HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Gewijzigd aanwijzingsbesluit Strijthagen

Gewijzigd aanwijzingsbesluit Strijthagen (02-06-2020)

coronavirus

Vanmorgen heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een nieuw aanwijzingsbesluit getekend voor het gebied Strijthagen. Het besluit met bijbehorende tekening vindt u in onderstaande pdf's. 

Samengevat betekent dit het volgende:

  • het aanwijzingsbesluit van 20 mei wordt ingetrokken.
  • De parkeerplaatsen van Sportpark Strijthagen inclusief de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) gelegen aan Hofstraat 7, zoals nader aangeduid op de bij dit besluit behorende situatietekening, zijn en blijven aangewezen als verboden gebied. Verschil met de 'oude' aanwijzing' is dat een gedeelte van de parkeerplaatsen, gelegen tegen het megaland-terrein, nu wel toegankelijk zijn. Een en ander is aangegeven op onderstaande situatietekening. 

Het nieuwe aanwijzingsbesluit en bijbehorende tekening » zijn ook gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden