HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Commentaar van ruim 37.000 ‘opzichters’

Commentaar van ruim 37.000 ‘opzichters’ (08-08-2019)

Dit item is verlopen op 01-02-2020.
Gemeente Landgraaf tel. 14 045

Wat aardiger voor elkaar zijn en meer respect tonen. Dat is het doel van de SIRE-campagne #DOESLIEF. Bijvoorbeeld in de winkel, op het sportveld, in het openbaar vervoer of op sociale media. Want iedereen wil toch met respect behandeld worden!

Dat geldt ook voor de mensen die voor u werken bij de gemeente Landgraaf, bijvoorbeeld bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR). De BOR medewerkers zorgen er onder andere voor dat het openbaar groen en de bestrating in orde zijn, dat gedumpt afval wordt opgeruimd en dat kleine woningaanpassingen worden doorgevoerd. Natuurlijk, soms gaan de zaken niet zoals u dat van ons verwacht, maar dan geldt: emotie mag, agressie niet.

Erik Sijben, medewerker van de afdeling BOR, is sinds kort werkzaam bij de gemeente Landgraaf. Hij vindt zijn baan geweldig. ‘Ik ben 24 jaar autoschadehersteller geweest en las met interesse de vacature. Buiten werken leek me helemaal te gek en dat is ook zo. Ik geniet elke dag.’ Maar hij was stomverbaasd over de reacties van sommige inwoners. ‘In de eerste weken viel me op dat ik soms uitgescholden werd, terwijl ik gewoon mijn werk deed. Mensen zijn blijkbaar gefrustreerd over zaken die niet zijn gegaan zoals ze hoopten en reageren dat af op de eerste de beste zichtbare medewerker van de gemeente, op mij dus. We worden aangesproken op alles. Ook positief natuurlijk, maar die heftige negatieve reacties, daar moest ik wel aan wennen.’ Erik’s baas had hem al gewaarschuwd. ‘Hij liet weten dat ik er maar aan moest wennen dat ik bij deze baan ruim 37.000 ‘opzichters’ – ongeveer het aantal inwoners van Landgraaf - zou hebben, die allemaal vertellen wat ik moet doen. En inderdaad, dat is zo.’ lacht Erik. Hij gaat met inwoners in gesprek wanneer ze zich negatief uitlaten. ‘We kunnen niet overal tegelijk zijn. Dat leg ik dan uit. In de zomermaanden ondersteunt ons team ook de collega’s die het groen verzorgen, want dat is niet bij te houden. En wat te denken van het opruimen van het afval dat gedumpt wordt. Je wilt niet weten wat wij allemaal vinden.’ Maar ondanks alles blijft Erik enthousiast over zijn werk: ‘De mooiste baan die er is.’

De medewerkers van onze gemeente verdienen, net zoals iedereen, respect voor datgene wat ze doen.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden