HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Oude Markt Waubach

Oude Markt Waubach

In het centrum van Ubach over Worms, op de 'nieuwe markt', heeft de gemeente in samenwerking met haar partners een aantal appartementen, parkeerplaatsen en winkelruimte gerealiseerd. 

Ook heeft de gemeente, samen met burgers en ondernemers, keihard aan een herinrichtingsplan voor de 'oude markt' in Waubach gewerkt.

In 2016 hebben alle betrokkenen in een breed burgerparticipatietraject nagedacht over de reconstructie en herinrichting van de 'oude markt' en directe omgeving. Uit interviews begin 2016, de zogenaamde gebiedssafari en een aanvullende workshop eind 2016 hebben wij heel veel ideeën opgehaald om een eerste ontwerp te maken. Naast de fysieke herinrichting is ook een aantal economische en sociaal-maatschappelijke aspecten aan de orde gekomen, die de leefbaarheid rond de 'oude markt' kunnen verbeteren. Op 10 april 2017 hebben wij het eerste schetsontwerp gepresenteerd en besproken met bewoners en ondernemers en ondertussen is het definitief ontwerp klaar.

De planning is bijgesteld in verband met voorbereidende werkzaamheden. Onderzoeken en het verleggen van kabels en leidingen, plus de gebleken noodzaak voor het saneren van de gasleidingen in het gebied, zijn enkele aspecten die hierbij een rol in spelen.

In het 4e kwartaal van 2018 is Enexis gestart met het omleggen van leidingen op de Oude Markt. Naar verwachting gaat de gemeente maart-april 2019 starten met de reconstructie in het gebied. De omwonenden zijn eind september via een informatieavond uitgebreid geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden