HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Update #17: Speciale regeling voor ondernemers, sociaal-culturele instellingen, verenigingen en burgers

Update #17: Speciale regeling voor ondernemers, sociaal-culturele instellingen, verenigingen en burgers (25-03-2020)

corona

Het rijk heeft in de strijd tegen de economische gevolgen van de corona-crisis een aantal regelingen in het leven geroepen voor ondernemers die in problemen (dreigen te) komen. Ook de BsGW treedt ondernemers tegemoet met een regeling. Al deze regelingen zijn echter niet bedoeld voor verenigingen en sociaal culturele instellingen. Speciaal voor hen heeft de gemeente een aparte regeling in het leven geroepen. Dit lichten wij graag toe.

De door het rijk genomen maatregelen treffen niet alleen de ondernemers. Ook verenigingen, sociaal culturele instellingen en andere organisaties worden geraakt. Zo is bv. sporten niet mogelijk, zijn gemeenschapshuizen gesloten, gaan opleidingen/cursussen van o.a. Vazom, Muziekschool en Servicegilde niet door. En zo zijn er nog veel meer te noemen. Al deze organisaties missen gedurende de periode dat de maatregelen van kracht zijn een deel van hun inkomsten, terwijl lasten blijven doorlopen.

De ondersteunende economische maatregelen die door het rijk worden genomen zijn primair gericht op het bedrijfsleven; de ondernemers. Genoemde organisaties kunnen hier echter geen aanspraak op maken. Om naast de ondernemers ook de organisaties en burgers die door de maatregelen worden getroffen verder te steunen heeft het college van burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen:

  • Voor de duur dat de maatregelen van kracht zijn, voorlopig tot 6 april 2020, schorten wij de verzending van nieuwe facturen en aanslagen en de invordering van openstaande facturen en aanslagen op. Een uitzondering vormt de incasso van de leningen in het kader van het zonnepanelen-project.
  • Ondernemers, organisaties en burgers die in problemen komen door de incasso van de maandelijkse termijn van het zonnepanelen-project of betaling van reeds verstuurde facturen kunnen hierover contact opnemen met de gemeente.
  • De gemeente zal gedurende deze periode coulant omgaan met te late betaling van reeds verzonden facturen.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden