HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Randweg Abdissenbosch

Randweg Abdissenbosch

De Randweg Abdissenbosch is een nieuw te realiseren weg ten noorden van de wijken Parkheide en Abdissenbosch, grotendeels op de plaats van de bestaande Abdissenboschweg.

De Randweg sluit in het westen aan op de momenteel in aanleg zijnde Buitenring Parkstad Limburg. In het oosten sluit hij aan op een ook nieuw aan te leggen weg in Duitsland, de ‘Ortsumgehung Scherpenseel’ oftewel B221. Deze B221 sluit vervolgens aan op de B56 nabij Geilenkirchen.

Door de realisatie van deze wegen wordt er vanuit het hart van de nieuwe Buitenring Parkstad Limburg een nieuwe hoogwaardige aansluiting gerealiseerd op het Duits hoofdwegennet. De huidige kernen van met name Ubach over Worms en Scherpenseel worden hierdoor ontlast van het huidige, aan beide kanten van de grens veel overlast veroorzakende, doorgaand verkeer – waaronder vele zware vrachtwagens.

Realisatie aan Duitse zijde

Of de Randweg Abdissenbosch ook gerealiseerd kon worden, is lang onzeker geweest omdat er geen duidelijkheid was over de realisatie van de B221 in Duitsland. Zonder deze B221 kan de Randweg Abdissenbosch nergens op worden aangesloten en had deze weg geen zin. De afgelopen jaren hebben de provincie Limburg, de gemeente Landgraaf en de gemeente Übach-Palenberg zich gezamenlijk in Düsseldorf en Berlin sterk gemaakt voor de realisatie van de B221. Op 3 augustus 2016 is aan de onzekerheid een einde gekomen. Toen heeft het Duitse kabinet het Bundesverkehrswegeplan 2030 vastgesteld. In dat plan zijn alle uitbouw-, nieuwbouw- en renovatiemaatregelen tot 2030 vastgelegd. De “B221 Ortsumgehung Scherpenseel” staat daarin met hoge prioriteit opgenomen in de categorie “Vordringlicher Bedarf”. Alle projecten in deze categorie zijn in de begroting van het Duitse kabinet opgenomen. Daarmee is er zekerheid gekomen dat de B221 ook gerealiseerd gaat worden.

Formele besluitvorming

De provincie Limburg en de gemeente Landgraaf gaan er samen voor zorgen dat de Randweg Abdissenbosch gerealiseerd wordt. De voorbereidingen zijn gestart. Zodra exacte planning bekend is, wordt dat bekend gemaakt.

Het tracé

Op onderstaande regiokaart (pdf) wordt het voorkeurstracé van Stadt Übach-Palenberg en gemeente Landgraaf weergegeven. 

Nieuws en nieuwsarchief

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden