HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Onjuistheid in krantenartikel over gewijzigd aanwijzingsbesluit Strijthagen

Onjuistheid in krantenartikel over gewijzigd aanwijzingsbesluit Strijthagen (10-06-2020)

Dit item is verlopen op 03-07-2020.
coronavirus

In een krantenartikel over het gewijzigd aanwijzingsbesluit Strijthagen dat op 8 juni in de Limburger is gepubliceerd, staat helaas onjuiste informatie vermeld. Wij krijgen hierdoor veel vragen of het gebied weer geheel opengesteld is. Het antwoord daarop is nee. Het gebied is slechts gedeeltelijk weer open gesteld.

De juiste informatie over het gewijzigde aanwijzingsbesluit » vindt u uiteraard op onze website. Maar voor de volledigheid geven wij deze informatie onderstaand nogmaals weer. 

Samengevat betekent het gewijzigde aanwijzingsbesluit het volgende:

  • het aanwijzingsbesluit van 20 mei wordt ingetrokken.
  • De parkeerplaatsen van Sportpark Strijthagen inclusief de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) gelegen aan Hofstraat 7, zoals nader aangeduid op de bij dit besluit behorende situatietekening, zijn en blijven echter aangewezen als verboden gebied. Verschil met de 'oude' aanwijzing' is dat een gedeelte van de parkeerplaatsen, gelegen tegen het megaland-terrein, nu wel toegankelijk zijn. Een en ander is aangegeven op onderstaande situatietekening. 

Het nieuwe aanwijzingsbesluit en bijbehorende tekening » zijn ook gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden