HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Heerlenseweg - herinrichting

Heerlenseweg - herinrichting

De gemeente Landgraaf is in juni 2019 gestart met de eerste voorbereidingen voor de herinrichting van de Heerlense weg. Op deze projectpagina vindt u meer informatie.

Waarom?

Bij extreme regenbuien loopt de fietstunnel onder de rotonde Euregioweg-Heerlenseweg onder water. Ook hebben enkele woningen langs de Heerlenseweg dan last van het overtollig regenwater. Om deze overlast in de toekomst te beperken en liefst nog te voorkomen, zijn wij van plan om de Heerlenseweg (vanaf de rotonde van de Melcherstraat tot aan de rotonde met de Euregioweg) en een deel van de Melchersstraat opnieuw  in te richten.

Wat gaan we doen?

De gemeente heeft het BDO pand (Heerlenseweg 145) aangekocht. Dit wordt binnenkort afgebroken. Op deze locatie realiseren wij vervolgens een extra waterbuffer. Daarnaast passen wij het wegprofiel van de Heerlenseweg zo aan, dat het water de nieuwe buffer instroomt en niet meer richting fietstunnel of hoeve Leenhof.

Voorontwerp

Wij hebben een voorontwerp gemaakt. Hierin is al een aantal aandachtspunten verwerkt (zie onderstaande pdf).

Inloopmiddag

Wij vinden het belangrijk om een project goed af te stemmen met omwonenden. Binnenkort informeren wij hen dan ook tijdens een inloopmiddag. Zij krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging met de daarin nadere informatie over de bijeenkomst. 

Planning

De uitvoeringswerkzaamheden vergen veel tijd. Zo gauw wij datums kunnen noemen van verdere stappen die wij nemen, zetten wij deze hier op deze projectpagina erbij. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden