HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Update #18: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 27 maart 2020

Update #18: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 27 maart 2020 (27-03-2020)

Corona-virus

De voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg Annemarie Penn-Te Strake heeft vandaag (vrijdag 27 maart) een noodverordening getekend (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 27 maart 2020). De maatregelen van het kabinet van maandag 23 maart zijn hierin vertaald naar regels. Op basis van die regels kunnen gemeenten optreden als iemand er zich niet aanhoudt. 

De nieuwe noodverordening is veel uitgebreider dan de eerdere noodverordeningen die betrekking hadden op het beperken van verspreiding van het coronavirus. De noodverordening is erop gericht om beter te kunnen handhaven op de aangescherpte maatregelen die het kabinet heeft genomen in de corona-aanpak. Vanaf vrijdag 27 maart geldt dat gemeenten, toezichthouders en politie, kunnen optreden als mensen de richtlijn van ‘houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen niet naleven.

Evenementen en samenkomsten

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn tot 1 juni 2020 verboden. Ook zijn alle overige samenkomsten verboden, waarbij enkele uitzonderingen worden gemaakt: bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. De uitzonderingen worden verder door de Rijksoverheid toegelicht. 

Sluiten casino’s en contactberoepen

Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen moeten hun deuren sluiten. Dit geldt ook voor zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Denk hierbij aan kapperszaken, masseurs, nagelstylisten, schoonheidsspecialisten, escort-services, nagelsalons en rijinstructeurs. Een uitzondering geldt voor de behandeling van (para)medische beroepen, als daar een medische indicatie voor bestaat en de hygiënevereisten opgevolgd worden.

Winkels, markten, openbaar vervoer en vakantieparken

Winkels, markten, openbaar vervoer, recreatieterreinen, vakantieparken, campings, (jacht)havens en natuurgebieden moeten zich strikt houden aan de aangescherpte maatregelen. Mevrouw Penn-te Strake: "Het is van groot belang om daar waar het kan het gesprek met de instellingen of bedrijven aan te gaan. Zodat we samen kunnen kijken hoe de aangescherpte maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden. Lukt dit toch niet dan zijn we genoodzaakt om tot sluiting over te gaan. We zitten in een crisis met een volksgezondheidsprobleem, dus de maatregelen zijn gericht op bescherming van de veiligheid en de gezondheid.”

Groepsvorming

Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio Zuid-Limburg. Als men zich daar op bepaalde locaties structureel niet aan houdt, kan dat leiden tot afsluiting. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Handhaving

Politie en gemeente werken samen bij het handhaven van de verordening. De exacte hoogte van de boetes moet nog worden vastgesteld. U kunt rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400,-. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4000,-.

Altijd geldt:

  • blijf thuis bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden) en beperk contact met anderen;
  • werk thuis of spreid werktijden;
  • vermijd grote groepen;
  • was uw handen regelmatig;
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes;
  • schud geen handen;
  • houd 1,5 meter afstand van elkaar.

(Bron: Veiligheidsregio Zuid-Limburg)

De inhoud van de noodverordening en een toelichting hierop vindt u in onderstaande pdf.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden