HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Wat gebeurt er met verleende evenementensubsidies?

Wat gebeurt er met verleende evenementensubsidies? (22-04-2020)

Karretjes Cranenbroek

Op dinsdag 21 april heeft het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf een besluit genomen over hoe om te gaan met subsidies die verleend zijn voor evenementen, die door de coronacrisis op dit moment niet door kunnen gaan.  Er zijn 3 mogelijkheden die hieronder nader worden toegelicht.

Wethouder Freed Janssen geeft aan dat het college op deze manier de (financiële) pijn wil verzachten: “Dat prachtige evenementen, die met veel inzet en passie georganiseerd worden, niet doorgaan, is hard, teleurstellend en verdrietig. Dat gevoel kun je bij niemand zomaar wegnemen. Woorden schieten daarbij tekort. Met dit besluit proberen wij in elk geval bij de organisatoren van de evenementen de pijn te verzachten.”

Vooralsnog geldt er een verbod op vergunning- en meldingsplichtige evenementen tot 1 september 2020. Voor een aantal evenementen, die in deze periode zouden plaatsvinden, is reeds een evenementensubsidie verleend. Hoe gaan wij hiermee om?

Er kunnen 3 situaties ontstaan:

  1. Het evenement wordt op een later moment alsnog georganiseerd.
  2. Het evenement gaat niet door, maar er zijn al kosten gemaakt.
  3. Het evenement gaat niet door en er zijn geen kosten gemaakt.

​Het college van B&W heeft deze driedeling aangehouden en besloten om tot 1 september (of zolang als het verbod ingevolge Covid-19 virus voortduurt), de volgende gedragslijn aan te houden:

  1. Het evenement wordt op een later moment alsnog georganiseerd: Indien hiervoor wordt gekozen, blijft de verstrekte subsidie beschikbaar voor hetzelfde evenement op een nieuwe datum binnen één jaar na afloop van de maatregelen.
  2. Het evenement gaat niet door, maar er zijn al kosten gemaakt: In deze situatie worden de gemaakte kosten tot het maximum van de verstrekte subsidie vergoed. Indien binnen één jaar na afloop van de maatregelen hetzelfde evenement opnieuw wordt georganiseerd, worden deze reeds eerder gemaakte kosten niet opnieuw gesubsidieerd.
  3. Het evenement gaat niet door en er zijn geen kosten gemaakt: Indien het evenement niet op een later moment alsnog wordt georganiseerd en er zijn geen kosten gemaakt, dan moet de gehele subsidie worden terugbetaald.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden