HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Oude Markt Waubach

Oude Markt Waubach

In het centrum van Ubach over Worms, op de 'nieuwe markt', heeft de gemeente in samenwerking met haar partners een aantal appartementen, parkeerplaatsen en winkelruimte gerealiseerd. Daarnaast werkt de gemeente, samen met burgers en ondernemers, keihard momenteel keihard aan de herinrichting van de 'oude markt'.

Naast de fysieke herinrichting is ook een aantal economische en sociaal-maatschappelijke aspecten aan de orde gekomen, die de leefbaarheid rond de 'oude markt' moeten verbeteren. 

In het 4e kwartaal van 2018 is Enexis gestart met het omleggen van leidingen op de Oude Markt. Dit was het begin van alle voorbereidende werkzaamheden. Onderzoeken en het verleggen van kabels en leidingen, plus de gebleken noodzaak voor het saneren van de gasleidingen in het gebied, zijn enkele aspecten die hierbij een rol spelen.

We verwachten op 1 april 2019 te kunnen starten met de reconstructie van het gebied. De omwonenden worden uiteraard ook door de aannemer (Kurvers) geïnformeerd.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden