HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Update #5: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Update #5: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport (15-03-2020)

Corona-virus

Zojuist heeft het kabinet een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Onderstaand leest u wat deze maatregelen inhouden. Wij begrijpen dat deze zeer vervelend zijn, maar alleen samen kunnen we de verspreiding van het Corona-virus vertragen. Burgemeester Raymond Vlecken doet dan ook een dringend verzoek aan eenieder: ‘ook als je niet bezorgd bent over je eigen gezondheid, help dan toch mee om te voorkomen dat de verspreiding doorgaat en er problemen voor anderen (kwetsbare personen) ontstaan’.

Maatregelen

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn: 

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. 
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.»
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. 
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Bron: website Veiligheidsregio Zuid-Limburg


Meer informatie

Vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op de website van Rijksoverheid» aangevuld.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg».

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden