HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  De Dormig

De Dormig

In de aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag, worden in Landgraaf op diverse locaties maatregelen getroffen. Deze plekken zijn tijdens de extreme regenbuien in 2014 en 2016, hard getroffen met veel overlast en schade tot gevolg. Het beleid van de gemeente Landgraaf is erop gericht, om binnen haar verantwoordelijkheid zoveel als mogelijk wateroverlast te beperken.

De Dormig behoort tot een van de plekken waar maatregelen getroffen zijn en worden. De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd volgens de onderstaande tekening. 

faseringstekening De Dormig

Via de website van Melvin » houden wij actueel welke straten zijn afgesloten voor verkeer.

Update stand van zaken per juli 2020

In onderstaande tabel is weergegeven welke maatregelen we nemen en welke al uitgevoerd zijn.

Projectfase straten wat status
I Jonkheerstraat, Ridderstraat, Heggenstraat, Veldstraat, Hertogstraat en Graafstraat Afkoppeling regenwater van het riool door aanleg van wateropvang-fundering onder de weg Klaar
II Deel Graaf Johan Frederikstraat, Eynattenstraat, Retersbeekstraat, Wachtendonckstraat Riool vervangen, reconstructie wegen, afkoppeling regenwater straten van het riool door aanleg wateropvang-fundering onder de weg en buffers. Klaar
III Binsfeldstraat, Wentholtstraat en deel Eijkhagenlaan Reconstructie wegen, aanpassing spoorwegovergang, aanleg buffer grasveld langs Wentholtstraat, aanleg regenwaterriool Voorbereiding uitvoering
IV Op de Heugden De riolering in Op de Heugden wordt deels vergroot. Het wegniveau van Op de Heugden wordt verlaagd en het profiel wordt aangepast. Daarbij wordt er een ondergrondse regenwaterbuffer aangelegd Opstartfase 
V Zorginstellingen en Charlemagne college Mogelijkheden afkoppeling verhard oppervlak van de riolering. Gepland in 2022

Planning fase III

Zoals u ziet, zijn we inmiddels aangekomen in de derde fase van het project. Op dit moment werken wij de zogenaamde ‘bestektekeningen’ verder uit. Als deze gereed zijn, dan plaatsen wij die op deze projectpagina erbij. Wij verwachten dit najaar de aanbesteding uit te kunnen schrijven. Na de gunning wordt de uitvoeringsplanning opgemaakt. Wij streven ernaar om in maart 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden te starten. 

Tekeningen fase III en sfeerimpressies:

Van de buffer is door Geonius een impressiefilmpje gemaakt. Dit vindt u op het YouTube-kanaal van Geonius ».

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden