HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Update #22: Nieuw aanwijzingsbesluit Wilhelminaberg Landgraaf

Update #22: Nieuw aanwijzingsbesluit Wilhelminaberg Landgraaf (02-04-2020)

Corona-virus

Sinds zondagochtend 29 maart zijn de Wilhelminaberg in Landgraaf en het recreatieve gebied eromheen verboden gebied op basis van het aanwijzingsbesluit voor de sluiting van de Wilhelminaberg van 29 maart 2020. Op 1 april 2020 is er een nieuw aanwijzingsbesluit voor de sluiting van de Wilhelminaberg getekend door de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, mw. J.M. Penn-te Strake op basis van de op die dag afgegeven nieuwe noodverordening.

Verboden gebied verkleind

In het nieuwe besluit is een kleiner gebied rondom de Wilhelminaberg aangewezen als verboden gebied dan in het vorige aanwijzingsbesluit. Het betreft het feitelijk afgezette gebied zoals dit afgelopen zondag al door hekken, borden en linten is afgezet.

De situatietekening die onder dit bericht is toegevoegd als pdf laat zien welk gebied dit is. Het gebied wordt globaal begrensd door: Witte Wereld, Overstehofweg, Winselerpad, Casinolaan en Vakschoolweg. Het Winselerpad (de rondweg rondom de berg) valt binnen het afgezette gebied; de andere 4 wegen niet. Het is dus niet mogelijk om via het Winselerpad om de berg te lopen.  

Verboden gebied tot en met 28 april 2020

Het nieuwe aanwijzingsbesluit geldt zolang de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020 » van kracht is. Dit betekent dat de Wilhelminaberg en het gebied eromheen in ieder geval verboden gebied blijven tot en met dinsdag 28 april 2020.

Handhaving

In het verboden gebied op en rondom de Wilhelminaberg wordt gehandhaafd. Bij overtreding wordt een boete van 390 euro opgelegd.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden