HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Opheffing gemeentelijke maatregelen verzenden en invordering facturen en aanslagen

Opheffing gemeentelijke maatregelen verzenden en invordering facturen en aanslagen (20-07-2020)

coronavirus

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden, nam het college van burgemeester en wethouder van Landgraaf medio maart het besluit om het verzenden en invorderen van facturen en aanslagen tijdelijk stop te zetten. Op dinsdag 14 juli besloot het college om met ingang van 15 juli deze maatregelen weer op te heffen.

Wat betekent dit concreet?

Nederland komt langzaam weer uit de zogenaamde intelligente lockdown. Maatregelen worden stapsgewijs versoepeld. In het verlengde daarvan heeft het college van B&W besloten tot opheffing gemeentelijke maatregelen verzenden en invordering facturen en aanslagen. Dit houdt het volgende in:

Per 15 juli 2020 worden nieuwe facturen en aanslagen, en invordering van openstaande facturen en aanslagen,  weer opgestart met als eerste actie een kosteloze aanmaning. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  1. vooralsnog worden geen facturen verstuurd voor de huren gemeentelijk vastgoed:
  2. diverse aanslagen leges en facturen worden pas verstuurd nadat is gebleken dat de betreffende dienstverlening heeft kunnen plaatsvinden. 

Indien blijkt (uit onderzoek of op aangeven van debiteur) dat facturen of aanslagen niet of moeilijk binnen de  betaaltermijn voldaan kunnen worden, werken wij actief mee met soepele betalingsregelingen.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden