HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Abdissenbosch - maak de buurt toekomstbestendig!

Abdissenbosch - maak de buurt toekomstbestendig!

De gemeente Landgraaf werkt samen met HEEMwonen en de inwoners van Abdissenbosch aan een plan om de buurt toekomstbestendig te maken.

In dit kader heeft een aantal bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Een van deze bijeenkomsten was erop gericht om van de bewoners te horen wat in de buurt speelt, waar behoefte aan is en of zij mogelijkheden zien om de buurt toekomstbestendig te maken. Er waren 4 thematafels:

 • groen
 • parkeren
 • verduurzaming
 • wonen

In deze bijeenkomst hebben wij ontzettend veel informatie gekregen van de bewoners. Deze informatie hebben wij samengevat en met de bewoners besproken op 22 januari 2018. De presentatie van die avond vindt u in onderstaand document.

werkgroepen

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 22 januari hebben wij voorgesteld om, aan de hand van 3 thema's (groen, parkeren en wonen), werkgroepen te vormen waarin wij alle gekregen input verder gaan uitwerken en vormgeven. Het thema verduurzaming van de huurwoningen wordt door HEEMwonen met de huurders apart opgenomen. Op deze manier willen wij komen tot een mooi eindplan voor Abdissenbosch dat samen met de bewoners is gemaakt.

Voortgang werkgroepen

 • 16 april 2018: 1e bijeenkomst werkgroepen
  Op maandag 16 april vond de eerste bijeenkomst van de werkgroepen plaats. In 3 werkgroepen hebben wij gezamenlijk nagedacht over de 3 thema’s. In iedere werkgroep is hard gewerkt en er zijn veel ideeën en suggesties op tafel gekomen. Deze worden/zijn verder onderzocht.
   
 • 25 juni 2018: peilavond parkeerplaatsen
  Naar aanleiding van de 1e bijeenkomst van de werkgroepen hebben wij op 25 juni een peilavond gehouden voor de bewoners van de Kapittelstraat-deel Abdissenlaan. Insteek was om te vragen of bewoners een stukje tuin wilden afstaan voor het herinrichten van de straat en het daarmee kunnen toevoegen van parkeerplaatsen. Tijdens deze avond bleek dat de meeste bewoners hier weinig voor voelden. Daarom wordt dit plan vanuit de 'werkgroep verkeer' ook niet verder uitgewerkt.
   
 • 2 juli 2018: 2e bijeenkomst werkgroepen
  Op 2 juli zijn de werkgroepen voor de 2e keer bijgekomen. Het gemaakte huiswerk voor de 3 thema’s is toegelicht en uitgebreid besproken. De gemeente en HEEMwonen waren verheugd om te constateren dat er een aantal nieuwe deelnemers aanwezig was. De resultaten van deze bijeenkomst en het nieuwe huiswerk dat wij hebben gekregen, lichten wij na de zomervakantie toe in een nieuwe buurtbijeenkomst. Bewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
   
 • 22 oktober 2018
  Op deze avond heeft de gemeente samen met HEEMwonen de 4 thema's verder toegelicht. De presentatie vindt u in onderstaande pdf.
  Er is 1 ideale locatie gevonden voor het realiseren van een klein aantal levensloopbestendige woningen. De gemeente en HEEMwonen gaan nu een bouwplan voor deze locatie verder uitwerken.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden