HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Aanpassen kruispunten Parkheide

Aanpassen kruispunten Parkheide

Enkele kruispunten in de wijk Parkheide hebben nog niet de uiterlijke kenmerken van een gelijkwaardige kruispunt. In het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 2017 is het project ‘verfijning 30 km zones’ opgenomen. In het project worden de kruispunten gelegen aan de Gravenweg, Gank, Veeweg en Van Doesburglaan gereconstrueerd. 

Van deze kruispunten worden de klinkerverhardingen in de zijwegen verwijderd, de wegdekhoogte verlaagd en voorzien van asfalt. Hiermee worden de gelijkwaardigheid van het kruispunt benadrukt en worden onduidelijke (voorrangs)situaties voorkomen. Uiteraard worden niet alle kruispunten tegelijk aangepakt.

Aannemersbedrijf Kurvers voert de werkzaamheden voor ons uit. Zij plaatsen aankondigingsborden zodra exact bekend is wanneer de uitvoering start. We verwachten dat dit ongeveer 2 weken na de bouwvak zal zijn.

Bekijk de uitvoeringstekening in de onderstaande documenten. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden