HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Rotonde Einsteinstraat- Minckelerstraat

Rotonde Einsteinstraat- Minckelerstraat

Op de kruising Einsteinstraat - Minckelerstraat gaan wij in de 2e helft van 2019 een rotonde aanleggen. Hiertoe is besloten naar aanleiding van de resultaten van de verkeerstoets die is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure die wij hebben gevoerd voor de uitbreiding van Van Cranenbroek.

Onlangs zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Denk daar bij aan het uitvoeren van diverse (grond- en verkeers)onderzoeken en het uitwerken van het schetsontwerp tot definitief ontwerp.

In samenspraak met Van Cranenbroek hebben wij de feitelijke uitvoering gepland na bouwvak 2019.

Tijdens de werkzaamheden ontstaat Verkeershinder.

In onderstaande tekening vindt u een eerste schets van de rotonde. Nieuwe informatie verwerken wij op deze projectpagina.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden