HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Reconstructie wegen in Rimburg

Reconstructie wegen in Rimburg

Begin 2019 is besloten om in één keer de doorgaande route in Rimburg te reconstrueren. Hierdoor wordt de overlast tot één moment beperkt en kan er in het kader van een eenduidige weginrichting dezelfde materialen toegepast worden zoals reeds in 2013 op een deel van de Broekhuizenstraat is gerealiseerd. Naast de Rimburgerweg worden daarom het resterend deel Broekhuizenstraat en de Rinckberg vernieuwd. 

Het project is ontstaan vanuit een integrale opgave:

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Rimburgerweg waarbij de huidige excentrisch gelegen wegversmallingen verwijderd worden. Hierbij ontstaat er een veiligere situatie voor fietsers. Tevens worden het trottoir en de parkeerstrook verbreed.
  2. Op de Broekhuizenstraat 1 t/m 27 wordt de riolering vervangen en de weg ingericht met een klinkerverharding conform het reeds gereconstrueerde deel Broekhuizenstraat uitgevoerd in 2013.
  3. In het kader van het onderhoud wegen wordt de Broekhuizenstraat vanaf huisnummer 55 tot en met de Rinckberg nr.5 vernieuwd. Ook dit weggedeelte gaat dezelfde uitstraling krijgen als het reeds gereconstrueerde deel uit 2013.

Definitief ontwerp

Naar aanleiding van alle verkregen input is een schetsontwerp, een voorlopig ontwerp en na de laatste bewonersbijeenkomst van 4 maart 2020 is een definitief ontwerp vastgesteld. Onderstaand treft u deze ontwerptekening aan.

Planning werkzaamheden

Binnenkort start de aanbestedingsfase en we verwachten dat we eind augustus 2020 het werk definitief aan een aannemer kunnen gunnen. Zodra een aannemer het werk gegund heeft gekregen starten de uitvoeringswerkzaamheden. Omtrent de exacte planning van de aannemer kunnen wij u nog niet informeren. Dat volgt later.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden