HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  De Dormig

De Dormig

In het kader van de aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag zijn en worden diverse maatregelen getroffen in de buurt de Dormig. Vanwege de grootte van het projectgebied is het project verdeeld in 5 fases. In de onderstaand document 'projectinformatie De Dormig' wordt u per fase geïnformeerd over wat wij (gaan) doen. 

Op dit moment voeren wij de werkzaamheden uit van fase 2. Het definitief ontwerp van deze fase en de situatietekening vind u ook in onderstaande pdf's. 

In de verkeershinder op onze website houden wij actueel welke straten zijn afgesloten voor verkeer.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden