernissen bij de directe buurtbewoners. Het aantal meldingen en klachten hierover neemt toe. Wij verzoeken u daarom nogmaals om de PMD-zakken op de juiste dag, de juiste plaats én het juiste tijdstip aan te bieden!

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 37

  (13-09-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 36

  (07-09-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Samen verder in Abdissenbosch

  (07-09-2017)

  Op woensdag 6 september vond op initiatief van de bewoners van Abdissenbosch een bijeenkomst plaats over het voorlopige ‘plan Abdissenbosch’.

  Lees verder
 • Eerste woningen aangekocht met startersregeling

  (07-09-2017)

  In juni van dit jaar heeft de gemeente de starterslening opnieuw ingevoerd. Met de mogelijkheid van een starterslening verbeteren we de positie van starters op de koopwoningmarkt die een eigen woning binnen Landgraaf willen kopen. Onlangs hebben we, dankzij de nieuwe regeling, al meerdere nieuwe, trotse woningeigenaren mogen begroeten.

  Lees verder
 • Ondernemers opgelet! Momenteel geen acquisitie gemeentegids

  (07-09-2017)

  Wij willen u erop attenderen dat er op dit moment geen acquisitie plaatsvindt voor de officiële gemeentegids van Landgraaf.

  Lees verder
 • Burgerhoes, duurzaam en milieuvriendelijk

  (07-09-2017)

  Het is van de buitenkant misschien niet te zien, maar het Burgerhoes is zeer duurzaam gebouwd. Dat is goed voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor energie laag blijven. Maar dat niet alleen. Het is daardoor ook een gebouw waar het prettig vertoeven is.

  Lees verder
 • Open Monumentendagen 9 en 10 september

  (05-09-2017)

  Binnen kijken in monumentale panden? Dat kan tijdens de Open Monumentendagen op 9 en 10 september. In Landgraaf doen de Heemkundevereniging, Slot Schaesberg en de gerestaureerde Petrus en Pauluskerk mee. De burgemeester geeft het officiële startsein van de Open Monumentendagen met het in ontvangst nemen van het boek ‘Onze oude grenzen’ op 9 september om 12.00 uur bij de Heemkundevereniging.

  Lees verder
 • Alcoholverbod winkelcentra

  (04-09-2017)

  Per 7 september stelt de gemeente een alcoholverbod in bij de winkelcentra Op de Kamp, Ubach over Worms en Schaesberg en hun directe omgeving. In deze gebieden is al geruime tijd overlast van individuen en groepen die regelmatig in de buurt aanwezig zijn en alcohol drinken. De groepen zijn vaak luidruchtig en laten rommel achter, waardoor andere bezoekers hinder ondervinden.

  Lees verder
 • ‘Samenwerking’ in beeld gebracht in het Burgerhoes

  (31-08-2017)

  Tijdens de officiële opening van het Burgerhoes op 7 april werd het schilderij ‘Samenwerking’ aan de ingang van de Pinkpopzaal onthuld door oud-gouverneur dr. J. Kremers en burgemeester Raymond Vlecken. Het schilderij is gemaakt door Wim Pelzer.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 35

  (28-08-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • De eerste indruk in het Burgerhoes

  (25-08-2017)

  Een bekende uitspraak is dat je maar één keer een eerste indruk kunt maken. In het Burgerhoes zijn we ons daarvan bewust. Wanneer u een bezoek brengt aan het Burgerhoes is onze gastvrouw of gastheer uw eerste contact. Hij/zij is de ‘smeerolie’ binnen het Burgerhoes en zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt. Samen met de medewerkers van de centrale receptie vormen ze een twee-eenheid en geven ze vorm aan de eerste ontvangst in het Burgerhoes.

  Lees verder
 • Elisehelpt.nl stopt

  (25-08-2017)

  Elisehelpt.nl, het online platform dat vraag en aanbod in de wijken met elkaar verbindt, houdt op met bestaan met ingang van september. De reden hiervoor is dat inwoners het platform te weinig gebruiken om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ondanks de inzet van vele partijen blijken de mogelijkheden van Elise niet voldoende aan te sluiten bij de wijze waarop mensen elkaar willen helpen en verbindingen aan gaan.

  Lees verder
 • Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten 2017

  (25-08-2017)

  Heeft u veel ziektekosten en een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding van € 90,- krijgen. U moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden:

  Lees verder
 • 'Geen herindelingsvoorstel naar de Kamer'

  (23-08-2017)

  B en W van Landgraaf hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief gevraagd niet met een herindelingsvoorstel Landgraaf-Heerlen naar de Tweede Kamer te stappen. In april wilde de minister een soortgelijk verzoek niet inhoudelijk behandelen, omdat hij eerst de discussie en besluitvorming in de Limburgse politiek wilde afwachten.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 34

  (23-08-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Landgraaf geeft het goede voorbeeld

  (17-08-2017)

  In samenwerking met ondernemers en vrijwilligersorganisaties uit Landgraaf begeleidt, coacht en ontwikkelt het gemeentelijk werkbedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het ultieme doel is een betaalde baan, zodat zij niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. 

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 33

  (16-08-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Oud-burgemeester Bert Janssen overleden

  (10-08-2017)

  ‘Het leven dat de natuur ons geeft is kort,
  maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig’
  (Cicero)

  Wij zijn diep getroffen door het overlijden van mr. L.H.F.M. (Bert) Janssen. Hij was burgemeester van Landgraaf van 1 januari 1993 tot 1 oktober 2010.

  Lees verder
 • Genoeg te lezen deze vakantie?

  (10-08-2017)

  In de vakantie wordt er meer gelezen, dan in welke andere periode gedurende het jaar. We nemen boeken of e-books mee op vakantie of lezen ontspannen in de eigen achtertuin. Wanneer u, voor het lenen van boeken, de bibliotheek bezoekt in ons Burgerhoes is het beeld van het ‘Lezende Vrouwtje’ het eerste dat u tegenkomt bij de ingang. 

  Lees verder
 • Condoleanceregister Bert Janssen

  (10-08-2017)

  Wilt u  naar aanleiding van het overlijden van onze oud-burgemeester Bert Janssen een mooie herinnering aan hem achterlaten en/of de direct nabestaanden een hart onder de riem steken, dan bent u welkom in het Burgerhoes. Hier ligt vanaf vandaag tijdens onze reguliere openingstijden een condoleanceregister gereed.

 • Bekendmakingen week 32

  (09-08-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Concert Orlando Festival in Burgerhoes

  (03-08-2017)

  Het Franse strijkkwartet Yako verzorgt op maandag 14 augustus een lunchconcert ‘Orlando in de Regio’ in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes. De uitvoering begint om 13.00 uur en de entree is gratis. U bent van harte welkom!

  Lees verder
 • Subsidieregeling voor sloop asbestdaken verruimd

  (03-08-2017)

  Om het risico voor de gezondheid te beperken, gaat vanaf 2024 in Nederland een verbod op asbestdaken gelden. Voor de verwijdering van asbestdaken geldt sinds 1 januari 2016 een subsidieregeling. De voorwaarde dat de omvang van het geïnventariseerde asbestdak groter moet zijn dan 35 m², is komen te vervallen. U kunt nu dus ook voor subsidie in aanmerking komen als u minder dan 35 m² asbestdak moet laten slopen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 31

  (02-08-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Een nieuwe plek voor ‘De Bokkenrijder’

  (27-07-2017)

  In de hal van het Burgerhoes heeft een ‘vergeten’ kunstwerk een nieuwe plek gekregen; het beeld van ‘De Bokkenrijder’.

  Lees verder
 • Burgernet! Doet u ook mee?

  (27-07-2017)

  Tijdens de drukbezochte open dag van het Burgerhoes in april werd het gebruik van Burgernet gepromoot. Een groot aantal burgers schreef zich die dag in. Onder deze inschrijvers heeft burgemeester Raymond Vlecken een aantal prijzen verloot, waaronder een horloge, een paraplu en badhanddoeken. Onlangs overhandigde hij de prijzen persoonlijk aan de gelukkige winnaars.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 30

  (26-07-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 29

  (20-07-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • ‘Elise helpt’ ontmoet u in de wijkpunten

  (20-07-2017)

  Heeft u hulp nodig bij het halen van boodschappen? Zoekt u een wandelmaatje of iemand om gezellige activiteiten mee te ondernemen? Wilt u een kookclubje oprichten, of zoekt u iemand die een klusje voor u kan doen? Heeft u een uurtje tijd en helpt u graag een andere buurtbewoner? Elise brengt mensen in Landgraaf met elkaar in verbinding.

  Lees verder
 • Feestelijke opening basisschool Wereldwijs

  (20-07-2017)

  Op donderdag 13 juli werd basisschool Wereldwijs feestelijk geopend. Zowel  burgemeester Raymond Vlecken als wethouders Freed Janssen en John Ringens onthulden samen met de overige partners van de school, het nieuwe naambord. 

  Lees verder
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in Landgraaf

  (20-07-2017)

  Op 2 augustus start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Landgraaf. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd. 

  Lees verder
 • Respect, daar draait het om in het Burgerhoes

  (20-07-2017)

  In het Burgerhoes werken de gemeente en de partners sinds een klein jaar samen om de inwoners van Landgraaf van dienst te zijn. De samenwerking verloopt prettig en met een spetterende Open Dag op 8 april jl. hebben we het Burgerhoes officieel geopend. Als inwoner kunt u binnenlopen voor een van de diensten van haar ‘bewoners’, maar ook zomaar, om een kijkje te komen nemen. 

  Lees verder
 • Verlenging beheerovereenkomst Stichting Bosbeheer Landgraaf

  (20-07-2017)

  De gemeente Landgraaf is eigenaar van een groot aantal bossen binnen de gemeentegrenzen. Voor het grootste gedeelte zijn ze eind 1800 begin 1900 aangeplant. Destijds waren ze voor houtproductie en brandhout en de naaldbossen werden gebruikt voor het stuthout in de mijnbouw. 

  Lees verder
 • Verstrekking persoonsgegevens

  (20-07-2017)

  In de BasisRegistratie Personen (BRP) zijn gegevens (adres, eventueel huwelijk, geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen) opgenomen van iedereen die binnen onze gemeente woont. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. 

  Lees verder
 • Diploma’s WijkLeerbedrijf Landgraaf

  (13-07-2017)

  Acht studenten van WijkLeerbedrijf Landgraaf ontvingen op 6 juli hun MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn. Docenten van Arcus College en begeleiders van Meandergroep, Radar en Levantogroep stonden de studenten bij tijdens hun tweejarige opleiding. Eén van de studenten leverde een topprestatie door de opleiding in één jaar af te ronden. Alle acht studenten stromen door naar werk of een vervolgopleiding.

  Lees verder
 • Servicepunt politie in het Burgerhoes

  (13-07-2017)

  De politie heeft al een paar maanden een servicepunt in het Burgerhoes. U kunt dit beschouwen als een extra loket van het politiebureau, dat in Brunssum zijn hoofdvestiging heeft.

  Lees verder
 • Informatieavond reconstructie Hoofdstraat/Streeperstraat

  (13-07-2017)

  Dinsdagavond 25 juli om 19.00 uur vindt een informatieavond in het Burgerhoes plaats over de reconstructie van de Hoofdstraat / Streeperstraat.

  Lees verder
 • Huishoudelijke hulp nodig? Verschil Wmo en Wlz.

  (13-07-2017)

  Om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. De gemeenten voeren deze wet uit. Om in aanmerking te komen voor (lichte) hulp vanuit de Wmo, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een andere vorm van thuiszorg, heeft u een indicatie nodig van de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met gemeente Landgraaf, telefoonnummer 14 045.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 28

  (12-07-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Park Strijthagen toneel van wielerevenementen

  (10-07-2017)

  Volop aandacht voor de wielersport in Landgraaf komend weekend : NK Mountainbike en live-uitzending Tour de L1mbourg!

  Lees verder
 • Strijd tegen herindeling gaat door

  (07-07-2017)

  Het was donderdagavond eigenlijk al duidelijk, maar na de stemming vrijdagochtend werd het formeel: Provinciale Staten hebben 'ja' gezegd tegen een gedwongen fusie van Landgraaf en Heerlen. Het Landgraafs college is teleurgesteld en vol onbegrip. Maar het verzet tegen de herindeling gaat door.

  Lees het persbericht in de onderstaande pdf.

  Lees verder
 • Bied een BEST-tas aan en maak kans op een ballonvaart!

  (06-07-2017)

  Wanneer u in de maanden juli of augustus een BEST-tas aanbiedt, maakt u kans op een ballonvaart voor twee personen! Het enige dat u hiervoor hoeft te doen, is een briefje met naam, adres en e-mailadres in de BEST-tas bij de kringloopspullen te doen.

  Lees verder
 • Ideeën gevraagd!

  (06-07-2017)

  Inwoners van Landgraaf bedenken regelmatig activiteiten of initiatieven waarmee hun (directe) woonomgeving leefbaarder wordt. De gemeente Landgraaf beloont deze ideeën, initiatieven en projecten, omdat het belangrijk is dat u prettig woont in uw buurt of wijk. Daarom is er het Burgerinitiatievenfonds. Hiermee stimuleren wij u om – samen met uw buurtbewoners - uw buurt gezelliger, schoner, groener of veiliger te maken. U weet zelf immers het beste waar uw buurt behoefte aan heeft. Het wijkcomité De Zon in Schaesberg is een mooi voorbeeld. Eind juni hebben ze er voor gezorgd dat de markt is aangekleed met prachtig gevulde bloembakken. Het resultaat mag er wezen. Zulke ideeën zoeken we!

  Lees verder
 • Kijkje achter de schermen in het Burgerhoes

  (06-07-2017)

  De gemeente Landgraaf en de partners binnen het Burgerhoes hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in hun telefonische bereikbaarheid en dienstverlening. Met een mooi resultaat; uit een onlangs gehouden onderzoek bleken de prestaties beduidend verbeterd te zijn. Een mooi moment om een kijkje achter de schermen te nemen bij ons telefoonteam.

  Lees verder
 • Statement wethouder Wilbach tijdens vergadering Provinciale Staten

  (06-07-2017)

  Op de agenda van de ingelaste vergadering van Provinciale Staten van donderdagavond staat het voorstel tot gedwongen herindeling Landgraaf-Heerlen. De definitieve stemming over het voorstel volgt vrijdagochtend in het Limburgs Parlement. Namens het college van B en W heeft wethouder Christian Wilbach de tekst uitgesproken die u kunt lezen in onderstaande pdf.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 27

  (05-07-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bijna geen restafval meer bij 100% afval scheiden

  (05-07-2017)

  Ruim 300 huishoudens uit de Rd4-gemeenten, waaronder Landgraaf, werkten de afgelopen weken mee aan het afvalexperiment ‘100-100-100’ waarbij hen werd gevraagd gedurende 100 dagen 100% afval te scheiden met als doel zo min mogelijk restafval over te houden. Elke week werd het restafval gewogen en in de afvalmeter vastgelegd om een beeld te krijgen van de hoeveel restafval die de deelnemers overhielden na het afval scheiden.

  Lees verder
 • Landgraaf sluit af met overschot van 3,1 miljoen euro

  (05-07-2017)

  De gemeente Landgraaf heeft het jaar 2016 afgesloten met een financieel overschot van 3,1 miljoen euro. B en W stellen voor dat bedrag aan de algemene reserve toe te voegen. Die spaarpot kan worden gespekt omdat het tekort op sociale domein veel lager is uitgevallen dan was geraamd. Ook konden diverse meevallers worden ingeboekt, zoals minder lasten voor het beheer van wegen en accommodaties.

  Lees verder
 • Rechter: Provinciale Staten moeten ingrijpen

  (05-07-2017)

  In zijn vonnis over de herindelingszaak heeft de rechter hard geoordeeld over de handelwijze van Gedeputeerde Staten. De rechter vindt dat Landgraaf is gepasseerd in de besluitvorming over de gedwongen herindeling. Hij stelt dat het aan Provinciale Staten is, om de fouten te corrigeren. Daar ligt de bal nu en dáárom heeft de rechter de eisen van het Landgraafs college afgewezen. Het complete vonnis en de reactie van het Landgraafs college leest u hier.

  Lees verder
 • Geen mailverkeer

  (03-07-2017)

  De gemeente stapt over op een nieuw e-mailsysteem. De werkzaamheden beginnen op vrijdag 7 juli om 12.00 uur en duren uiterlijk tot maandagochtend 10 juli 6.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is er geen e-mailverkeer met de gemeente mogelijk.

  Lees verder
 • Nieuwe gemeentegids

  (03-07-2017)

  De gemeentegids 2017-2018 is uit! Hij wordt op dit moment huis aan huis bezorgd. Behalve bij inwoners met een 'nee-nee sticker' op de brievenbus.

  Lees verder
 • ‘Provinciale Staten moeten herindeling van tafel vegen’

  (30-06-2017)

  Wethouder Christian Wilbach heeft vrijdagavond tijdens de provinciale commissie bestuurszaken toegelicht waarom het Landgraafs college een gedwongen herindeling afwijst. Lees in bijgevoegd document de tekst van zijn betoog. 

  Lees verder
 • Klachtenmeldpunt vleermuizen in huis

  (29-06-2017)

  Elk voorjaar en elke zomer zijn er mensen die vleermuizen in hun huis ontdekken. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) heeft een netwerk van gemeentelijke meldpunten en vleermuiswerkers ingesteld die mensen met problemen met vleermuizen helpen.

  Lees verder
 • Anti-drugscampagne 'Wat staat er op het spel?"

  (29-06-2017)

  Negentien Limburgse gemeenten waaronder Landgraaf, slaan de handen ineen bij de preventiecampagne tegen drugshandel en drugsproductie. Limburg heeft te maken met meer druggerelateerde criminaliteit dan de rest van Nederland en onderneemt nu actie met de campagne ‘Wat staat op het spel?’.

  Lees verder
 • Verzamelcontainers vol? Afval mee naar huis!

  (29-06-2017)

  Op verschillende locaties in onze gemeente zien we regelmatig dat afval naast de verzamelcontainers voor restafval, glas, papier of textiel geplaatst wordt. Het mag duidelijk zijn dat dit niet alleen een rommelig straatbeeld oplevert maar ook veel ergernis voor de omgeving die steeds met rondzwervend afval wordt geconfronteerd.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 26

  (28-06-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Beschouwing college B&W op rapport K. de Vries

  (26-06-2017)

  Het advies van extern adviseur van Gedeputeerde Staten helpt niet om een fusie Landgraaf-Heerlen voor burgers van Landgraaf en ambtenaren van Landgraaf of bestuurders van Landgraaf aannemelijk, plausibel of om andere redenen (argumentatief) aanvaardbaar te maken. De argumenten vóór juist de specifieke fusie Landgraaf-Heerlen schieten in het advies van De Vries tekort. Dat laten burgemeester en wethouders weten aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

  Lees verder
 • Provincie Limburg handelt evident onrechtmatig

  (23-06-2017)

  ‘Niet eerder maakte een provincie het zo bont door willens en wetens de arhi-procedure te negeren als de provincie Limburg doet in de gedwongen herindelingskwestie Landgraaf-Heerlen.’ Dat stelt de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in een advies aan de gemeente Landgraaf.

  Lees verder
 • Afwerking openbare ruimte Burgerhoes vertraagd

  (22-06-2017)

  De afwerking van de openbare ruimte voor het Burgerhoes is vertraagd en ligt op dit moment stil. De sprinklervoorziening, die winkelcentrum Op de Kamp voorziet van bluswater in geval van brand, moet nog met een eigen pomp worden aangesloten op het waternetwerk.

  Lees verder
 • Camperplaats Landgraaf geopend

  (22-06-2017)

  Vandaag, donderdag 22 juni, is camperplaats Landgraaf officieel geopend. De camperplaats ligt aan de voet van de Wilhelminaberg, midden in Park Gravenrode, centraal in de regio Parkstad die zoveel te bieden heeft.

  Lees verder
 • Festival des Arts haalt KHOR II naar Rimburg

  (22-06-2017)

  De stichting Festival des Arts uit Rimburg bestaat 20 jaar. Dat vieren ze niet alleen met het Kunstfestival op zondag 2 juli, maar ook met twee prachtige kunstprojecten. Er wordt een ‘social sofa’ gerealiseerd en van woensdag 28 juni tot en met zondag 2 juli staat het kunstproject ‘KHOR II’ in Rimburg. 

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 25

  (21-06-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Busvervoer naar Kettingreactie Tihange

  (21-06-2017)

  Zondag 25 juni vindt de Kettingreactie Tihange plaats, een mensenketting die de onmiddellijke sluiting van de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 eist. Inwoners, diverse organisaties en overheden uit drie landen protesteren samen, hand-in-hand, tegen de gevaren van de kerncentrales.

  Lees verder
 • Het college stapt naar de rechter

  (21-06-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf is naar de rechter gestapt om de provincie Limburg te dwingen een herindeling van Landgraaf en Heerlen stop te zetten. Lees hieronder het persbericht. 

  Lees verder
 • Leeuw van Waubach herplaatst

  (20-06-2017)

  De stenen leeuw, het kunstwerk dat altijd op de markt in Waubach heeft gestaan, is gerestaureerd. Hij wordt op donderdag 22 juni om 14.00 uur terug geplaatst op de nieuwe markt in Waubach. Leerlingen van basisschool An der Put hebben hun best gedaan om te zorgen voor een feestelijke onthulling. Bent u erbij?

  Lees verder
 • Raad achter zienswijze

  (20-06-2017)

  De gemeenteraad van Landgraaf heeft maandag in meerderheid besloten de concept-zienswijze integraal goed te keuren en naar Gedeputeerde Staten van Limburg te sturen. Gedeputeerde Staten beoordelen deze en de andere ingediende zienswijzen binnenkort.

  Lees verder
 • Nationaal hitteplan van kracht

  (19-06-2017)

  Vanaf vandaag is in o.a. onze provincie het Nationaal Hitteplan actief. Aanhoudend warm weer kan een gezondheidsrisico vormen voor kinderen, ouderen en chronisch zieken.

  Lees verder
 • Jong en Duurzaam Landgraaf in het Continium

  (15-06-2017)

  Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij de gemeente Landgraaf. Om de klimaatverandering een halt toe te roepen, zullen we samen aan de slag moeten. We willen immers de kwaliteit van leven behouden, ook voor de toekomstige generaties. Juist die toekomstige generatie, onze jeugdige inwoners, fungeert als aanjager voor bewustwording en gedragsverandering. De jeugd heeft, net als duurzame energie, immers de toekomst. Zij voelen zich vaak meer verbonden met de natuur en onze aarde, dan de volwassenen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 24

  (14-06-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Project ikgroenhet: 22 voortuinen werden groen

  (14-06-2017)

  Het project ‘ikgroenhet’ in de buurt ‘t Eikske heeft een heel mooi resultaat opgeleverd: maar liefst 22 voortuinen zijn op twee zaterdagen omgetoverd van ‘betongrijs’ naar ‘natuurlijk groen’.

  Lees verder
 • Lever vers gesnoeide taxus in voor kankermedicijn!

  (14-06-2017)

  Wist u dat snoeiafval van de taxushaag (Taxus baccata) gebruikt wordt voor het maken van kankermedicijnen? In het snoeisel van deze taxushaag zit namelijk baccatine, de basisgrondstof voor chemotherapie.

  Lees verder
 • Gemeenteraad Landgraaf voor sluiting kerncentrale Tihange

  (14-06-2017)

  De veiligheidssituatie rondom de kerncentrale in Tihange (nabij Luik) leidt tot ernstige bezorgdheid in Zuid-Limburg. Dat is begrijpelijk want een ongeval of ramp met nucleair materiaal kan grote gezondheidsgevolgen hebben. We willen u daarom inzicht geven in de huidige situatie rondom Tihange en de bijbehorende (gezondheids)risico's. Op de  website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg » vindt u daar uitgebreide informatie over.

  Lees verder
 • Ga de sportieve uitdaging aan in Landgraaf!

  (14-06-2017)

  Op zaterdag 16 september vindt een gloednieuwe editie van de Cavemanrun plaats in onze gemeente; de Cavemanrun Ice Edition. Bent u sportief en wel te porren voor een uitdaging? Dan is dit de kans voor u. De Cavemanrun is een sportieve, maar bovenal een recreatieve activiteit waaraan u alleen, maar ook als groep kunt deelnemen. Bijvoorbeeld als familie-uitje of bedrijfsuitje.

  Lees verder
 • College Landgraaf eist stopzetting gedwongen herindeling

  (14-06-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf heeft Gedeputeerde Staten vandaag gesommeerd het voorstel tot gedwongen herindeling Landgraaf-Heerlen in te trekken. Doen Gedeputeerde Staten dat niet, dan stapt het college van Landgraaf naar de rechter.

  Lees verder
 • Fractievoorzitters Provinciale Staten: REFERENDUM

  (09-06-2017)

  Er komt vrijwel zeker een raadgevend referendum over een gedwongen herindeling Landgraaf-Heerlen. De fractievoorzitters van alle partijen in Provinciale Staten (het Presidium) hebben vrijdagochtend vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan om een raadgevend referendum in Limburg te organiseren.

  Lees verder
 • Informatieavond Oude Markt en omgeving

  (08-06-2017)

  Op donderdag 22 juni organiseren we van 19.00 tot 21.15 uur een bijeenkomst om het voorlopig ontwerp van de Oude Markt in Ubach over Worms aan u te presenteren. Wij nodigen u hierbij van harte uit.

  Lees verder
 • Informatieavond Randweg Abdissenbosch

  (08-06-2017)

  Op woensdag 21 juni organiseren de Provincie Limburg en de gemeente Landgraaf van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond over de Randweg Abdissenbosch. U bent van harte uitgenodigd. U krijgt een toelichting op het proces en de stand van zaken van de randweg en u krijgt uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

  Lees verder
 • ‘Ook een glimlach kun je horen!’

  (08-06-2017)

  De telefonische bereikbaarheid van de gemeente Landgraaf is verbeterd en daar zijn we trots op. Onlangs lieten wij opnieuw een onafhankelijk onderzoek verrichten en daaruit kwam naar voren dat onze telefonische bereikbaarheid is verbeterd. Landgraaf doet het, in vergelijking met ‘de rest van Nederland’ en gemeenten in de groep tussen 20.000 en 50.000 inwoners, op alle fronten beter dan het gemiddelde. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten naar voren gekomen. Daar gaat de gemeente de komende tijd mee aan de slag.

  Lees verder
 • Plaatsing eerste ‘Stolpersteine’

  (08-06-2017)

  Op zaterdag 17 juni worden in Landgraaf de eerste 6 ‘Stolpersteine’ geplaatst. Stolpersteine ofwel struikelstenen zijn gedenktekens in het trottoir voor het laatste woonadres van mensen die door de nazi’s gedeporteerd en/of vermoord werden.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 23

  (07-06-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Starter op de koopwoningmarkt? Check onze starterslening!

  (06-06-2017)

  Onlangs heeft de gemeente besloten de starterslening opnieuw in te voeren en deel te nemen aan het provinciaal impulsplan: “Starters: een eigen thuis!”. Marlies Dreissen, verantwoordelijk wethouder Wonen, is blij dat Landgraaf deze startersregeling wederom omarmt: ‘Met de mogelijkheid van een starterslening verbeteren we de positie van starters op de koopwoningmarkt. Op deze manier stellen wij een groot aantal huishoudens in staat toch een eigen koopwoning binnen Landgraaf te kopen. Er is, in samenwerking met de provincie Limburg, een bedrag beschikbaar van in totaal € 500.000,-.’

  Lees verder
 • Dialoog over de toekomst van Landgraaf

  (06-06-2017)

  Ruim 300 inwoners zijn dinsdagavond naar de Streeperstraat gekomen voor de openbare bijeenkomst over de toekomst van Landgraaf. Met posters, informatiekaarten en met bordjes lieten ze zien hoe ze tegen die toekomst aankijken.

  Lees verder
 • Statement Pinkpop situatie Rock am Ring

  (03-06-2017)

  De gemeente Landgraaf en Pinkpop hebben ook kennis genomen van de situatie bij Rock Am Ring in Duitsland. De details die ons daarover nu bekend zijn, geven geen aanleiding ons zorgen te maken over de voortgang van Pinkpop.

  Lees verder
 • Uitnodiging: openbare bijeenkomst

  (02-06-2017)

  Het Landgraafs college van burgemeester en wethouders organiseert dinsdag 6 juni vanaf 18.00 uur een openbare bijeenkomst in de Streeperstraat. Onderwerp: de discussie over de toekomst van Landgraaf. Onder het genot van een kop koffie en begeleid door muziek wil het college de dialoog met de inwoners aangaan.

  Lees verder
 • Ook bezwaarschrift tegen gedwongen herindeling

  (02-06-2017)

  Het Landgraafs college van burgemeester en wethouders heeft deze week een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om de regie in het herindelingsproces Landgraaf-Heerlen over te nemen. Dat is in maart gebeurd op basis van de wet Arhi.

  Lees verder
 • Bomenonderhoud en Wet natuurbescherming

  (01-06-2017)

  Als gevolg van een veiligheidsinspectie vindt er momenteel onderhoud aan onze bomen plaats. De werkzaamheden variëren van het verwijderen van dode of afgebroken takken of takken die bij storm gemakkelijk kunnen afbreken alsook het verwijderen van bomen.

  Lees verder
 • Noodbevel drones Pinkpop

  (31-05-2017)

  Het gebruik van modelvliegtuigen of drones nabij of boven het Megalandterrein ten tijde van het Pinkpopfestival 2017 is verboden. Het is hinderlijk en kan gevaar opleveren voor bezoekers, artiesten, medewerkers van de festivalorganisatie en hulpdiensten. Burgemeester Raymond Vlecken heeft hiertoe een noodbevel gegeven.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 22

  (31-05-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Werk mee aan de toekomst van het Zuid-Limburgse platteland

  (30-05-2017)

  Heeft u ideeën om de kwaliteit van uw leefomgeving en het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren? Doe dan mee aan LEADER Zuid-Limburg. LEADER biedt financiële ondersteuning, kennis en netwerk om uw idee te kunnen realiseren. Hierdoor legt u zélf de basis voor een toekomstbestendige regio, waar het landschap de kern van de samenleving en economie vormt.

  Lees verder
 • Afsluiting Streeperstraat

  (30-05-2017)

  Op dinsdag 6 juni van 15.30 uur tot 23.00 uur wordt de Streeperstraat vanaf de kruising met de Heerlenseweg tot aan de splitsing bij de Ruitersstraat voor alle verkeer, behalve voetgangers, afgesloten.

  Lees verder
 • Aanbieden PMD afvalzakken

  (29-05-2017)

  Wilt u er zeker van zijn dat al uw afval van plasticverpakkingen, metaalverpakkingen en drankkartons (PMD) wordt opgehaald? Zet dan uw PMD-zakken op de juiste dag vóór 8.00 uur op de juiste aanbiedplaats! En op de juiste datum zoals deze op uw afvalwijzer staat! Deze data zijn namelijk gebaseerd op het buiten zetten van uw afval aan úw eigen voordeur.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 21

  (24-05-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • 30 jaar Pinkpop in Landgraaf

  (24-05-2017)

  De 48ste editie van Pinkpop gaat bijna van start. Voor de gemeente Landgraaf is dit een jubileum; het festival vindt voor de 30ste keer plaats in onze gemeente. 30 jaar lang is de gemeente Landgraaf gastheer voor festivalgangers uit het hele land én de omringende landen en niet te vergeten voor al die grote namen op muziekgebied.

  Lees verder
 • Inloopavond spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf

  (24-05-2017)

  Op dinsdagavond 20 juni tussen 19.00 en 21.30 uur organiseert Eurekarail samen met de gemeente Landgraaf, gemeente Heerlen en ProRail de derde informatieavond over de voorgenomen spoorverdubbeling op het traject Heerlen–Landgraaf  in het Cultuurhuis aan de Sittarderweg 145 in Heerlen. U bent van harte welkom. Partijen praten graag verder met bewoners en ondernemers over de plannen om het traject geschikt te maken om tweemaal per uur een personentrein van en naar Duitsland te laten rijden. Uw aanwezigheid en inbreng wordt zeer op prijs gesteld om zo tot een goede besluitvorming te komen.

  Lees verder
 • Voorstel gedwongen herindeling kansloos

  (23-05-2017)

  De poging van Gedeputeerde Staten om een gedwongen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen te forceren is kansloos. Dat is de kern van de zienswijze, die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad hebben voorgelegd.

  Lees verder
 • ‘Elise helpt’ ontmoet u vanaf juni in de wijkpunten

  (22-05-2017)

  Heeft u hulp nodig bij het halen van boodschappen? Zoekt u een wandelmaatje of iemand om gezellige activiteiten mee te ondernemen? Wilt u een kookclubje oprichten, of zoekt u iemand die een klusje voor u kan doen? Heeft u een uurtje tijd en helpt u graag een andere buurtbewoner? Elise brengt mensen in Landgraaf met elkaar in verbinding.

  Lees verder
 • Seniorproof wonen voor iedereen

  (18-05-2017)

  Tegenwoordig blijven steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis wonen en naar verwachting blijft deze leeftijd ook stijgen. Vaak wordt er pas verhuisd als er lichamelijke klachten komen. De overheid stimuleert mensen om langer thuis te blijven wonen, zo ook de gemeente Landgraaf. Om u te informeren over wat u zelf kunt doen om langer thuis te blijven wonen, organiseren we op dinsdag 30 mei in het Burgerhoes een informatiemarkt rondom dit thema, de Roadshow Seniorproof wonen voor iedereen.

  Lees verder
 • Hulp bij het huishouden nodig?

  (18-05-2017)

  Als u problemen ervaart met het schoonhouden van uw huis kunt u, afhankelijk van uw situatie, hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor is een indicatie nodig van de gemeente. Maar sinds kort wordt deze hulp in sommige situaties niet vanuit de Wmo maar vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) geboden. Daarvoor is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

  Lees verder
 • Nieuwe werkbussen voor Beheer Openbare Ruimte

  (18-05-2017)

  Een aantal werkbussen van de buitendienst van Beheer Openbare Ruimte (BOR) was hoognodig aan vervanging toe. Onlangs zijn vier nieuwe voertuigen door wethouder Marlies Dreissen officieel aan de medewerkers van BOR overgedragen.

  Lees verder
 • Basisschool De Harlekijn neemt deel aan e-waste race

  (18-05-2017)

  Op maandag 22 mei start de e-waste race. Tien Zuid-Limburgse basisscholen nemen het gedurende vier weken tegen elkaar op, om zoveel mogelijk oude kleine elektrische apparaten in te zamelen. Met deze actie, die Wecycle en Rd4 ondersteunt, wordt voorkomen dat veel van deze apparaten in het restafval belanden. Ook basisschool De Harlekijn neemt deel aan deze actie.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 20

  (17-05-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • College niet naar informatiebijeenkomsten

  (17-05-2017)

  De Provincie Limburg houdt deze week in Heerlen en in Landgraaf informatieavonden over het ontwerp tot gedwongen herindeling van Heerlen en Landgraaf. Dat is een voorstel van Gedeputeerde Staten waar Provinciale Staten (de 'gemeenteraad van de provincie') nog over moeten besluiten.

  Lees verder
 • Aanvragen Koninklijke onderscheiding

  (15-05-2017)

  Kent u iemand, die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding? Aanvragen voor Koningsdag 2018 dienen vóór 1 juli 2017 bij de burgemeester in het bezit te zijn. U kunt ook contact opnemen met de secretaresse van burgemeester Vlecken, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 14 045.

  Lees verder
 • Informatie van Rd4

  (15-05-2017)

  Op donderdag 25 mei zijn de milieuparken, kringloopwinkels en het servicepunt de gehele dag gesloten. Die dag wordt er geen afval aan huis ingezameld.

  Lees verder
 • Geen bijdrage herindelingskrant

  (11-05-2017)

  In een artikel in 1Landgraaf en de Landgraaf Koerier licht het college toe waarom geen bijdrage is geleverd aan de herindelingskrant die de provincie heeft uitgegeven. Ook geeft het college de voornaamste redenen aan waarom op dit moment een zienswijze tegen herindeling wordt voorbereid.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 19

  (10-05-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 18

  (03-05-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 17

  (26-04-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Lintjesregen 2017

  (26-04-2017)

  In Landgraaf is vanochtend aan onderstaande inwoners een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Voor hun verdiensten voor de samenleving zijn zij allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees verder
 • Gemeentelijke bijdrage voor Stichting Slot Schaesberg

  (24-04-2017)

  Op donderdag 20 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het onder voorwaarden ter beschikking stellen van aanvullende financiële middelen voor de herbouw van Slot Schaesberg. Naast een financiële bijdrage van de gemeente, kan de stichting Slot Schaesberg rekenen op een forse bijdrage van de BankGiro Loterij, een bijdrage van Parkstad Limburg en Rabobank Parkstad Limburg. Ook heeft zij nog ijzers in het vuur bij de Provincie Limburg en een plaatselijke stichting. De stichting moet de komende twee jaar aantonen dat zij financieel op eigen benen kan staan. Daarmee gaat het project de volgende fase in.

  Lees verder
 • Onderhoud aan webformulieren

  (21-04-2017)

  In het weekend van 22 april vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan onze webformulieren met DigiD. De werkzaamheden starten zaterdag 22 april om 8.00 uur en zullen naar verwachting zondag 23 april om circa 16.00 uur afgerond zijn. Gedurende deze periode worden in de webformulieren niet automatisch uw naam- en adresgegevens ingevuld.

  Lees verder
 • Vrijheid geef je door. Komt u ook?

  (20-04-2017)

  Op vrijdag 5 mei vieren wij 72 jaar vrijheid. Dit jaar organiseren de gemeente Landgraaf en atletiekvereniging STB een bijzonder evenement om deze vrijheid te benadrukken en de oorlogsslachtoffers te herdenken. Wij doen mee met de Nationale Bevrijdingsvuurestafette! In het kader van ‘vrijheid geef je door’ willen wij samen met u op een bijzondere manier onze vrijheid vieren. Kom op 5 mei vanaf 16.30 uur naar het Burgerhoes, Sweelinckplein 1, vier met ons mee en geef vrijheid door!

  Lees verder
 • Goed voorbeeld doet goed volgen

  (20-04-2017)

  Ze willen het juiste voorbeeld geven aan hun kinderen en kleinkinderen. De heer en mevrouw Heusschen uit Landgraaf zijn deelnemers aan het Zonnepanelenproject Parkstad en de eerste inwoners in Landgraaf binnen dit project waarbij de zonnepanelen zijn geplaatst. ‘Onze kinderen vinden het geweldig en denken nu ook na over de aanschaf van zonnepanelen’, laat de familie weten. Ondanks het feit dat de heer en mevrouw Heusschen niet meer piepjong zijn, hebben ze er toch voor gekozen om deel te nemen aan het Zonnepanelenproject Parkstad. Hun reactie: ‘Wij vinden het belangrijk om zuinig te zijn op onze energiebronnen en we willen de aarde goed achterlaten voor onze kleinkinderen’.

  Lees verder
 • 4 mei herdenkingen

  (20-04-2017)

  Op 4 mei herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van conflictsituaties en vredesoperaties nadien. In Landgraaf vinden onderstaande herdenkingen plaats:

  Lees verder
 • Informatie van Rd4

  (20-04-2017)

  Op Koningsdag, donderdag 27 april, is er geen afvalinzameling en zijn de milieuparken, kringloopwinkels en het servicepunt gesloten.

  Lees verder
 • Praat mee over de toekomst van Europa

  (20-04-2017)

  Wilt u als inwoner van de Euregio meepraten over de toekomst van Europa? Neem dan deel aan de Europe Calling! Burgertop, op zaterdag 6 mei van 12.15 tot 17.00 uur in het Gouvernement in Maastricht. Tijdens deze dag kunt u samen met uw buren, vrienden en andere medeburgers in gesprek over het Europa voor de komende generaties. De Europe Calling! Burgertop is een initiatief van de Euregio Maas-Rijn, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 16

  (19-04-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Handtekeningenboek (1937-1956) uit Ubach over Worms

  (18-04-2017)

  Vorig najaar ontvingen wij een e-mail van Rob Geuljans, zoon van oud-burgemeester Robert Geuljans van Ubach over Worms. Hierin bood hij de gemeente een handtekeningenboek van zijn moeder aan, over de periode van 1937 tot 1956. Daarna volgde een interessant bezoek van onze medewerker historische archieven aan zijn woonplaats in Frankrijk. Onlangs volgde een tegenbezoek, waarbij ook weer veel herinneringen werden opgehaald.

  Lees verder
 • Controles aanlijnplicht voor honden op Brunssummerheide

  (13-04-2017)

  De komende maanden houden politie en de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren meer toezicht op de Brunssummerheide en treden zij repressief op bij het overtreden van de aanlijnplicht voor honden.

  Lees verder
 • Succesvolle opening Burgerhoes

  (13-04-2017)

  Vrijdag 7 en zaterdag 8 april werd het Burgerhoes officieel geopend. Vrijdagmiddag werd de officiële opening verricht door oud-gouverneur Sjeng Kremers. Jan Smeets opende de Pinkpopzaal. Op zaterdag bruiste het Burgerhoes van activiteiten voor alle inwoners van Landgraaf.

  Lees verder
 • Wethouder Ramon Lucassen benoemd tot Parkstad ambassadeur

  (13-04-2017)

  Op vrijdag 7 april is wethouder Ramon Lucassen, in zijn functie als portefeuillehouder Toerisme Parkstad, benoemd tot Parkstad ambassadeur. Het prachtige certificaat, dat symbool staat voor een positieve bijdrage aan het imago van de regio, ontving hij uit handen van gedeputeerde Eric Geurts.

  Lees verder
 • Groene voortuinen

  (13-04-2017)

  Op zaterdag 8 april stak een grote groep mensen de handen uit de mouwen om het Eikske mooier en groener te maken.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 15

  (12-04-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Tegen een gedwongen herindeling

  (12-04-2017)

  In een paginagroot interview in 1Landgraaf legt wethouder Freed Janssen uit waarom het college van B en W zich verzet tegen een gedwongen herindeling met Heerlen.

  Lees verder
 • Verzoek tot vernietiging

  (12-04-2017)

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft woensdagavond laten weten het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg over het gebruik van de Wet arhi in de herindelingsprocedure niet voor vernietiging aan de Kroon voor te dragen.

  Lees verder
 • Landelijke jeugdwedstrijd mountainbike op 15 april

  (06-04-2017)

  Op zaterdag 15 april vindt in Landgraaf een landelijke jeugdcompetitiewedstrijd mountainbiken plaats. Tussen maart en oktober rijden de landelijke jeugd MTB licentiehouders regelmatig wedstrijden in Nederland die meetellen voor de MTB-cup, onder auspiciën van de KNWU. Ook de wedstrijd van 15 april behoort hiertoe. Neem tussen 10.00 en 16.30 uur eens een kijkje bij sportpark Strijthagen!

  Lees verder
 • Informatie van Rd4

  (06-04-2017)

  Op Paasmaandag 17 april wordt geen afval aan huis ingezameld en zijn de milieuparken, kringloopwinkels en het servicepunt gesloten. De afvalinzameling wordt verplaatst naar zaterdag 15 april.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 14

  (05-04-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Android update voor MijnGemeente-app

  (05-04-2017)

  Vandaag heeft er een update plaatsgevonden van de Android-versie van MijnGemeente-app. Wilt u de app goed kunnen blijven gebruiken, dan dient u zelf op uw smartphone ook deze update uit te voeren. De versie voor Apple werkt normaal.

  Lees verder
 • Verzoek GS terinzagelegging herindelingsontwerp afgewezen

  (05-04-2017)

  Het Landgraafs college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een brief naar Gedeputeerde Staten gestuurd, waarin wordt uitgelegd waarom wordt vastgehouden aan het niet ter inzage leggen van het herindelingsontwerp.

  Lees verder
 • Uitleg ambtelijke ondersteuning

  (05-04-2017)

  Er is, onder andere in de media, verwarring ontstaan over het verzoek om ambtelijke bijstand, zoals aangevraagd door raadslid de heer Reichrath. Het college van burgemeester en wethouders hecht er belang aan om op een rij te zetten welke afspraken er zijn gemaakt en welke toezeggingen er zijn gedaan. Daarom is woensdagavond onderstaande brief naar alle raadsleden gestuurd.

  Lees verder
 • Jongeren Politiek actief in Landgraaf

  (04-04-2017)

  Vandaag, 4 april, bezoeken vierdejaars studenten van het Eijkhagen College ons Burgerhoes. Landgraaf verbeteren begint bij jezelf is hun motto: met eigen ideeën helpen zij ons op de JoPoLa-dag om Landgraaf te verbeteren. JoPoLa staat voor Jongeren Politiek actief in Landgraaf.

  Lees verder
 • Opening en open dag Burgerhoes

  (03-04-2017)

  De gemeente en alle partners van het nieuwe Burgerhoes willen u laten kennismaken met uw nieuwe ‘hoes’. Na een verbouwing van ongeveer anderhalf jaar vindt op vrijdag 7 april en zaterdag 8 april de opening plaats.

  Lees verder
 • Presentatie schetsontwerp Oude Markt en omgeving

  (30-03-2017)

  De gemeente wil de Oude Markt in Ubach over Worms herinrichten en heeft omwonenden en geïnteresseerden gevraagd mee te denken. Tijdens een workshop, vorig jaar november, hebben de aanwezigen ideeën aangedragen voor een breed gedragen ontwerp.

  Lees verder
 • Trap Wilhelminaberg verlicht in de avonduren

  (30-03-2017)

  Heeft u het al gezien? Langs de trap van de Wilhelminaberg staan nu 23 lichtmasten. Zonnepanelen en accu's zorgen voor de stroomvoorziening waardoor de verlichting volledig autonoom is.

  Lees verder
 • Afval scheiden levert geld op

  (30-03-2017)

  Per 1 januari zijn de tarieven voor het inleveren van grofvuil op de Rd4-milieuparken veranderd. Wij en ook Rd4 krijgen veel vragen en opmerkingen dat het scheiden van afval duurder is geworden. Op 3 april is Rd4 gestart met het 100-100-100-project waarin 100% afvalscheiding centraal staat. Aan dit project nemen een vijftigtal Landgraafse gezinnen deel. Wij zetten graag nog eens wat ins en outs voor u op een rij. In het bij dit artikel behorende overzicht ziet u welk afval u gratis kunt inleveren.

  Lees verder
 • Geen terinzagelegging herindelingsontwerp

  (30-03-2017)

  Burgemeester en wethouders van Landgraaf (B en W) leggen het herindelingsontwerp Heerlen-Landgraaf niet ter inzage. Dat heeft het college van B en W vandaag aan Gedeputeerde Staten van Limburg (GS) laten weten. En mocht het nodig zijn, dan denkt het college eraan naar de rechter te stappen om terinzagelegging te voorkomen. Dat is praktische uitwerking van het collegebesluit van dinsdag, waarin besloten is tot terinzagelegging 'onder protest'.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 13

  (29-03-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Inzet Landgraafbus tijdens de Open Dag Burgerhoes

  (27-03-2017)

  Zaterdag 8 april is van 11.00 tot 17.00 uur de Open Dag van ons Burgerhoes. Het programma van die dag publiceren we volgende week uitgebreid in een paginagroot artikel in 1Landgraaf. U kunt er vanuit gaan dat die dag veel te zien, te horen en te beleven is. Voor alle leeftijden! Een dag waarop we trots het Burgerhoes en alles wat er gebeurt, aan u willen laten zien.

  Lees verder
 • Bijeenkomsten ‘Landgraaf wordt waterproof’

  (23-03-2017)

  U zult het zich ongetwijfeld herinneren als de dag van gisteren: de stortbui van juni vorig jaar en vooral de overlast die dat in delen van Landgraaf tot gevolg had. Sindsdien hebben inwoners en gemeente veel gedaan om overlast in de toekomst proberen te voorkomen. We willen u graag ‘op maat’ informeren over de aanpak van de wateroverlast en over het hiermee samenhangende Integraal Stedelijk Waterplan. Dat doen we tijdens drie bijeenkomsten op zaterdag 1 april. Wellicht heeft u hierover al gelezen op de  speciale themapagina in 1Landgraaf.

  Lees verder
 • 'Dit is Parkstad Nacht' op 7 april

  (23-03-2017)

  Op vrijdag 7 april vindt de 'Dit is Parkstad Nacht' plaats, de eerste attractienacht in Limburg ooit. Een avond met exclusieve arrangementen waarmee tot in de late uurtjes unieke avonturen te beleven zijn op meer dan vijftien locaties in Parkstad.

  Lees verder
 • Aanbieden PMD kan beter!

  (23-03-2017)

  Om er zeker van te zijn dat uw afvalzakken gevuld met plastic, metaalverpakkingen en drankkartons (PMD) worden opgehaald, verzoeken wij u deze op de juiste dag, juiste plaats  én juiste tijdstip aan te bieden!

  Lees verder
 • Laatste kans aanmelden afvaluitdaging ‘100-100-100’

  (23-03-2017)

  Wie gaat in Landgraaf de uitdaging aan om de restafvalcontainer zo leeg mogelijk te houden? Reinigingsdiensten Rd4 zoekt huishoudens die willen meedoen aan het experiment ‘100-100-100’: met minimaal 100 huishoudens gedurende 100 dagen 100% afval scheiden en zo min mogelijk restafval overhouden. Aanmelden kan nog tot en met zondag 2 april! Maandag 3 april starten meer dan 250 huishoudens in Zuid Limburg aan een afvaluitdaging. In Landgraaf zijn al 45 aanmeldingen. Doet u ook mee?

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 12

  (22-03-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Uitslag verkiezingen Tweede Kamer

  (20-03-2017)

  Op 15 maart hebben de verkiezingen plaats gevonden van de Tweede Kamer. Hieronder vindt u de uitslag voor Landgraaf. 

  Lees verder
 • Werkkapitaal voor 'regie in eigen hand'

  (16-03-2017)

  Het college van B en W heeft vandaag besloten 500.000 euro als werkkapitaal te reserveren voor uitvoering van de motie 'regie in eigen hand'. Met dat bedrag worden kosten opgevangen, die worden gemaakt voor beleid en acties om de regie over toekomstige samenwerking in Landgraaf te houden.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 11

  (15-03-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Provincie moet arhi-procedure stoppen

  (15-03-2017)

  In een brief van vandaag aan Gedeputeerde Staten van Limburg stelt het college van burgemeester en wethouders andermaal dat de regie op het gebied van samenwerking bij de gemeente Landgraaf zélf thuishoort. Zoals bekend wil de Provincie Limburg op basis van de Wet arhi die regie overnemen en aansturen op een fusie met de gemeente Heerlen.

  Lees verder
 • Gratis compost

  (09-03-2017)

  Van zaterdag 25 maart tot en met zaterdag 1 april kunt u per huishouden gratis maximaal 1m³ compost afhalen bij de Rd4-milieuparken.

  Lees verder
 • Gratis bezwaar tegen de WOZ-waarde

  (09-03-2017)

  Via diverse media verschijnen berichten over WOZ-bureaus en makelaars die namens u bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Zij hanteren daarbij slogans zoals: 'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!'. Dit klinkt mooi maar hoe werkt het nu eigenlijk? Het is goed om te weten dat deze bureaus vergoedingen krijgen als het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd. Deze bureaus kunnen hier tot wel ruim € 700,- per bezwaar aan verdienen.

  Lees verder
 • Reconstructie Dr. Willem Dreesstraat

  (09-03-2017)

  De riolering in de Dr. Willem Dreesstraat wordt vervangen waarbij ook het wegdek grotendeels wordt vernieuwd. Voordat de gemeente een schetsontwerp gaat maken van de nieuwe situatie, willen we graag de mening van de bewoners horen over de openbare ruimte in de straat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan parkeren, inrichting, riolering en groen.

  Lees verder
 • Burgernet werkt! Doet u ook mee?

  (09-03-2017)

  Burgernet is enkele jaren geleden succesvol in de gemeenten ingevoerd. Meerdere Burgernet-acties hebben, dankzij de alertheid van de deelnemers van Burgernet, geleid tot het terugvinden van vermiste medeburgers en het oplossen van misdrijven.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 10

  (08-03-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Landgraaf vraagt minister 'regiebesluit' te vernietigen

  (08-03-2017)

  Het college van B en W van Landgraaf heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken/Koninkrijksrelaties) vandaag gevraagd het besluit te vernietigen op basis waarvan de provincie Limburg zich de regie heeft toegeëigend om te komen tot herindeling van Heerlen en Landgraaf. Dat ahri-besluit van de provincie is onrechtmatig en in strijd met het algemeen belang.

  Lees verder
 • Paul Glenz nieuw raadslid GGBL

  (07-03-2017)

  Paul Glenz is het nieuwe raadslid van de gemeente Landgraaf. Hij is namens de fractie GBBL de opvolger van Freed Janssen, die tot het nieuwe college van burgemeester en wethouders is toegetreden.

  > complete samenstelling van de gemeenteraad

 • Portefeuilleverdeling nieuw college

  (07-03-2017)

  Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf zijn vandaag de portefeuilles tussen de burgemeester en de vier wethouders definitief verdeeld. Die eerste collegevergadering volgde op de gemeenteraadsvergadering van gisteravond waarin vier nieuwe wethouders werden benoemd. Dat zijn namens GBBL Freed Janssen, Christian Wilbach, John Ringens en namens het CDA Ramon Lucassen.
  Marlies Dreissen (CDA) blijft wethouder en het nieuwe college van B en W staat onder voorzitterschap van burgemeester Raymond Vlecken.

  Lees verder
 • Kasteelcomplex Strijthagen overdragen aan de familie Taratynov

  (06-03-2017)

  Op 21 februari heeft de gemeente Landgraaf het kasteelcomplex Strijthagen in eigendom overgedragen aan de familie Taratynov. Het rijksmonumentale complex Strijthagen omvat het kasteel, de rentmeesterwoning en de hoeve. Burgemeester Raymond Vlecken ondertekende namens de gemeente de leveringsakte.

  Lees verder
 • Kunstwerken Aad de Haas in het Burgerhoes

  (06-03-2017)

  Wanneer u ons Burgerhoes bezoekt, ziet u vanaf het Burgerplein op de galerij op de eerste etage, veertien kunstwerken van Aad de Haas. Deze kunstwerken vormen een ‘kruisweg’. Een kruisweg is de nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus tot op de heuvel Golgotha, de plaats van terechtstelling. Deze kruisweg van Aad de Haas heeft een bijzondere geschiedenis.

  Lees verder
 • Start voorverkoop Pinkpopkaarten

  (02-03-2017)

  Op zaterdag 11 maart om 10.00 uur start de voorverkoop van de Pinkpopkaarten voor de 48ste editie van Pinkpop. Ook in het Burgerhoes (Sweelinckplein 1) is die dag een verkooppunt ingericht. De verkoop van de tickets vindt hier alleen plaats op zaterdag 11 maart.

  Lees verder
 • Vrijstaande gemeentelijke woning te koop (Schoolpad 14)

  (02-03-2017)

  De gemeente Landgraaf verkoopt de woning, gelegen aan het Schoolpad 14 te Landgraaf. Het grote hoofdperceel is ongeveer 454 m². De woning wordt aangeboden inclusief een apart tuingedeelte van ongeveer 145 m². De vraagprijs is € 125.000,00 exclusief overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 9

  (01-03-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Extra ingelaste raadsvergadering op maandag 6 maart

  (24-02-2017)

  Op maandag 6 maart vindt er om 19.00 uur een extra besluitvormende raadsvergadering plaats.

  Lees verder
 • Nieuwe coalitie

  (24-02-2017)

  De nieuwe coalitiepartners GBBL, CDA en Pro Landgraaf hebben hun coalitieprogramma bekendgemaakt. Ook zijn de nieuwe kandidaat-wethouders voorgedragen.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 8

  (22-02-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Leren werken met de elektronische overheid

  (22-02-2017)

  Bij de overheid kunt u steeds meer zaken digitaal regelen. Belastingaangifte doen, een afspraak maken bij de gemeente of huurtoeslag aanvragen. Dat is voor veel mensen erg handig, maar niet voor iedereen. Voor degene die geen ervaring hebben met het digitaal regelen van overheidszaken of het moeilijk vinden heeft de Stichting Digisterker de digivaardigheidscursus 'Werken met de e-overheid' ontwikkeld.

  Lees verder
 • Literair weekend

  (22-02-2017)

  Van vrijdag 10 maart tot en met zondag 12 maart vindt in Theater Landgraaf het ‘literair weekend’ plaats. Het hele weekend staat in het teken van poëzie en literatuur.

  Lees verder
 • Landgraafse deelnemers gezocht voor afvalexperiment

  (22-02-2017)

  Wie gaat in Landgraaf de uitdaging aan om de restafvalcontainer zo leeg mogelijk te houden? Reinigingsdiensten Rd4 zoekt huishoudens die willen meedoen aan het experiment ‘100-100-100’: met minimaal 100 huishoudens gedurende 100 dagen 100% afval scheiden en zo min mogelijk restafval overhouden. Meld u nu aan!

  Lees verder
 • Beperkte openingstijden rondom carnaval

  (16-02-2017)

  Op vrijdag 24 februari sluiten de loketten van het Klant Contact Centrum (KCC) in het Burgerhoes om 12.00 uur. Het Burgerhoes is gesloten op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari. Alleen het loket Burgerlijke Stand in het KCC is op maandag 27 februari geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur, voor geboorte- en overlijdensaangiften.

  Lees verder
 • ‘Jong en Duurzaam Landgraaf’ in het Burgerhoes

  (16-02-2017)

  Donderdag 9 februari vond in het Burgerhoes de bijeenkomst 'Jong en Duurzaam Landgraaf' plaats. Leerlingen van de Landgraafse middelbare scholen Eijkhagen en Brandenberg inspecteerden het Burgerhoes op duurzaamheid.

  Lees verder
 • Toeristische website Landgraaf online

  (16-02-2017)

  In nauwe samenwerking met VVV Zuid-Limburg hebben wij hard gewerkt aan een toeristische website voor Landgraaf.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 7

  (15-02-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Aanslagbiljet 2017

  (13-02-2017)

  In de laatste week van februari verzendt de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) de aanslagbiljetten van 2017. Een aantal burgers en bedrijven ontvangen deze later in het jaar.

  Lees verder
 • Controle hondenbelasting

  (13-02-2017)

  Vanaf week 10 (6 maart) voeren controleurs van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGw) de jaarlijkse controle uit op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. De controleurs bellen bij u aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!

  Lees verder
 • Gevonden kadavers

  (13-02-2017)

  Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen van gevonden dode dieren. Veelal betreft het honden en katten maar ook wilde dieren zoals konijnen en vossen. De afdeling Beheer Openbare Ruimte haalt deze dieren op en bewaart ze tijdelijk op een daarvoor ingerichte plek.

  Lees verder
 • Informatie van Rd4

  (09-02-2017)

  Op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari wordt vanwege carnaval geen afval aan huis ingezameld.

  Lees verder
 • Carnaval in het Burgerhoes

  (09-02-2017)

  Carnaval staat weer voor de deur! Het Burgerhoes wordt helemaal ondergedompeld in de carnavalskleuren rood, geel en groen.

  Lees verder
 • Vrijwilligers voor de paddenwerkgroep gezocht

  (08-02-2017)

  IVN De Oude Landgraaf is op zoek naar vrijwilligers die in het vroege voorjaar tot ongeveer half april de kikkers en padden willen helpen bij hun jaarlijkse trek naar het water. Helpende handen om de diertjes veilig op hun bestemming te laten aankomen, zijn van harte welkom!

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 6

  (08-02-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Burgerhoes moeilijk vindbaar via Google

  (08-02-2017)

  De gemeente Landgraaf en de partners binnen het Burgerhoes hebben begin januari Sweelinckplein 1 als nieuw bezoekadres en hoofdingang in gebruik genomen. De laatste tijd krijgen wij regelmatig signalen dat dit nieuwe adres niet vindbaar is in Google (Maps). Ook als u de zoekterm ‘Burgerhoes Landgraaf’ ingeeft, wordt u verwezen naar Brunssum. Daar bestaat een Sweelinckstraat. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te verhelpen.

  Lees verder
 • Inloopbijeenkomst Buitenring - werkzaamheden Hoogstraat

  (08-02-2017)

  Op maandag 13 februari organiseert de provincie Limburg een inloopavond over de aanstaande werkzaamheden aan de Hoogstraat in relatie tot de Buitenring Parkstad Limburg. Deze vindt plaats in Trim Bourgogne van 17.00 tot 19.00 uur. U bent van harte welkom.

  Lees verder
 • Ben je Bob, zeg het hardop!

  (02-02-2017)

  Maandag 30 januari is de CarnavalsBob campagne gestart in Limburg. Carnaval is een geweldig volksfeest dat door veel Limburgers gevierd wordt. Door alcohol kan de verkeersveiligheid echter in gevaar komen. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) streeft naar nul verkeersslachtoffers en voert rond de carnavalstijd weer een Bob-campagne.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 5

  (01-02-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Lintje voor de heer Sjef Silvertand

  (31-01-2017)

  Op maandagavond 30 januari heeft burgemeester Raymond Vlecken een Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan de heer W.J.G.H. (Sjef) Silvertand.

  Lees verder
 • Wat betekent de naam …

  (30-01-2017)

  In het Burgerhoes, op de begane grond maar ook in de rest van het gebouw, hebben de les- en praktijklokalen en de overlegruimtes nieuwe namen gekregen. Deze namen zijn gebaseerd op thema's die de ontstaansgeschiedenis en de huidige bekendheid van Landgraaf sterk raken.

  Lees verder
 • Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders op donderdag 9 februari

  (30-01-2017)

  Harry Leunessen, Kelly Regterschot, Ton Ancion en René van der Valk nemen afscheid als wethouders van de gemeente Landgraaf. Als dank voor de grote inzet voor de gemeente Landgraaf en de betrokkenheid bij haar inwoners krijgen de vier afscheidnemende wethouders van de gemeente een receptie aangeboden.

  Lees verder
 • Jong en Duurzaam Landgraaf

  (30-01-2017)

  Duurzaamheid staat in Landgraaf hoog op de agenda. De gemeente vindt het belangrijk de Landgraafse jongeren hierbij te betrekken. Donderdag 9 februari organiseert de gemeente samen met de twee middelbare scholen, Eijkhagen en Brandenberg, de bijeenkomst ‘Jong en Duurzaam Landgraaf’.

  Lees verder
 • De Wet Arhi en de situatie in Landgraaf

  (27-01-2017)

  Het besluit van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2017 om de Wet Arhi in te zetten voor een mogelijke herindeling roept wellicht vragen op. Onderstaand vindt u de belangrijkste – op de situatie in Landgraaf toegespitste – vragen met antwoorden.

  Lees verder
 • Burgerhoes.nl

  (26-01-2017)

  Het Burgerhoes van Landgraaf heeft een eigen website. Op www.burgerhoes.nl » vindt u onder andere de missie en visie van het Burgerhoes; waarom hebben we gekozen voor deze combinatie van partners? Wat willen we met die samenwerking en de opzet van het Burgerhoes? De website vervangt niet de afzonderlijke websites van de partners, maar bevat de gezamenlijke informatie en gaat specifiek over het ‘hoes’. 

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 4

  (25-01-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Laatste dag tijdelijke schaatsbaan

  (25-01-2017)

  Vandaag (woensdag 25 januari) is de laatste dag dat wij kunnen genieten van onze tijdelijke schaatsbaan. Vanaf 21.00 uur gaat de poort dicht.

  Lees verder
 • Gratis carnavalsgalaconcert in Burgerhoes

  (23-01-2017)

  Op zaterdag 18 februari staat het 23e carnavalsgalaconcert op de agenda. Onder het motto ‘D’r sjtadsprins nuudigt oet’ zal Fanfare Barbara G.A. zorg dragen voor de hoofdmoot van dit concert. Tevens maken 45élf, winnaar van het Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer en de Prinse-Road van Schaesberg hun opwachting.

  Lees verder
 • Tijdelijke schaatsbaan bij Megaland

  (20-01-2017)

  Vanaf vanmiddag 15.00 uur kan op de parkeerplaats voor Megaland (aan de Hofstraat) geschaatst worden. Afgelopen nacht hebben wij hier een tijdelijke schaatsbaan gemaakt. Deze is vrij toegankelijk voor elke schaatsliefhebber.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 3

  (18-01-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Ondersteuningsverklaringen Tweede Kamer verkiezingen

  (17-01-2017)

  In de periode van 16 januari tot en met 30 januari kunt u bij de afdeling Klant Contact Centrum ondersteuningsverklaringen afleggen voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart aanstaande. Dit is mogelijk binnen de reguliere openingstijden. U hoeft hiervoor géén afspraak te maken.

  Lees verder
 • Respect in het Burgerhoes

  (16-01-2017)

  Het Burgerhoes is toegankelijk voor iedereen. U kunt binnenlopen voor een van de diensten van haar ‘bewoners’, maar ook om zomaar een kijkje te nemen. In het Burgerhoes draait alles om respect. We gaan respectvol met elkaar om en hebben respect voor de omgeving en voor andermans eigendommen. Dat geeft de medewerkers van alle partners van het Burgerhoes de gelegenheid hun werk goed te doen.

  Lees verder
 • Rd4 stopt tijdelijk met inzameling GFT-afval

  (13-01-2017)

  We verwachten dat de temperaturen komende week zowel overdag als ’s nachts onder nul blijven. Daarom heeft Rd4 in overleg met de gemeente(n) besloten dat het gft-afval in de week van maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari niet wordt opgehaald.

  Lees verder
 • Uw voortuin straks groen met hulp van de gemeente

  (12-01-2017)

  Inwoners van ’t Eikske krijgen de kans hun voortuin te ‘vergroenen’ met praktische hulp van de gemeente. Met meer groene voortuinen en extra aandacht voor het openbaar groen krijgt de wijk een positieve en nog vriendelijkere uitstraling. De primeur van deze aanpak is voor ’t Eikske. Bij voldoende animo en als alles naar tevredenheid verloopt, is het de bedoeling dat ook andere Landgraafse buurten kunnen meedoen.

  Lees verder
 • IBA Parkstad presenteert iconisch visieontwerp

  (11-01-2017)

  Op 10 januari heeft IBA Parkstad een ontwerp gepresenteerd voor de herontwikkeling van top van de Wilhelminaberg. Doelstelling is om deze top tot een waardevol en iconisch oriëntatiepunt voor de regio te laten uitgroeien.

  Lees verder
 • Bekendmakingen week 2

  (11-01-2017)

  In de afgelopen week zijn de volgende bekendmakingen op Overheid.nl gepubliceerd:

  Lees verder
 • Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

  (06-01-2017)

  Andere uitleg schaderegeling om meer schades aan te pakken

  Het bestuur van de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg heeft besloten tot een meer genuanceerde uitleg van de schaderegeling die zij sinds begin dit jaar uitvoert.

  Lees verder
 • Nieuwe hoofdingang Burgerhoes

  (05-01-2017)

  Het Burgerhoes is nu ook toegankelijk via de nieuwe hoofdingang aan het Sweelinckplein. Samen met de ingang aan het Raadhuisplein is het Burgerhoes van beide kanten optimaal toegankelijk voor onze bezoekers. De ingang aan het Sweelinckplein wordt de hoofdingang. Het bezoekadres van het Burgerhoes verandert in: Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf.

  Lees verder
 • Meldingen in Chrome en Firefox

  (04-01-2017)

  Door technische wijzigingen in de internetbrowsers van Chrome en Firefox is het mogelijk dat u bij bezoek aan www.landgraaf.nl een melding ziet dat de verbinding met deze site niet veilig is. Dit heeft te maken met het feit dat deze browsers alleen https-verbindingen als 'veilig' beschouwen.

  Lees verder
 • Vacatures adviesraden Sociaal Domein Landgraaf

  (28-11-2016)

  De gemeente Landgraaf heeft met ingang van 1 januari 2017 vacatures vacant voor twee nieuw te vormen Adviesraden Sociaal Domein en is op zoek naar enthousiaste, maatschappelijk betrokken, communicatieve en actieve leden met een breed netwerk die een bijdrage willen leveren aan de gemeenschap van Landgraaf.

  Lees verder

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden