HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Achterstallig onderhoud bomen - duurzame aanpak wortelopdruk bomen

Achterstallig onderhoud bomen - duurzame aanpak wortelopdruk bomen

De laatste jaren zien we steeds vaker dat boomwortels door wortelopdruk verhardingen kapot maken. Als korte-termijn oplossing kunnen we de probleemwortels verwijderen en de verharding repareren. Dit biedt echter geen oplossing voor de lange termijn en het verwijderen van wortels is niet goed voor de conditie van de boom. Voor locaties waar bomen door worteloverlast een terugkerend risico vormen, hebben we daarom gekozen voor een grootschalige en duurzame aanpak.

Wat gaan wij doen?

We gaan de 'oude' bomen verwijderen en nieuwe bomen planten, met aandacht voor de juiste ‘groeiomstandigheden’. Hierbij is het belangrijk om ruimte te creëren om boomwortels goed te laten groeien; het groeivak voor de boom wordt vergroot en gevuld met boomgranulaat en bomengrond. Ook maken we een luchtkanaal om de wortels te voorzien van zuurstof, voorzien wij verharde delen van een goede fundering en plaatsen we een wortelscherm ter bescherming van kabels en leidingen.

Keuze voor locaties

Alle wortelopdruk hebben wij in beeld gebracht en in een prioriteiten c.q. urgentielijst gezet. Hierbij kijken wij ook of we de aanpak van de locatie kunnen meenemen binnen geplande reconstructie-/herinrichtingsprojecten. Daarnaast zoeken we bij de keuze en planning zoveel mogelijk aansluiting bij het geplande wegonderhoud.

De komende jaren pakken wij elke locatie planmatig aan. Uiteraard doen wij dit in nauw overleg met de bewoners van de straten. Hun inbreng vinden wij heel belangrijk. Zij weten als geen ander waar mogelijke knelpunten en behoeften in de straat zijn. Wij proberen hier bij de herinrichting zoveel als mogelijk rekening mee te houden.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden