HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Rioolreconstructie Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat

Rioolreconstructie Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat

In de Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat vernieuwt de gemeente het riool. Daarnaast worden alle vuilwater huisaansluitingen vervangen en regenwater afgekoppeld.

Definitief ontwerp

Samen met de bewoners hebben wij hard gewerkt aan een ontwerpplan voor de reconstructie. Tijdens een aantal bewonersbijeenkomsten hebben wij veel informatie gekregen over onder andere parkeergelegenheid, rijsnelheden, regenwater-problemen en groen aanplant. Al deze input is samengebracht en heeft geleid tot een definitief ontwerp. Dit vindt u in onderstaande pdf.

Uitvoering feitelijke werkzaamheden

Inmiddels zijn wij gestart met de feitelijke werkzaamheden. Deze bestaan uit:

  • openbreken bestaande verhardingen en funderingen
  • aanbrengen nieuwe bestratingen
  • aanbrengen nieuwe asfaltverhardingen
  • rioleringen en kolken
  • bijkomende grondwerken en funderingen

Deze worden gefaseerd uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met week 40(2019). Een overzichtstekening met de verschillende fasen vindt u in onderstaande pdf. Uiteraard worden de bewoners persoonlijk op de hoogte gehouden met brieven van de aannemer. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden