HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Natuurbrug Heidenatuurpark

Natuurbrug Heidenatuurpark

Door de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg worden twee belangrijke Natura 2000-gebieden (Brunssummerheide en Teverenerheide) verder van elkaar gescheiden. Voor deze gebieden gelden reptielen en amfibieën als voornaamste doelsoort. Bij de aanleg van de Buitenring was het streven om nieuwe aantasting van de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Het ecoduct Feldbiss over de nieuwe N300 (voormalig N299) is bij de aanleg van de Buitenring al gerealiseerd. Dit ecoduct verbindt de Brunssummerheide met de Brandenberg. Om de Brandenberg ook met de Tevenerheide te verbinden, en daarmee dus de Brunssummerheide met de Teverenerheide, is nog een stap nodig: een ecoduct over de Europaweg Noord. De werknaam voor het ecoduct is 'Ecoduct Tevenerheide'. De definitieve naamgeving volgt nog. 

Meer informatie over de aanleg van het nieuwe ecoduct vindt u in onderstaande projectomschrijving.  

Verkeershinder

Zorgen de werkzaamheden van de aanleg van het ecoduct voor overlast voor het verkeer? Dan plaatsen wij deze in de verkeershinder ».

Documenten

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden