HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Intensieve samenwerking gemeente en politie

Intensieve samenwerking gemeente en politie (08-11-2018)

Dit item is verlopen op 22-11-2018.
politie toezicht en handhaving

Mede door verschuivingen in taken en bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouders en handhavers en de politie (wijkagenten) is samenwerking steeds belangrijker. De ‘verbindingsdag(en)’ en de daaruit voortvloeiende gezamenlijke acties die de gemeente en de politie uitvoeren, zijn goede voorbeelden van deze samenwerking. Wij willen u hierover graag iets meer vertellen.

Bevoegdheden BOA ten opzichte van politie

De gemeente Landgraaf heeft zes buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst, ofwel BOA’s. Zij zijn belast met het toezicht op de leefbaarheid en handhaving binnen de openbare ruimte. Zij zijn bevoegd voor wetgevingen waarvoor zij zijn aangewezen. Denk daarbij aan gemeentelijke verordeningen, een aantal artikelen uit het Wetboek van Strafrecht en het parkeerbeleid. Ook houden zij toezicht bij evenementen, handelen zij meldingen van burgers af en voeren zij controles en surveillances uit.

Binnen deze wetgevingen kent de BOA precies dezelfde bevoegdheden als de wijkagenten: het staande houden en aanhouden van verdachten en het uitschrijven van een proces-verbaal. Het grote verschil met politie is dat de politie bevoegd is voor álle wetgevingen; zij zijn algemeen opsporingsambtenaar.

Buiten de zes BOA’s heeft de gemeente Landgraaf ook twee toezichthouders. Zij hebben dezelfde werkzaamheden als de BOA’s, met uitzondering van de opsporingsbevoegdheid en het opleggen van strafrechtelijke sancties.

Verbindingsdag

De werkzaamheden van politie en de BOA’s geven dus een grote overlap. Dit betekent dat er heel veel zaken samen opgepakt kunnen en moeten worden. Om dit op elkaar af te stemmen, vindt er regelmatig een zogenaamde verbindingsdag plaats. Tijdens zo’n verbindingsdag brengen BOA’s en wijkagenten gezamenlijke taken in kaart, kijken zij naar mogelijke punten van verbetering en hoe zij dit kunnen oppakken.

Naast de verbindingsdagen zijn er tweewekelijkse overleggen om de gemaakte afspraken over de gezamenlijke taken verder vorm te geven in feitelijke acties.

Gezamenlijke actie(s)

Een van de acties is de gezamenlijke verkeerscontrole die op woensdagavond 24 oktober plaatsvond. Deze controle werd uitgevoerd aan de Bartokring door diverse politiemensen en de BOA’s van de gemeente. In totaal werden 75 voertuigen staande gehouden en gecontroleerd. Dit resulteerde in 49 verbalen. Opvallend was het aantal opgevoerde bromfietsen. Dit waren er maar liefst 13 (75% van het aantal gecontroleerde bromfietsen). Vier personen reden zonder rijbewijs, 7 droegen geen autogordel, 6 voertuigen hadden niet de juiste verlichting en 3 personen waren tijdens het rijden aan het telefoneren. Voor de overige verbalen moet u denken aan foutieve kentekenplaten, geen buitenspiegel, rijbewijs niet meegenomen, nog openstaande boetes enzovoorts.

Tijdens een verkeerscontrole wordt meer gecontroleerd dan alleen verkeerstechnische zaken. De politie beschikt over een smartphone, die is gekoppeld aan verschillende politiesystemen. Zo kunnen rijbewijzen en identiteitskaarten met een druk op de knop gescand worden en ingevoerd in deze systemen. Heeft de gecontroleerde persoon bijvoorbeeld een boete open staan of wordt hij nog gezocht voor een zaak, dan krijgt de politie meteen een melding.

Ook bij de controle op 24 oktober gebeurde dit en werd iemand opgepakt, die nog werd gezocht voor een drugs-gerelateerde zaak. Verder stond een persoon gesignaleerd, omdat hij verschillende boetes niet had betaald.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden