HOME  |  Over Landgraaf  |  Nieuws  |  Werken aan veilige bossen

Werken aan veilige bossen (02-10-2019)

Dit item is verlopen op 30-10-2019.

Het klimaat in Nederland verandert. Dat merkt iedereen. De laatste twee jaar gaat de klimaatverandering echter zó snel dat deze de duurzame instandhouding van de bossen van de gemeente Landgraaf ernstig bedreigt.

Droogte

De problemen worden veroorzaakt door het langdurig uitblijven van neerslag, in combinatie met bijzonder hoge temperaturen. Daardoor wordt de groeiplaats van de bossen zó droog dat oude bomen, die zich voorheen gezond hebben kunnen ontwikkelen, afsterven. Het zijn vooral beuken die het op dit moment niet redden. Ook andere boom- en struiksoorten sterven door de droogte af of worden erdoor bedreigd.

Eerste actie 

Als eerste actie worden dit jaar en in 2020 de risico- en attentiebomen gemarkeerd. Vanwege de veiligheid worden risicobomen zo snel mogelijk aangepakt. De bossen blijven tijdens de werkzaamheden veilig toegankelijk maar u gaat zeker iets van de extra activiteiten merken. Tot en met de winter van 2020 worden over alle bossen dode en gevaarlijke bomen geveld.

Tweede actie 

Als tweede actie gaat de stichting Bosbeheer Landgraaf in samenwerking met bosbouwkundig bureau Buiting Advies een plan ontwikkelen om onze gemeentelijke bossen klimaat bestendiger te maken. Dit plan gaat een behoorlijke impact op de bossen hebben. Delen van het bos worden omgevormd naar bossen met een boomsoortensamenstelling die beter aangepast is aan het veranderende klimaat. Naast onze veiligheid nu is het belangrijk om gezonde bossen door te geven aan de volgende generaties.

De actuele planning en nieuwe informatie vindt u bij project: 'Werken aan veilige bossen'. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden