HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  De Tichel: wegonderhoud en waterbuffering

De Tichel: wegonderhoud en waterbuffering

In 2019 zijn wij gestart met het onderhoud van de wegverharding van De Tichel. Omdat in deze buurt bij extreme buien sprake is van wateroverlast, brengen wij onder andere een zogenaamde 'waterbergende wegfundering' aan. De fundering onder de weg wordt dan gebruikt voor het opvangen van regenwater. Hiervoor wordt de straat opengebroken en opnieuw ingericht.

Ontwerp inrichting straat

In samenspraak met de bewoners hebben wij een voorlopig ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de straat. 

Nieuw ontwerp waterbuffering

Het nieuwe ontwerp voor de hemelwaterbuffering is gereed. Er is gekozen voor een wateropvang van Rockwool Lapinus waarin het regenwater tijdelijk wordt opgevangen. Via de bestaande boorpalen wordt het water in de ondergrond geïnfiltreerd.

Planning/fasering

De werkzaamheden starten na de bouwvak. Het werk wordt in fases uitgevoerd om de bereikbaarheid van de woningen te waarborgen. Onderstaand vindt u een tekening met een overzicht van de fases alsmede drie tekeningen met de faseringen uitgewerkt. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden