HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Onderhoudswerkzaamheden Kreupelbusch

Onderhoudswerkzaamheden Kreupelbusch (13-03-2019)

Dit item is verlopen op 26-04-2019.
Let op

Afgelopen maand, februari, zijn op de voormalige stortplaats het Kreupelbusch in Landgraaf diverse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op het talud aan de noordkant van de locatie. De bestaande bomen zijn uitgedund en de bestaande zichtlijn is opgeschoond. Oude bomen, die door hun wortelvorming een bedreiging konden gaan vormen voor de onderliggende voorzieningen van de stortplaats (drainageleidingen, vloeistofdichte afdichting), zijn gekapt. Daarmee wordt voorkomen dat beschadigingen kunnen optreden die kunnen leiden tot lekkage. De stronken blijven wel in de bodem zitten, zij zorgen voor de stabiliteit van de helling.

Uit het bestaande hekwerk en uit de afwateringssloten, die onderaan het talud liggen, is beplanting verwijderd zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden