HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Buitenring Parkstad Limburg

Buitenring Parkstad Limburg

Het project Buitenring Parkstad Limburg heeft tot doel de regio beter bereikbaar te maken door de realisatie van een volledige ringweg rondom Parkstad Limburg.

De Buitenring zorgt voor een goede ontsluiting van Parkstad Limburg. Hiermee wordt de economische positie versterkt. Verder wordt ook de leefbaarheid in de regio verbeterd doordat het verkeer ongehinderd en vlot zijn bestemming kan bereiken.

Initiatiefnemer is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Onderbanken en de gemeenten Nuth en Schinnen.

Voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg is het nodig om de provinciale wegen N298, de N299 en de N300 te verbeteren en nieuwe weggedeelten (inclusief kruisingen en aansluitingen) aan te leggen. De werkzaamheden op Landgraafs grondgebied zijn inmiddels afgerond.

Meer informatie

Alle (recente) informatie over de buitenring kunt u terugvinden op de Website van Buitenring Parkstad Limburg »

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden