HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Lichtenberg: groot onderhoud wegen 2020

Lichtenberg: groot onderhoud wegen 2020

In het eerste kwartaal 2020 zijn wij gestart met het groot onderhoud van een aantal wegen in de buurt De Lichtenberg: Keizerstraat, Baronstraat, delen van de Heggenstraat en het Koninginneplein. Op dit moment zijn wij bezig met de laatste voorbereidingen. Wij streven ernaar om in april te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

De weginrichting wordt in sommige straten iets aangepast

Tijdens een eerste bewonersavond op 18 december 2019 hebben wij een eerste schetsontwerp gepresenteerd. De presentatie van die avond vindt u in onderstaande pdf's.

Op basis van de reacties die wij mochten krijgen van de aanwezigen, hebben wij het ontwerp op een aantal onderdelen aangepast. Het aangepaste ontwerp vindt u in onderstaande pdf's.
Bewoners van de betreffende straten kunnen dit ontwerp ook fysiek komen bekijken tijdens onze bewonersbijeenkomst op 19 februari tussen 16.00 en 18.00 uur in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes (Sweelinckplein 1). Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden