HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  De Dormig

De Dormig

In het kader van de aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag zijn en worden maatregelen getroffen in de buurt de Dormig. Vanwege de grootte van het projectgebied is het project verdeeld in 5 fases. In de onderstaande documenten wordt u per fase geïnformeerd over wat er uitgevoerd is en wat wij gaan uitvoeren. Tot slot treft u een situatietekening aan waarop de gebieden per fase staan ingetekend. Nieuwe informatie verwerken wij op deze projectpagina.

Heeft u na het lezen van deze projectinformatie nog vragen? Neem dan contact op met de heer M. Janssen, projectleider ROG via telefoonnummer 14045 of marcel.janssen@landgraaf.nl.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden