HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Weekmarkt gaat door

Weekmarkt gaat door (18-03-2020)

Weekmarkt gaat door

Op dit moment zien wij (nog) geen reden om de kleinschalige weekmarkten in onze dorpskernen niet door te laten gaan. U kunt hier, net als in de supermarkt, uw boodschappen doen. Het is niet toegestaan om ter plaatste iets te nuttigen.

Wij treffen wel maatregelen om de veiligheid van zowel de marktmensen als de bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen. Wij zorgen ervoor dat de kramen verder uit elkaar komen te staan en de looproutes worden verbreed. Er zijn geen proeverijen van versproducten. Er vindt alleen zogenaamde loketverkoop plaats. Dat wil zeggen dat er geen zitgelegenheden of statafels zijn.

Ook vragen wij aan u, als bezoeker van de markt, om een aantal zaken in acht te nemen:

  • Vermijd drukte
  • Zorg dat u minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Attendeer ook anderen hierop als het druk is
  • Heeft u klachten, blijf dan thuis en laat eventueel iemand anders uw boodschappen doen
  • Valt u binnen de zogenaamde risicogroepen, laat dan iemand anders uw boodschappen halen
  •  Voorkom handcontact en gebruik zoveel mogelijk de pinpas voor betalingen

Mocht blijken dat wij niet kunnen voldoen aan de veiligheidsmaatregelen die door het kabinet zijn opgelegd of dat wij inschatten dat de veiligheid van de marktmensen en bezoekers in het geding komt, dan zijn wij bevoegd en genoodzaakt om te handhaven op basis van de afgegeven noodverordening.

Wij begrijpen dat wij veel van u vragen. Maar laten we met elkaar deze moeilijke tijd doorkomen en een beetje voor elkaar zorgen.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden