HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen

Projecten en plannen

 • Aanpak wateroverlast Dr. Nolensstraat, Dr. Schaepmanstraat, Mauritslaan en Aalbersestraat

  Op 23 juni 2016 teisterde een ernstig noodweer Landgraaf. In hele korte tijd is zoveel neerslag gevallen, dat het riool de neerslag niet kon verwerken. Op veel locaties stonden straten blank en liepen kelders onder water. Een van deze locaties is Dr. Nolenstraat/Schaepmansstraat.

  Lees verder
 • Buitenring Parkstad Limburg

  Het project Buitenring Parkstad Limburg heeft tot doel de regio beter bereikbaar te maken door de realisatie van een volledige ringweg rondom Parkstad Limburg.

  Lees verder
 • Oude Markt Waubach

  In het centrum van Ubach over Worms, op de 'nieuwe markt', heeft de gemeente in samenwerking met haar partners een aantal appartementen, parkeerplaatsen en winkelruimte gerealiseerd. 

  Lees verder
 • Randweg Abdissenbosch

  De Randweg Abdissenbosch is een nieuw te realiseren weg ten noorden van de wijken Parkheide en Abdissenbosch, grotendeels op de plaats van de bestaande Abdissenboschweg.

  Lees verder
 • Reconstructie Rimburgerweg

  Wij gaan de Rimburgerweg inrichten conform de richtlijnen, die voor 30km-wegen gelden. Daarnaast bestaat dan meteen de mogelijkheid om de bestaande parkeerstrook, die te smal is, te verbreden.

  Lees verder
 • Rioolverruiming Vlekkenkamp, Aan de Beuk, Kaalweg en Helseviersweg

  In het eerste half jaar 2018 vinden er rioolwerkzaamheden plaats aan de Vlekkenkamp, Aan de Beuk, Kaalweg en Helseviersweg/Voortstraat.

  Lees verder
 • Slot Schaesberg

  Tot een paar jaar geleden lagen het kasteel, de hoeve en de landerijen van slot Schaesberg er verwaarloosd bij. Nu wordt er echter gezamenlijk actie ondernomen om een waardevol stuk historie te behouden.

  Lees verder
 • Villapark De Bousberg

  In Villapark De Bousberg worden luxe vrijstaande woningen gerealiseerd. Wonen in het villapark betekent wonen op de mooiste locatie in Zuid-Limburg aan de rand van de Brunsummerheide. De natuur komt letterlijk tot aan uw deur. Wonen en genieten betekenen hier hetzelfde.

  Lees verder
 • Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg

  De provincie Limburg heeft plannen gemaakt voor de aanpak van een aantal wijken in Zuid-Limburg (Parkstad Limburg). Het doel is behouden en verbeteren van de kwaliteit van wonen. Binnen Parkstad Limburg maken vijf wijken deel uit van deze Limburgse Wijkenaanpak. Nieuwenhagen met toevoeging van Lichtenberg is één van deze vijf wijken.

  Lees verder
 • Willem Dreesstraat - rioolvervanging en wegreconstructie

  We gaan het riool in de Willem Dreesstraat vervangen door een volledig nieuw riool. Daarbij wordt ook de weginrichting volledig nieuw aangelegd. De planning is om rond maart 2019 te starten met de feitelijke werkzaamheden.

  Lees verder
 • Abdissenbosch - maak de buurt toekomstbestendig!

  De gemeente Landgraaf werkt samen met HEEMwonen en de inwoners van Abdissenbosch aan een plan om de buurt toekomstbestendig te maken.

  Lees verder
 • IBA Parkstad

  Gemeente Landgraaf heeft samen met de andere Parkstadgemeenten en de Provincie Limburg in oktober 2013 besloten een IBA te starten. 

  Lees verder
 • Project Energie Bespaar Garantie

  De gemeente Landgraaf start binnenkort het pilotproject: 'Energie Bespaar Garantie gemeente Landgraaf'. Wilt u meer comfort in uw huis en geld besparen dan is dit project de ideale oplossing voor u!

  Lees verder
 • Reconstructie kruispunt Vogelzankweg-Rietveldstraat

  De gemeente Landgraaf gaat in de loop van 2018 de voorrang op het kruispunt Vogelzankweg - Rietveldstraat wijzigen. Omwonenden worden uiteraard persoonlijk geïnformeerd.

  Lees verder
 • Rioolreconstructie Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat

  In de Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat gaat de gemeente het riool vernieuwen. Daarnaast worden alle vuilwater huisaansluitingen vervangen en regenwater afgekoppeld.

  Lees verder
 • Schanserweg, Apollolaan en Jagerspad - aanleg buffers

  De gemeente gaat 3 nieuwe regenwaterbuffers aanleggen.

  Lees verder
 • Verkeersveiligheidmaatregelen basisschool Op Gen Hei

  Bij de aanvang en het einde van de schooldag ontstaan rondom basisschool Op Gen Hei regelmatig verkeerssituaties die niet wenselijk zijn. Samen met de school en buurtbewoners zoeken wij naar een oplossing om de verkeersproblemen, die zich vooral voor de ingang van het schoolplein aan de Oude Landgraaf afspelen, aan te pakken.

  Lees verder
 • Wegonderhoud Marshallstraat, Mansholtstraat en Briandstraat (tussen de Schumanstraat en Marshallstraat)

  Begin april starten wij met het onderhoud van de wegverharding van de Marshallstraat, Mansholtstraat en Briandstraat (tussen de Schumanstraat en Marshallstraat). Onderstaand vindt u informatie over de werkzaamheden.
  Meer informatie over de wegafsluitingen en de daarmee gepaard gaande gevolgen vindt u op de verkeershinder-pagina.

  Lees verder
 • Wijkontwikkelingsplan Schaesberg

  Het Wijkontwikkelingsplan Schaesberg is in juni 2015 door de gemeenteraad van Landgraaf vastgesteld. Het is het derde en laatste wijkontwikkelingsplan voor de gemeente Landgraaf. Hiermee is in alle delen van de gemeente een wijkontwikkelingsplan van toepassing.

  Lees verder
 • Zonnepanelenproject Parkstad

  Na het succesvolle zonnepanelenproject van de gemeente Landgraaf (eind 2014) hebben de acht Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) in 2016 besloten dat voorbeeld te volgen en als stadsregio Parkstad Limburg gezamenlijk het zonnepanelenproject Parkstad te starten. 

  Lees verder

Bezoekadres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Meer contact- en openingstijden