HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen

Projecten en plannen

 • Aanpak wateroverlast Dr. Nolensstraat, Dr. Schaepmanstraat, Mauritslaan en Aalbersestraat

  Op de Dr. Nolenstraat/Schaepmansstraat treft de gemeente een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat wateroverlast in de toekomst niet meer voorkomt. In onderstaande overzichtstekening zijn de locaties aangegeven waar wij maatregelen uitvoeren.

  Lees verder
 • Abdissenbosch - maak de buurt toekomstbestendig!

  De gemeente Landgraaf werkt samen met HEEMwonen en de inwoners van Abdissenbosch aan een plan om de buurt toekomstbestendig te maken.

  Lees verder
 • Buitenring Parkstad Limburg (openstelling op- en afrit Hoogstraat)

  Op Landgraafs grondgebied zijn de werkzaamheden aan de buitenring afgerond. Vanaf 28 juni zijn de noordelijke op-en afrit bij de Hoogstraat bij wijze van proef opengesteld voor het verkeer. 

  Lees verder
 • De Dormig

  In het kader van de aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag zijn en worden maatregelen getroffen in de buurt de Dormig. Vanwege de grootte van het projectgebied is het project verdeeld in 5 fases. In de onderstaande documenten wordt u per fase geïnformeerd over wat er uitgevoerd is en wat wij gaan uitvoeren. Tot slot treft u een situatietekening aan waarop de gebieden per fase staan ingetekend. Nieuwe informatie verwerken wij op deze projectpagina.

  Lees verder
 • Heerlenseweg - herinrichting

  De gemeente Landgraaf is gestart met de eerste voorbereidingen voor de herinrichting van de Heerlense weg. Op deze projectpagina vindt u meer informatie.

  Lees verder
 • Leisure Lane

  Zes Limburgse gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld), de Provincie Limburg en IBA Parkstad hebben de handen in elkaar geslagen: zij werken samen aan een nieuwe toeristische fietsroute in Parkstad. Deze 26 km lange Leisure Lane is een bijzondere en hoogwaardige langzaamverkeersroute die door het stedelijk gebied van Parkstad Limburg gaat lopen.

  Lees verder
 • Lichtenberg: groot onderhoud wegen

  In week 10 starten wij met het groot onderhoud van de wegen in de wijk Lichtenberg. De werkzaamheden duren tot eind oktober. 

  Lees verder
 • Randweg Abdissenbosch

  De Randweg Abdissenbosch is een nieuw te realiseren weg ten noorden van de wijken Parkheide en Abdissenbosch, grotendeels op de plaats van de bestaande Abdissenboschweg.

  Lees verder
 • Rioolreconstructie Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat

  In de Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat heeft de gemeente het riool vernieuwd, alle vuilwater huisaansluitingen vervangen en regenwater afgekoppeld.

  Lees verder
 • Slot Schaesberg

  Tot een paar jaar geleden lagen het kasteel, de hoeve en de landerijen van slot Schaesberg er verwaarloosd bij. Nu wordt er echter gezamenlijk actie ondernomen om een waardevol stuk historie te behouden.

  Lees verder
 • Superlocal - Super Circular Estate

  In Bleijerheide (gemeente Kerkrade) wordt het gebied van de hoogbouwflats omgevormd tot een wijk die klaar is voor de toekomst. Materialen uit het gebied worden zoveel mogelijk hergebruikt in het gebied zelf. Er komen woningen en verschillende typen appartementen en een gesloten waterkringloop. De openbare ruimte wordt ingericht naar het thema duurzaamheid van het gebied. 

  Lees verder
 • Werken aan veilige bossen

  Het klimaat in Nederland verandert. Dat merkt iedereen. De laatste twee jaar gaat de klimaatverandering echter zó snel dat deze de duurzame instandhouding van de bossen van de gemeente Landgraaf ernstig bedreigt.

  Lees verder
 • Wijkontwikkelingsplan Schaesberg

  Het Wijkontwikkelingsplan Schaesberg is in juni 2015 door de gemeenteraad van Landgraaf vastgesteld. Het is het derde en laatste wijkontwikkelingsplan voor de gemeente Landgraaf. Hiermee is in alle delen van de gemeente een wijkontwikkelingsplan van toepassing.

  Lees verder
 • Zonnepanelenproject Parkstad

  Na het succesvolle zonnepanelenproject van de gemeente Landgraaf (eind 2014) hebben de acht Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) in 2016 besloten dat voorbeeld te volgen en als stadsregio Parkstad Limburg gezamenlijk het zonnepanelenproject Parkstad te starten. 

  Lees verder
 • Aartshertogenstraat en Armadastraat - groot wegonderhoud

  De Aartshertogenstraat en Armadastraat krijgen een groot wegonderhoud: de rijbaan wordt opnieuw geasfalteerd en de trottoirs/trottoirbanden vernieuwd. In de Aartshertogenstraat richten we de weg anders in en treffen we enkele verkeersmaatregelen. Doel: het creëren van extra parkeerplaatsen en meer ruimte zodat auto’s, fietsers en voetgangers elkaar niet hinderen.

  Lees verder
 • Achterstallig onderhoud bomen - duurzame aanpak wortelopdruk bomen

  De laatste jaren zien we steeds vaker dat boomwortels door wortelopdruk verhardingen kapot maken. Als korte-termijn oplossing kunnen we de probleemwortels verwijderen en de verharding repareren. Dit biedt echter geen oplossing voor de lange termijn en het verwijderen van wortels is niet goed voor de conditie van de boom. Voor locaties waar bomen door worteloverlast een terugkerend risico vormen, hebben we daarom gekozen voor een grootschalige en duurzame aanpak.

  Lees verder
 • Bushaltes Moltweg

  Bij het Jan de Witplein liggen de op- en uitstapplaatsen voor de lijnbussen momenteel op de rijbaan van de Moltweg. Voor de verkeersveiligheid is het beter dat bussen op een drukke ontsluitingsweg zoals de Moltweg de reizigers in haltehavens kunnen laten op- en uitstappen.

  Lees verder
 • Einsteinstraat: realiseren voorsorteervak voor Minli

  Op maandag 12 augustus zijn wij, in het kader van de verkeersveiligheid, gestart met het realiseren van een voorsorteervak met middengeleiders op de Einsteinstraat ter hoogte van Minli. Ook verplaatsen wij de bebouwde kom-grens en verlagen we ter plaatse de snelheidslimiet tot 50 km/h.

  Lees verder
 • IBA Parkstad

  Gemeente Landgraaf heeft samen met de andere Parkstadgemeenten en de Provincie Limburg in oktober 2013 besloten een IBA te starten. 

  Lees verder
 • Levensbomenbos Bert Janssenpark

  In het Bert Janssenpark realiseren wij een levensbomenbos. In dit bos kunnen 36 inwoners van Landgraaf een boom adopteren en planten ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis zoals een huwelijk, geboorte of overlijden. Een boom die een speciale herinnering levend houdt. 

  Lees verder
 • Oude Markt Waubach

  In het centrum van Ubach over Worms, op de 'nieuwe markt', heeft de gemeente in samenwerking met haar partners een aantal appartementen, parkeerplaatsen en winkelruimte gerealiseerd. Daarnaast werkt de gemeente, samen met burgers en ondernemers, keihard momenteel keihard aan de herinrichting van de 'oude markt'.

  Lees verder
 • Reconstructie Rimburgerweg (uitgesteld tot najaar 2020)

  Wij gaan de Rimburgerweg inrichten conform de richtlijnen, die voor 30km-wegen gelden. Daarnaast bestaat dan meteen de mogelijkheid om de bestaande parkeerstrook, die te smal is, te verbreden.

  Lees verder
 • Rotonde Einsteinstraat- Minckelerstraat

  Op de kruising Einsteinstraat - Minckelerstraat gaan wij in de 2e helft van 2019 een rotonde aanleggen. Hiertoe is besloten naar aanleiding van de resultaten van de verkeerstoets die is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure die wij hebben gevoerd voor de uitbreiding van Van Cranenbroek.

  Lees verder
 • Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske - aanpak wateroverlast

  De gemeente Landgraaf werkt hard aan het oplossen van een aantal knelpunten op het gebied van wateroverlast. Ook in de straten Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske wordt gezocht naar een oplossing. Dit doen we samen met de bewoners van deze straten. 

  Lees verder
 • Villapark De Bousberg

  In Villapark De Bousberg worden luxe vrijstaande woningen gerealiseerd. Wonen in het villapark betekent wonen op de mooiste locatie in Zuid-Limburg aan de rand van de Brunsummerheide. De natuur komt letterlijk tot aan uw deur. Wonen en genieten betekenen hier hetzelfde.

  Lees verder
 • Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg

  De provincie Limburg heeft plannen gemaakt voor de aanpak van een aantal wijken in Zuid-Limburg (Parkstad Limburg). Het doel is behouden en verbeteren van de kwaliteit van wonen. Binnen Parkstad Limburg maken vijf wijken deel uit van deze Limburgse Wijkenaanpak. Nieuwenhagen met toevoeging van Lichtenberg is één van deze vijf wijken.

  Lees verder
 • Windpark Abdissenbosch

  Enovos Green Power » (voorheen NPG Energy) heeft bij de gemeente Landgraaf een verzoek ingediend op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, tegenwoordig bekend als Het Kreupelbusch, een zonnepark te realiseren. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland. 

  Wij willen onder voorwaarden, meewerken aan dit project. Het project moet vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen.

  Lees verder
 • Zonnepark Abdissenbosch

  Bodemzorg Limburg » heeft bij de gemeente Landgraaf een verzoek ingediend op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, tegenwoordig bekend als Het Kreupelbusch, een zonnepark te realiseren. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland.

  Wij willen onder voorwaarden, meewerken aan dit project. Het project moet vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen.

  Lees verder

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden