HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Aanpak achterstallig onderhoud bomen

Aanpak achterstallig onderhoud bomen

In 2017 heeft de raad van de gemeente Landgraaf besloten om budget beschikbaar te stellen om in 2018 en 2019 achterstallig onderhoud aan bomen weg te werken.

Aanleiding

In de afgelopen jaren hebben wij in toenemende mate geconstateerd dat boomwortels door wortelopdruk verhardingen kapot maken. Een korte-termijn oplossing is het verwijderen van de probleemwortels en het plaatselijk opnieuw bestraten van de verharding. Dit biedt echter geen oplossing voor de lange termijn. Daarnaast heeft het verwijderen van wortels ook een impact op de conditie van de boom zelf.

Voor locaties waar bomen door worteloverlast een terugkerend risico vormen, hebben wij gekozen voor een grootschalige en duurzame aanpak.

Locaties

Nieuwenhagen:

 • Quaedvlieglaan
 • Lemperslaan
 • Baron de Rosenlaan
 • Verdistraat

Schaesberg:

 • Baanstraat
 • Honigmannstraat

Ubach over Worms:

 • Van Doesburglaan
 • Wilsstraat
 • Gravenweg
 • De Toren
 • Eikehof
 • Elzehof
 • Spaarweiden
 • De Tichel

Wat gaan wij doen?

Wij kiezen voor een duurzame oplossing op bovengemelde locaties. Dit betekent dat wij hier de 'oude' bomen verwijderen en nieuwe bomen planten, dit met aandacht voor de juiste groeiomstandigheden. Hierbij is het belangrijk om goede mogelijkheden te creëren voor de ontwikkeling van boomwortels door het toepassen van grondverbetering op de plantlocaties. 

Ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, vormen hierin vaak een beperkende factor.  Is dit het geval, dan achten wij het nodig om het boomtype aan te passen aan de doorwortelbare ruimte en/of de standplaats te wijzigen om een duurzame aanplant te realiseren. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden