HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Informatie buitensport voor kinderen en jongeren

Informatie buitensport voor kinderen en jongeren (23-04-2020)

Corona

Op 21 april heeft het Kabinet het besluit genomen dat kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte krijgen voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

Hieraan zijn wel voorwaarden gesteld:

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Ook niet leden worden in de gelegenheid gesteld om te sporten.

Gemeenten hebben hierin de regierol gekregen van het Kabinet. Als gemeente Landgraaf willen wij hieraan graag invulling geven. Dit betekent dat wij afspraken zullen maken met sportverenigingen, accommodatiebeheerders, The Move Factory, JenS en andere partners over de invulling en uitvoering van deze maatregelen.

Stand van zaken:

Op dit moment zoeken we uit wat precies de consequenties, mogelijkheden en kaders zijn waarbinnen dit plaats moet en kan vinden in de gemeente Landgraaf. Hierbij worden de adviezen en informatie vanuit het RIVM, VNG, Veiligheidsregio, koepelorganisatie Vereniging Sport Gemeenten en de nationale sportbonden meegenomen.

Informatie beschikbaar

Wij verwachten de komende dagen meer informatie beschikbaar te hebben. Zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben, nemen we contact op met alle betrokken verenigingen en instanties en publiceren we deze informatie op deze website.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden