HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Aanpak wateroverlast Dr. Nolensstraat, Dr. Schaepmanstraat, Mauritslaan en Aalbersestraat

Aanpak wateroverlast Dr. Nolensstraat, Dr. Schaepmanstraat, Mauritslaan en Aalbersestraat

Op de Dr. Nolenstraat/Schaepmansstraat treft de gemeente een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat wateroverlast in de toekomst niet meer voorkomt. In onderstaande overzichtstekening zijn de locaties aangegeven waar wij maatregelen uitvoeren.

Maatregelen:

  • het aanbrengen van een buffer in de groenstrook nabij de kruising Dr. Nolensstraat-Mauritslaan
  • de buffer en het voetpad in het Moltbos herstellen en optimaliseren
  • het optimaliseren van het bestaand riool in de Dr. Nolensstraat
  • het verlagen van de Dr. Schaepmanstraat zodat het water geleid wordt richting de Kakertsweg.

Op dit moment moet alleen de deklaag nog worden aangebracht. Dit gebeurt in week 35 of 36, afhankelijk van de planning van onze aannemer. De wegen zijn allemaal open. Als de aannemer de deklaag asfalteert, dan sluiten we de Dr. Nolenstraat en Dr. Schaepmanstraat tijdelijk af. Er wordt dan een omleidingsroute ingesteld.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden