HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Koopstromenonderzoek Limburg 2019 van start - groot onderzoek naar koopgedrag

Koopstromenonderzoek Limburg 2019 van start - groot onderzoek naar koopgedrag (28-10-2019)

Dit item is verlopen op 08-12-2019.
logo koopstromenonderzoek

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De provincie Limburg zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

In oktober start in Limburg daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners van de provincie hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provincie Limburg. Ook de gemeente Landgraaf neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

Het feitelijke onderzoek start eind oktober en loopt door tot en met week 49. In deze periode worden ook inwoners uit Landgraaf uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie Limburg een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen ook de vragenlijst Koopstromenonderzoek Limburg 2019 » invullen.

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Limburg 2019.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website Koopstromenonderzoek 2019 ». Mailen kan ook naar info@ksol2019.nl.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden