HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Reconstructie Rimburgerweg (uitgesteld tot najaar 2020)

Reconstructie Rimburgerweg (uitgesteld tot najaar 2020)

Wij gaan de Rimburgerweg inrichten conform de richtlijnen, die voor 30km-wegen gelden. Daarnaast bestaat dan meteen de mogelijkheid om de bestaande parkeerstrook, die te smal is, te verbreden.

De Rimburgerweg is een zogenaamde erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km/h. De straat is relatief breed (mede vanwege de aanwezige rode fietssuggestiestroken) en de wegversmallingen liggen niet centraal in de wegas. Dit nodigt uit om te hard te rijden. Wij gaan de Rimburgerweg nu inrichten conform de richtlijnen, die voor 30km-wegen gelden.

Werkzaamheden reconstructie

Om de weg aan te passen aan de richtlijnen die voor 30km-wegen gelden, zijn in elk geval de volgende maatregelen nodig:

  • de huidige wegversmallingen op de Rimburgerweg worden alle vier verwijderd en vervangen door 30 km/h drempels;
  • de rode fietssuggestiestroken worden verwijderd en de rijbaan wordt smaller gemaakt;
  • de parkeerstrook wordt verbreed tot 2 meter.
  • Ter hoogte van de Kraanweg, waar de overgang is tussen buiten de bebouwde kom en binnen de bebouwde kom, brengen we een wegversmalling aan met een drempel in de lengterichting over het midden van de weg.

(Schets)ontwerp

Naar aanleiding van de input die wij gekregen hebben in twee bewonersbijeenkomsten zijn wij aan de slag gegaan met het ontwerp. Het schetsontwerp vindt u in onderstaande pdf. Om dit schetsontwerp uitvoeringsgereed te kunnen maken, moet de gemeente vooraf diverse onderzoeken doen waaronder een aantal milieuonderzoeken en een rioolinspectie. Uit de rioolinspectie blijkt dat op een bepaald deel van de Rimburgerweg het riool in dusdanig slechte staat is, dat het vervangen moet worden.

Waar moeten we het riool vervangen?

Op het gedeelte Rimburgerweg 309 tot aan de Kerkveldweg is de toestand van het riool onvoldoende. Dit deel van het hoofdriool wordt vervangen. Daarnaast ligt er een parallelriool tussen huisnummer 309 en 289. Dit parallelriool wordt buiten gebruik gesteld en de huisaansluitingen worden aangesloten op het hoofdriool.

Planning/uitstel werkzaamheden

(update maart/april 2019) Op dit moment vinden rioleringswerkzaamheden plaats aan het hoofdriool in de Heerlenerstrasse in Scherpenzeel waardoor een omleiding rond deze straat van kracht is. Wij hebben bekeken of er mogelijkheden zijn om de werkzaamheden aan de Rimburgerweg te kunnen uitvoeren zonder dat beide projecten elkaar conflicteren. Onze conclusie is dat er slechts één logisch alternatief is voor een omleiding: heen en terug naar Rimburg via de Lindegracht.

Vanwege de impact die de reconstructie heeft op de bereikbaarheid van Rimburg, hebben wij ook nog onderzocht op welke termijn het deel Broekhuizenstraat 2 t/m 27 en 64 t/m 105 eventueel aan onderhoud toe zal zijn. Onze verwachting is nu dat deze wegdelen binnen vijf jaar ook een reconstructie moeten ondergaan.

Op basis van deze constateringen is besloten om één totale constructie in de gehele kern Rimburg uit te voeren (met uitzondering van het reeds gereconstrueerde deel tussen Wormdalweg en Broekenhuizenstraat 64). De eerder aangekondigde werkzaamheden aan de Rimburgerweg schuiven derhalve door tot ná de zomervakantie van 2020. We kiezen bewust voor deze periode ná de zomervakantie om het broedseizoen niet te verstoren en mogelijke overlast van verkeer rondom IVN te voorkomen.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden