HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Buitenring Parkstad Limburg (openstelling op- en afrit Hoogstraat)

Buitenring Parkstad Limburg (openstelling op- en afrit Hoogstraat)

Op Landgraafs grondgebied zijn de werkzaamheden aan de buitenring afgerond. Alleen de openstelling van de op- en afrit van de Hoogstraat moet nog gerealiseerd worden. Dat gebeurt eind juni-begin juli: in week 26 worden de aanpassingen aan de verkeerslichten doorgevoerd en op 27 juni, als de weersomstandigheden dit toelaten, worden de asfalt- en markeringswerkzaamheden uitgevoerd. 

Na openstelling wordt de verkeerssituatie voor circa een jaar nauwkeurig in de gaten gehouden. In principe blijven de op- en afrit voor altijd open. Maar als blijkt dat er tijdens deze periode ongewenste problemen ontstaan in de verkeersafwikkeling op omliggende straten en/of kruispunten, dan is het mogelijk dat de op- en afrit weer worden afgesloten.

Er moet nog een aantal voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor de openstelling. Denk daarbij aan het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de op- en afrit, het aanpassen van de verkeerslichten en de wegmarkering. 

Uitgebreide informatie/het plan van aanpak vindt u in onderstaande pdf.

Meer informatie over de Buitenring 

Alle informatie over de buitenring vindt u op de Website van Buitenring Parkstad Limburg »

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden