HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Aartshertogenstraat en Armadastraat - groot wegonderhoud

Aartshertogenstraat en Armadastraat - groot wegonderhoud

De Aartshertogenstraat en Armadastraat krijgen een groot wegonderhoud: de rijbaan wordt opnieuw geasfalteerd en de trottoirs/trottoirbanden vernieuwd. In de Aartshertogenstraat richten we de weg anders in en treffen we enkele verkeersmaatregelen. Doel: het creëren van extra parkeerplaatsen en meer ruimte zodat auto’s, fietsers en voetgangers elkaar niet hinderen.

Samen met bewoners hebben we gewerkt aan het schetsontwerp. Dit hebben wij vervolgens 'vertaald' naar een definitief ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit definitief ontwerp op 6 november 2018 vastgesteld. 

Op dit moment wordt het definitief ontwerp nader uitgewerkt tot bestektekeningen. Wij streven er naar om het project begin 2019 uit te voeren.

In onderstaande pdf''s vindt u zowel het schetsontwerp als het definitief ontwerp.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden