HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Levensbomenbos Bert Janssenpark

Levensbomenbos Bert Janssenpark

In het Bert Janssenpark realiseren wij een levensbomenbos. In dit bos kunnen 36 inwoners van Landgraaf een boom adopteren en planten ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis zoals een huwelijk, geboorte of overlijden. Een boom die een speciale herinnering levend houdt. 

Bomen

In het levensbomenbos (locatie Bert Janssenpark, Veeweg) is plek voor:

  • 9 zomereiken
  • 9 lindes
  • 9 zoete kersen
  • 9 Japanse honingbomen

Alle te planten bomen hebben een stamdikte van ongeveer 5 centimeter. U kunt de boom zelf planten. De feestelijke plantdag vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019. Het bos krijgt een parkachtig uiterlijk en wordt zo ingericht dat de langgerekte structuur van het Bert Janssenpark met doorkijk geen geweld wordt aangedaan.

U kunt op het inschrijfformulier een voorkeursvolgorde aangeven voor de boomsoort. 

Adoptie/kosten

Voor de adoptie van de boom betaalt u eenmalig € 50,-.

Hiervoor krijgt u een boom van de soort van uw keuze. Aan deze boom komt een kaartje met de naam van degene voor wie u de boom adopteert. Op dit kaartje is ook ruimte voor een korte tekst (bijvoorbeeld een levensspreuk of reden voor adoptie) van maximaal 100 tekens. Daarnaast plaatsen wij een plattegrond bij het bos waarop wij de namen vermelden voor wie de boom geadopteerd is.

De gemeente beheert de boom. 

Inschrijving

U kunt inschrijven via onderstaand inschrijfformulier. Dit formulier kunt u op 3 manieren aan de gemeente aanbieden:

  • digitaal: u kunt het formulier invullen en aan ons mailen (gemeente@landgraaf.nl ter attentie van het secretariaat ROG).
  • per post: u kunt het formulier printen en sturen naar Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf
  • afgeven bij de receptie in het Burgerhoes: zie Contact en openingstijden.

Bent u niet in de gelegenheid om van onze digitale mogelijkheden gebruik te maken, dan liggen er vanaf 10 december ook geprinte formulieren bij de receptie in het Burgerhoes. Er is slechts één inschrijving per adres mogelijk.

Na aanmelding ontvangt u per e-mail, of per post indien u geen mailadres heeft, een ontvangstbevestiging. 

Toekenning

Indien er meer dan 36 inschrijvingen zijn, vindt toekenning plaats via loting in de laatste week van januari 2019. Elke inschrijver krijgt begin februari bericht of hij/zij is in- of uitgeloot. Bent u ingeloot dan staat in de brief welke boom is toegekend. Ook krijgt u dan bericht over de plantdag, de wijze van betaling en dergelijke. Noteer de plantdag alvast in uw agenda. Deze vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019 van 11.00 tot 16.00 uur.

Is het aantal inschrijvingen veel hoger dan 36, dan overwegen wij om een tweede locatie te zoeken waar wij mogelijk een levensbomenbos kunnen realiseren.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken via ons algemene  telefoonnummer 14 045. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden