HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Een kwestie van doen

Een kwestie van doen (05-09-2019)

Dit item is verlopen op 04-10-2019.
Ronald en Marcel dak Burgerhoes

Klimaatproof naar de toekomst, dat wil Landgraaf. Als gemeente zetten we in op allerlei projecten om dat te bereiken; om energie te besparen of op te wekken, en om de uitdagingen, die de veranderingen in ons klimaat met zich mee brengen, op te vangen. Projecten die toegankelijk zijn voor àlle inwoners. Landgraaf is gewoon begonnen, want dat we anders moeten omgaan met onze energiebronnen, ons water en onze aarde, kan niemand meer ontkennen. Marcel Janssen (projectadviseur waterhuishouding) en Ronald Bouwers (duurzaamheidscoördinator) zijn binnen onze gemeente verantwoordelijk voor die projecten. 

In het gesprek met hen valt meteen het woord ‘omdenken’; we kunnen niet meer de andere kant opkijken en doen alsof er niets aan de hand. Dit is wat er gebeurd: hittestress in de steden, oplopende temperaturen, langdurige droogte en extreme regenbuien, plastics en medicijnresten in ons water en pesticiden in ons milieu.

De nek durven uit te steken

Marcel en Ronald zijn het over een ding grondig eens; we pionieren in Landgraaf, we zijn aan de slag gegaan. Marcel: ‘We zijn gestart met diverse projecten. In Landgraaf durven we onze nek uit te steken met innovatieve projecten en mét resultaat, denk aan de Heliscreen die afval uit water haalt’. Ronald wijst nog eens op het zonnepanelenproject, gestart in 2014 in Landgraaf en nu overgenomen door Parkstad en andere gemeenten. ‘Op deze manier aan de slag gaan, gaat niet vanzelf of vlekkeloos. Maar we leren met vallen en opstaan. We stellen ons in projecten wel eens kwetsbaar op en soms heeft dat minder effect, maar dan passen we de strategie aan totdat het goed is. Maar het functioneert’, laten Ronald en Marcel weten. ‘Daarin worden we ook gesteund, die ruimte om te pionieren krijgen we. Van zowel onze afdeling (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken), alsook van het college en de gemeenteraad. En dat is goed, want we moeten vooruit.’ Daarvoor hebben we onze inwoners, ondernemers en iedereen in onze gemeente nodig. Marcel: ‘We stimuleren iedereen om regenwater op te vangen en om verharde tuinen te vergroenen, omdat het regenwater anders niet meer in de grond wegzakt.’ Ronald vult aan: ‘Denk ook aan het plaatsen van zonnepanelen op de daken in onze gemeente of samen bekijken of er ruimte is voor een zonnepark en windmolens in onze gemeente.’

Een groen/geel dak

Als gemeente geven we natuurlijk het goede voorbeeld, Ronald en Marcel staan op het ‘groene’ dak van het Burgerhoes. Door de droogte van de afgelopen maanden is het groen, de vegetatie, geel geworden. Die vegetatie is goed voor insecten en vogels en houdt de temperatuur op maximaal 28 graden in plaats van 90 graden in de zomer op bitumendaken. Het vegetatiedak vangt het hemelwater op waardoor de riolering niet meer wordt belast. Bovendien is een gedeelte van het dak is voorzien van zonnepanelen. 

De gemeente Landgraaf is samen met de andere Parkstadgemeenten de ambitie aangegaan om in 2040 energieneutraal te zijn. We willen een groene, schone en gezonde regio, waar het ook voor onze kinderen en kleinkinderen nog prettig wonen en werken is.

Foto: Ronald Bouwers en Marcel Janssen

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden