HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  De begroting; het huishoudboekje van de gemeente

De begroting; het huishoudboekje van de gemeente (13-12-2019)

Dit item is verlopen op 13-01-2020.

Op 7 november heeft de gemeenteraad unaniem de begroting voor volgend jaar vastgesteld. Een begroting is best een ingewikkeld onderwerp. We proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. Uiteindelijk gaat het erom dat in beeld is hoeveel geld beschikbaar is, waar dit vandaan komt en waar we het aan gaan uitgeven.

De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor de wegen, scholen, verlichting, regelgeving rondom het bouwen van woningen, geld voor uitkeringen en ga zo maar door. Wethouder Financiën Christian Wilbach en afdelingshoofd Planning en Control Jules Smolenaars leggen uit wat een begroting is, hoe we aan dat geld komen, waaraan we geld uitgeven en tenslotte hoe we er financieel voor staan.

Wat is de begroting?

Christian Wilbach: ‘De begroting van de gemeente lijkt veel op een huishoudboekje. Er komt geld binnen en er gaat geld uit en die twee moeten in balans zijn. Het maken van een begroting kun je ook vergelijken met een puzzel, alle stukjes zijn belangrijk en moeten goed in elkaar passen. Elk jaar opnieuw kijkt de gemeente vooruit hoe ze het komend jaar het beste kan omgaan met de inkomsten en de uitgaven.’ In plaats van inkomsten en uitgaven, spreken we verder in over baten en lasten. Dat komt omdat de gemeente een batenlastenstelsel kent.

Waar komt het geld vandaan?

Om met een belangrijk punt door te gaan: Hoe komt de gemeente eigenlijk aan geld? Jules Smolenaars legt uit: ‘De gemeente krijgt het overgrote deel van haar geld van de rijksoverheid uit het zogenaamde Gemeentefonds, ongeveer 74 % van alle inkomsten. 14 % komt uit eigen belastingen en de overige 12% komt van andere instanties waaronder provincie, afnemers van gemeentelijke diensten of uit onze eigen reserves (8%).’

Waar geven we het geld aan uit?

Voor het grootste deel staat al vast waar het geld aan uitgegeven moet worden. Bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, dagbesteding of aan het onderhoud van het groen en de wegen. Daarnaast is er een veel kleiner deel dat de gemeente ‘vrij’ kan en mag besteden. Of er veel extra geld is voor nieuwe dingen, hangt vooral af of het economisch goed gaat met Nederland. Is dat het geval dan krijgt de gemeente meestal ook meer geld van het Rijk.

Is er veel extra geld om vrij te besteden?

Dankzij de groei van het Gemeentefonds én de goede reserves die Landgraaf heeft opgebouwd is er ook komend jaar balans tussen de geplande baten en lasten in de begroting. De begroting is in evenwicht! Christian Wilbach: ‘We hebben zelfs wat ruimte over om voor langere tijd extra dingen te doen. Zo wordt onder andere de subsidie voor de Oefenbunker verhoogd en gaat meer geld naar Stichting Leergeld en het Sport & Cultuurfonds. Ook hebben we voor de zekerheid al € 900.000,- aan budget voor meerdere jaren achter elkaar apart gezet in het huishoudboekje. Daarmee kunnen we twee ontwikkelingen betalen die we eerst goed willen laten onderzoeken. Dat zijn de kosten voor het groenonderhoud in onze gemeente en de ontwikkelingen binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Hoe staan we er financieel voor?

Naast het hebben van evenwicht of balans tussen de baten en lasten is het ook belangrijk om voldoende geld in reserve te houden. ‘De reserves zijn te vergelijken met een spaarpot’, legt Jules Smolenaars uit. ‘In het komend jaar, maar ook in de jaren erna, storten we telkens ruim 1,7 miljoen euro in onze spaarpot. We reserveren geld omdat we het belangrijk vinden om onvoorziene tegenvallers, of risico’s zoals we dat noemen, op te kunnen vangen zonder dat we ons huishoudboekje hoeven bij te stellen.’ Blijft dat ook zo in de toekomst? ‘Tja, wie de toekomst kan voorspellen is een rijk man’, glimlacht de wethouder. ‘Alles bij elkaar genomen ben ik, zoals de financiële vlag er nu bij hangt in Landgraaf, een tevreden wethouder! Maar ook wij houden de economische ontwikkelingen in de gaten en in het bijzonder het gemeentefonds. Mocht het in de toekomst minder worden, dan hebben we voldoende geld in onze spaarpot om goed en rustig na te denken hoe we ons huishoudboekje op orde kunnen houden.’

De gemeenteraad en de begroting

De gemeenteraad heeft een belangrijke rol in de begroting.

  1. De raad stelt kaders: binnen welke kaders (dus waaraan) mag het college van burgemeester en wethouders geld uitgeven.
  2. De raad houdt toezicht: is het geld besteed aan doelen die zijn gesteld, en zijn de doelen bereikt.
  3. En de raad is de vertegenwoordiging van u als inwoner. De raad bepaalt uiteindelijk welke zaken gerealiseerd worden, hoe het geld verdeeld wordt en waar de ambities voor de komende jaren liggen.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden