HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Rioolverruiming Vlekkenkamp, Aan de Beuk, Kaalweg en Helseviersweg

Rioolverruiming Vlekkenkamp, Aan de Beuk, Kaalweg en Helseviersweg

In 2018 vinden er rioolwerkzaamheden plaats aan de Vlekkenkamp, Aan de Beuk, Kaalweg en Helseviersweg/Voortstraat.

Wat gaan wij doen?

  • Opbreken bestaande verhardingen
  • Aanbrengen nieuwe riolering
  • Aanbrengen verbeterde afwatering
  • Grondwerk en funderingswerk
  • Aanbrengen nieuwe bestratingen
  • Aanbrengen nieuwe asfaltverhardingen

Uitvoering werkzaamheden 

Op dit moment (november 2018) bevindt het project zich in de eindfase. Op 21 en 22 november wordt de laatste laag asfalt aangebracht (deklaag). Hieraan voorafgaand worden vanaf 15 november een aantal herstelwerkzaamheden en voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden is de straat Aan de Beuk afgesloten voor verkeer. 

Uiteraard worden omwonenden persoonlijk door de aannemer geïnformeerd.

De situatietekeningen waarop de werkzaamheden nader zijn aangeduid vindt u hieronder terug.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden