HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Vragen over oprit en afrit Buitenring nabij Hoogstraat

Vragen over oprit en afrit Buitenring nabij Hoogstraat (09-05-2018)

Dit item is verlopen op 23-05-2018.

In de tweede helft van april vonden de laatste afrondende werkzaamheden plaats aan de Buitenring op Landgraafs grondgebied. Dit deel van de Buitenring is nu klaar en in gebruik. Uitzondering hierop zijn de nabij de Hoogstraat gelegen oprit richting Brunssum en afrit komende uit Brunssum; deze zijn (nog) niet opengesteld voor verkeer. Omdat wij hierover vragen krijgen, lichten wij graag toe waarom dit zo is.

Alle aansluitingen van de Buitenring zijn ‘volledige’ aansluitingen, dus twee op- en twee afritten. Landgraaf wilde daar geen uitzondering op vormen, mede vanwege de verkeerskundige voordelen. Voordat gestart werd met de realisering van de Buitenring hebben de gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg wel afgesproken om de ‘nieuwe’ bovengenoemde op- en afrit nabij de Hoogstraat al aan te leggen, maar nog niet open te stellen voor verkeer. Het in gebruik nemen van deze op- en afrit wordt afgestemd op de realisering van de Randweg Abdissenbosch. Deze is momenteel in voorbereiding.

Zouden wij deze oprit en afrit van de Buitenring nu al in gebruik nemen, dan betekent dit een enorme toename van de verkeersdrukte op de Nieuwenhagerheidestraat, Hoogstraat, Kantstraat en Grensstraat. Dit is niet wenselijk. De Randweg moet deze verkeerstoename in de dorpskern straks teniet doen. Daarom wordt de ingebruikname van de op- en afrit afgestemd op de aanleg van deze nieuwe Randweg. Dit is in het verleden een bewuste keuze geweest.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden