HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen

Projecten en plannen

 • Aanpak achterstallig onderhoud bomen

  In 2017 heeft de raad van de gemeente Landgraaf besloten om budget beschikbaar te stellen om in 2018 en 2019 achterstallig onderhoud aan bomen weg te werken.

  Lees verder
 • Aartshertogenstraat en Armadastraat - groot wegonderhoud

  De Aartshertogenstraat en Armadastraat krijgen een groot wegonderhoud: de rijbaan wordt opnieuw geasfalteerd en de trottoirs/trottoirbanden vernieuwd. In de Aartshertogenstraat richten we de weg anders in en treffen we enkele verkeersmaatregelen. Doel: het creëren van extra parkeerplaatsen en meer ruimte zodat auto’s, fietsers en voetgangers elkaar niet hinderen.

  Lees verder
 • Buitenring Parkstad Limburg

  Het project Buitenring Parkstad Limburg heeft tot doel de regio beter bereikbaar te maken door de realisatie van een volledige ringweg rondom Parkstad Limburg.

  Lees verder
 • Levensbomenbos Bert Janssenpark

  In het Bert Janssenpark realiseren wij een levensbomenbos. In dit bos kunnen 36 inwoners van Landgraaf een boom adopteren en planten ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis zoals een huwelijk, geboorte of overlijden. Een boom die een speciale herinnering levend houdt. 

  Lees verder
 • Project Energie Bespaar Garantie

  De gemeente Landgraaf start binnenkort het pilotproject: 'Energie Bespaar Garantie gemeente Landgraaf'. Wilt u meer comfort in uw huis en geld besparen dan is dit project de ideale oplossing voor u!

  Lees verder
 • Reconstructie Rimburgerweg

  Wij gaan de Rimburgerweg inrichten conform de richtlijnen, die voor 30km-wegen gelden. Daarnaast bestaat dan meteen de mogelijkheid om de bestaande parkeerstrook, die te smal is, te verbreden.

  Lees verder
 • Rioolverruiming Vlekkenkamp, Aan de Beuk, Kaalweg en Helseviersweg

  In 2018 vinden er rioolwerkzaamheden plaats aan de Vlekkenkamp, Aan de Beuk, Kaalweg en Helseviersweg/Voortstraat.

  Lees verder
 • Slot Schaesberg

  Tot een paar jaar geleden lagen het kasteel, de hoeve en de landerijen van slot Schaesberg er verwaarloosd bij. Nu wordt er echter gezamenlijk actie ondernomen om een waardevol stuk historie te behouden.

  Lees verder
 • Villapark De Bousberg

  In Villapark De Bousberg worden luxe vrijstaande woningen gerealiseerd. Wonen in het villapark betekent wonen op de mooiste locatie in Zuid-Limburg aan de rand van de Brunsummerheide. De natuur komt letterlijk tot aan uw deur. Wonen en genieten betekenen hier hetzelfde.

  Lees verder
 • Wijkontwikkelingsplan Schaesberg

  Het Wijkontwikkelingsplan Schaesberg is in juni 2015 door de gemeenteraad van Landgraaf vastgesteld. Het is het derde en laatste wijkontwikkelingsplan voor de gemeente Landgraaf. Hiermee is in alle delen van de gemeente een wijkontwikkelingsplan van toepassing.

  Lees verder
 • Windpark Abdissenbosch

  NPG Energy » heeft bij de gemeente Landgraaf een verzoek ingediend op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, tegenwoordig bekend als Het Kreupelbusch, een zonnepark te realiseren. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland. 

  Wij willen onder voorwaarden, meewerken aan dit project. Het project moet vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen.

  Lees verder
 • Zonnepark Abdissenbosch

  Bodemzorg Limburg » heeft bij de gemeente Landgraaf een verzoek ingediend op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, tegenwoordig bekend als Het Kreupelbusch, een zonnepark te realiseren. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland.

  Wij willen onder voorwaarden, meewerken aan dit project. Het project moet vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen.

  Lees verder
 • Aanpak wateroverlast Dr. Nolensstraat, Dr. Schaepmanstraat, Mauritslaan en Aalbersestraat

  Op 23 juni 2016 teisterde een ernstig noodweer Landgraaf. In hele korte tijd is zoveel neerslag gevallen, dat het riool de neerslag niet kon verwerken. Op veel locaties stonden straten blank en liepen kelders onder water. Een van deze locaties is Dr. Nolenstraat/Schaepmansstraat.

  Lees verder
 • Abdissenbosch - maak de buurt toekomstbestendig!

  De gemeente Landgraaf werkt samen met HEEMwonen en de inwoners van Abdissenbosch aan een plan om de buurt toekomstbestendig te maken.

  Lees verder
 • IBA Parkstad

  Gemeente Landgraaf heeft samen met de andere Parkstadgemeenten en de Provincie Limburg in oktober 2013 besloten een IBA te starten. 

  Lees verder
 • Oude Markt Waubach

  In het centrum van Ubach over Worms, op de 'nieuwe markt', heeft de gemeente in samenwerking met haar partners een aantal appartementen, parkeerplaatsen en winkelruimte gerealiseerd. 

  Lees verder
 • Randweg Abdissenbosch

  De Randweg Abdissenbosch is een nieuw te realiseren weg ten noorden van de wijken Parkheide en Abdissenbosch, grotendeels op de plaats van de bestaande Abdissenboschweg.

  Lees verder
 • Rioolreconstructie Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat

  In de Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat vernieuwt de gemeente het riool. Daarnaast worden alle vuilwater huisaansluitingen vervangen en regenwater afgekoppeld.

  Lees verder
 • Rotonde Einsteinstraat- Minckelerstraat

  Op de kruising Einsteinstraat - Minckelerstraat gaan wij in de 2e helft van 2019 een rotonde aanleggen. Hiertoe is besloten naar aanleiding van de resultaten van de verkeerstoets die is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure die wij hebben gevoerd voor de uitbreiding van Van Cranenbroek.

  Lees verder
 • Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske - aanpak wateroverlast

  De gemeente Landgraaf werkt hard aan het oplossen van een aantal knelpunten op het gebied van wateroverlast. Ook in de straten Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske wordt gezocht naar een oplossing. Dit doen we samen met de bewoners van deze straten. 

  Lees verder
 • Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg

  De provincie Limburg heeft plannen gemaakt voor de aanpak van een aantal wijken in Zuid-Limburg (Parkstad Limburg). Het doel is behouden en verbeteren van de kwaliteit van wonen. Binnen Parkstad Limburg maken vijf wijken deel uit van deze Limburgse Wijkenaanpak. Nieuwenhagen met toevoeging van Lichtenberg is één van deze vijf wijken.

  Lees verder
 • Willem Dreesstraat - rioolvervanging en wegreconstructie

  We gaan het riool in de Willem Dreesstraat vervangen door een volledig nieuw riool. Daarbij wordt ook de weginrichting volledig nieuw aangelegd. De planning is om rond maart 2019 te starten met de feitelijke werkzaamheden.

  Lees verder
 • Zonnepanelenproject Parkstad

  Na het succesvolle zonnepanelenproject van de gemeente Landgraaf (eind 2014) hebben de acht Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) in 2016 besloten dat voorbeeld te volgen en als stadsregio Parkstad Limburg gezamenlijk het zonnepanelenproject Parkstad te starten. 

  Lees verder

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden